P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

633

N79

AUTOIMMUNOLOGIA

Oznaczenie przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)  w klasie IgG metodą ELISA w surowicy, przydatne w diagnostyce celiakii i nietolerancji glutenu oraz w monitorowania diety bezglutenowej, w przypadku deficytów immunoglobulin klasy IgA.
Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) jest drugim, obok oznaczenia przeciwciał IgA (badanie 632), badaniem przesiewowym i diagnostycznym w kierunku celiakii, użytecznym również w ocenie przestrzegania diety bezglutenowej. Celiakia (choroba trzewna) jest autoimmunizacyjną, genetycznie uwarunkowaną chorobą jelit, której objawy i konsekwencje sprzyjają powstawaniu autoprzeciwciał IgA i IgG skierowanych przeciwko endomyzjum jelita: przeciwciał anty-EMA i przeciw transglutaminazie tkankowej (anty-tTG). Powstawanie autoprzeciwciał stymulowane jest przez nadmierną reakcję na obce białko ziaren pszenicy – gliadynę, składnik glutenu, ale antygenem docelowym dla przeciwciał jest transglutaminaza tkankowa chorego, enzym odpowiedzialny za potranslacyjne modyfikacje białek. Wysoce czułym (ok. 90%) i specyficznym (99%) testem w kierunku celiakii jest stwierdzenie obecności przeciwciał IgA anty-tTG, jednakże ze względu na możliwość współistnienia celiakii i deficytu przeciwciał w klasie IgA, wskazany jest również równoległy, ilościowy, pomiar przeciwciał swoistych dla transglutaminazy w klasie IgG lub równoczesny pomiar w obu klasach (badanie 634). Test anty-tTG IgG nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 3 roku życia. 
Brak szczególnych zaleceń.

Inne badania z tej kategorii

Dystrofia mięśniowa Duchenne-Beckera

Sprawdź szczegóły

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu grupy krwi pacjenta z dwóch niezależnie pobranych pr...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E7 – odchody gołębia

 Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał k...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA7) met. ELISA

ANA 7  określa metodą ELISA obecność przeci...

Sprawdź szczegóły