Cholesterol LDL met. bezpośrednią

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

17

K03

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Wysiłek i stres

Unikać stresu

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Pomiar stężenia cholesterolu frakcji LDL, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.
Badanie stężenia cholesterolu frakcji LDL jest badaniem przesiewowym, wykonywanym  w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd. . Badanie wchodzi w skład badania profilu lipidowego: "Lipidogramu" i pozwala ocenić czy wzrost stężenia cholesterolu całkowitego jest spowodowany wzrostem stężenia LDL. Podniesione  stężenie LDL – „złego cholesterolu” – jest czynnikiem ryzyka  rozwoju choroby niedokrwiennej, nawet jeśli stężenie całkowitego cholesterolu jest w granicach wartości prawidłowych. LDL (ang. Low-density lipoprotein) – lipoproteina o niskiej gęstości –   syntetyzowana w wątrobie, jest kompleksem białkowo-lipidowym stanowiącym główną frakcję transportującą cholesterol we krwi. Powstaje jako końcowy produkt przemiany cząstek VLDL (ang. very low-density lipoprotein – lipoproteina o bardzo niskiej masie). LDL dostarcza kwasy tłuszczowe, triglicerydy i cholesterol do tkanek obwodowych. Stężenie LDL jest uzależnione od nasilenia syntezy cząstki VLDL, jej przemian i tempa wychwytu LDL przez tkanki. Cząstki LDL mogą ulegać modyfikacji w wyniku procesu oksydacji, prowadzącej do zmian właściwości i dystrybucji cząsteczki. Uważa się, że peroksydacja LDL jest istotnym elementem procesu miażdżycowego.
  Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. Zaleca się stosowanie stałej diety w okresie kilku dni poprzedzających badanie.

Inne badania z tej kategorii

Albumina w PMR

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – białko całkowite

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 5 punktów

Sprawdź szczegóły

Dehydrogenaza mleczanowa

  Dehydrogenaza mleczanowa. Dehydrogenaza mleczanowa lub dehydrogenaza kwasu mleko...

Sprawdź szczegóły

APTT

  APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)  służy do oce...

Sprawdź szczegóły

Albumina met. immunoturbidymetrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg oraz do wyliczeń wsp...

Sprawdź szczegóły

Glukoza

Testy znaczenie: ...

Sprawdź szczegóły

PT (INR) z krwi włośniczkowej

Sprawdź szczegóły

Bilirubina wolna (pośrednia)

Bilirubina wolna (niesprzężona, pośrednia).  Ozn...

Sprawdź szczegóły