KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

20

I17

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

ALT. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej  (ALT), przydatne  w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby.
  ALT. Badanie ALT wykonuje się w celu diagnostyki, oceny i różnicowania chorób wątroby. Aminotransferaza alaninowa (ALT) jest enzymem cytoplazmatycznym występującym głównie w komórkach wątroby i nerek oraz w mniejszym stężeniu w tkankach innych narządów (m.in. serca, płuc, mięśni szkieletowych). W przypadku komórek wątroby,  nawet niewielkie zmiany wpływające na właściwości błon komórkowych,  nie wspominając o komórkach degenerujących lub uszkodzonych, uwalniają  do przestrzeni pozakomórkowej aktywne  enzymy komórkowe. Najważniejszą przyczyną wzrostu poziomu ALT w krwi są ostre choroby zapalne wątroby. Dla ostrego zapalenia wątroby charakterystyczny jest wzrost aktywności nie przekraczający 10-krotnej wartości górnej granicy normy (aktywność ok. 300 U/l ). W przypadku przewlekłego zapalenia, wyniki badania nie przekraczają zwykle 4-krotnej wartości górnej granicy referencyjnej, zaś w przypadku toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia wątroby,  aktywność może przekroczyć górną granicę referencyjną nawet stukrotnie. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby, wzrost  aktywności aminotransferazy wyprzedza o 7-14 dni wystąpienie żółtaczki.  Wskaźnik De Ritisa: Wskaźnik De Ritisa jest stosunkiem  aktywności aminotransferazy asparginianowej (AST)  do ALT: AST/ALT < 1,0 świadczy o łagodnym uszkodzeniu wątroby, AST/ALT >1,0 (a szczególnie > 2,0) świadczy o martwicy komórek wątroby, także w zawale mięśnia sercowego, AST/ALT ok. 1,0 występuje między innymi w marskości wątroby, w ostrej cholestazie zewnątrzwątrobowej, w nowotworach wątroby i przerzutach do wątroby.
Krew pobierać na czczo (ze względu na ALT) między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko

Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy po posiłku (2pkt, 1h)

...

Sprawdź szczegóły

Fibromax – badania

Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia i stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wiruso...

Sprawdź szczegóły

Cynk w surowicy, ilościowo

Ilościowe oznaczanie cynku w surowicy krwi. Cynk jest pierwiastkiem śladowym o bardzo istotn...

Sprawdź szczegóły