KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

7

G11

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

  APTT. Parametr oceny wewnątrzpochodnej  drogi aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, VIII, V, II, fibrynogen). Podstawowy parametr dla  monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Przydatny  w diagnostyce przyczyn krwawień, niedoborów czynników krzepnięcia,  DIC i antykoagulantu toczniowego.
  APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)  służy do oceny aktywności czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia (czynniki: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, fibrynogen, wielkocząsteczkowy kininogen oraz prekalikreina). Jest badaniem wykorzystywanym do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną, przydatnym  w diagnostyce przyczyn krwawień i nadkrzepliwości związanych z niedoborami i zaburzeniami funkcji czynników krzepnięcia,  np. niedoboru czynnika VIII (hemofilia A), niedoboru czynnika IX (hemofilia B) czy niedoboru czynnika XI (hemofialia C), wtórnego niedoboru czynnika VIII (choroby von Willebranda).  APTT jest wykorzystywany w przesiewowej diagnostyce obecności antykoagulantu toczniowego (przedłużony czas APTT in vitro) i diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego (z ang. DIC).
Badanie powinno być wykonywane na czczo. Należy unikać nadmiernego wysiłku i stresu.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Mocznik po dializie

Sprawdź szczegóły

Cystatyna C

  Oznaczenie stężenia cystatyny C służy do  oceny funkcji filtracyjnej ne...

Sprawdź szczegóły

Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2)

Gazometria (ang. blood gases) i stężenie jonów wodoru pH należą do panelu oznaczeń...

Sprawdź szczegóły

Fibrynogen

  Oznaczenie fibrynogenu. Fibrynogen należy do białek ostrej fazy wytwarzanych w...

Sprawdź szczegóły

Fibrotest – badania

Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia i stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wiruso...

Sprawdź szczegóły

Gazometria krwi pępowinowej

Sprawdź szczegóły

Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA

Diagnostyka i monitorowanie chorób peroksysomalnych, związanych z zaburzeniami beta-oksydacji bard...

Sprawdź szczegóły

Sód

  Wskazaniem do oznaczeń sodu (Na+...

Sprawdź szczegóły

Ferrytyna

  Wskazaniem do oceny stężenia ferrytyny w surowicy jest diagnostyka niedobor...

Sprawdź szczegóły