Kreatynina

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

33

M37

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 
  Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Kreatynina jest produktem przemian metabolicznych białka, stanowiącym obok mocznika jeden z głównych związków azotowych w krwi. W praktyce medycznej kreatynina jest sprawdzonym klinicznie markerem biochemicznym  monitorującym stan nerek. Ilość wydalanej w ciągu doby kreatyniny zależy od masy mięśniowej badanego, płci, ogólnego stanu i wieku badanego, diety. Stężenie kreatyniny podawane jest w przeliczeniu na kilogram masy ciała.  Stężenie kreatyniny w surowicy jest wykładnikiem czynności nerek - wzrost stężenia odpowiada zmianom przesączania kłębuszkowego (GFR,  z ang. glomerular filtration rate), przy czym zależność stężenia i GFR ma charakter hiperboliczny. Za istotny przyjmuje się wzrost poziomu kreatyniny (ponad górną granicę referencyjną) powodujący obniżenie  GFR o około 50% (40-60 ml/min/1,73m2).  Do wyniku badania: Kreatynina  automatycznie dołącza się  wynik eGFR.  eGFR ( ang. estimated glomerular filtration rate) – szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej,  jest wyliczany na podstawie danych charakterystycznych dla pacjenta (wiek, waga, powierzchnia ciała, płeć, rasa, poziom kreatyniny w surowicy)  i w zadawalający klinicznie sposób zwiększa  dokładność współczynnika GFR.  eGFR jest parametrem stosowanym w badaniach przesiewowych w kierunku chorób nerek. 
Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)

Sprawdź szczegóły

anty-CCP

  Badanie wykorzystywane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F88 – baranina

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w...

Sprawdź szczegóły

Adrenalina w DZM

Oznaczanie adrenaliny w dobowej zbiórce moczu,  przydatne w diagnostyce nowotwor&o...

Sprawdź szczegóły