Fosfataza zasadowa

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

22

L11

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

  Fosfataza zasadowa. Oznaczenie aktywności enzymu fosfatazy zasadowej (ALP), przydatne w  diagnostyce chorób wątroby,  żółtaczki oraz chorób układu kostnego. Diagnostyka zaburzeń kostnienia u niemowląt i dzieci.
Fosfataza zasadowa (ALP) należy wraz z gamma-glutamylotranspeptydazą,  GGTP,do enzymów  związanych z nabłonkiem dróg żółciowych. Wzrost całkowitej aktywności ALP, ma znaczenie diagnostyczne w chorobach dróg żółciowych i wątroby, takich jak żółtaczka mechaniczna, zapalenie wątroby, rak wątrobowo-komórkowy,  czy uszkodzenie toksyczne wątroby. ALP wykorzystywana jest  również w diagnostyce chorób tkanki kostnej. Wynik badania ALP zawsze powinien być rozpatrywany  w powiązaniu z wynikami oznaczeń aktywności: AST (aminotransferazy asparaginianowej, ALT (aminotransferazy alaninowej) i GGTP. W przypadku chorób tkanki kostnej istotne jest zestawienie wyniku ALP z GGTP. W przypadku wzrostu aktywności obu enzymów,  można założyć, że źródłem  wzrostu ALP są drogi żółciowe, w przypadku, gdy GGTP pozostaje w normie, wzrost ALP jest zapewne spowodowany zmianami metabolizmu tkanki kostnej, np. w przebiegu osteoporozy. Do chorób pozawątrobowych,  w których diagnostyce przydatne jest oznaczenie ALP,  należą: choroba Pageta, osteomalacja, nowotwory kości, zaburzenia metabolizmu witaminy  D, przerzuty do kości,  sarkoidoza, szpiczak mnogi. 
  Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Lipaza

Lipaza. Ocena aktywności lipazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu cho...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy

Sprawdź szczegóły

Fosfor nieorganiczny

Pomiar stężenia fosforu nieorganicznego. Wskazaniem do oznaczeń fosforu nieorganicznego (fosforan...

Sprawdź szczegóły

Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2)

Sprawdź szczegóły

AST

AST. Badanie AST wykonuje się w celu: diagnostyki, oceny i różnicowania c...

Sprawdź szczegóły

OB (Odczyn Biernackiego)

Odczyn Biernackiego (OB) jest nieswoistych badaniem krwi przydatnym w diagnostyce szeregu chor&oa...

Sprawdź szczegóły

Mocz – badanie ogólne

Badanie ogólne moczu jest podstawowym badaniem wykonywanym dla ...

Sprawdź szczegóły

Wapń zjonizowany

  Pomiar stężenia wapnia zjonizowanego w  krwi, wykonywany  w c...

Sprawdź szczegóły

Potas

  &n...

Sprawdź szczegóły

Wolne kortykoidy w DZM

Sprawdź szczegóły