Wapń całkowity

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

42

O77

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Ocena stężenia wapnia całkowitego w krwi . Badanie wykorzystywane w diagnostyce zaburzeń homeostazy wapnia w przebiegu chorób układu kostnego, nerek, serca i układu pokarmowego.
Wskazaniem do wykonania badania jest ocena poziomu wapnia we krwi w przebiegu chorób układu kostnego, zaburzeń funkcji: nerek, serca i układu pokarmowego.   Zarówno nadmiar wapnia (hiperkalcemia) jak i jego niedobór (hipokalcemia) mogą stanowić zagrożenie życia. Najczęstszą przyczyną hiperkalcemii jest choroba nowotworowa, a następnie nadczynność przytarczyc, nadmierna podaż witaminy D, choroby nerek, unieruchomienie czy wzmożone spożycie wapnia wraz z dwuwęglanami (milk–alkali syndrome). Hipokalcemia występuje w niedoczynności przytarczyc, niedoborze magnezu, niedoborze witaminy D i chorobach nerek. Wapń ogrywa istotną rolę w wielu procesach ustrojowych, takich jak krzepnięcie krwi czy przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Homeostaza wapnia utrzymywana jest dzięki działaniu parathormonu (PTH) oraz witaminy D. W surowicy wapń występuje w postaci związanej z albuminą (około 50%) i wolnej, która jest frakcją aktywną biologicznie. Ponieważ stężenie wapnia zależy od stężenia białek wskazane jest, aby odpowiednio korygować otrzymany wynik.     
Badanie powinno być wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania powinna być pobrana między godz. 7.00-10.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Cholesterol LDL met. bezpośrednią

Badanie stężenia cholesterolu frakcji LDL jest bada...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy

Sprawdź szczegóły

Rozmaz krwi (manualnie)

Rozmaz krwi (manualnie). Rozmaz krwi jest mikroskopową , szczegółową ocena komó...

Sprawdź szczegóły

ALT

Badanie aminotransferazy alaninowej (ALT) jest testem przesiewowym w rozpoznawaniu, różnicow...

Sprawdź szczegóły

Płyn stawowy – badanie ogólne

Płyn stawowy pobiera się drogą nakłucia stawu w następujących przypadkach: podejrzenie zapalen...

Sprawdź szczegóły

Glukoza w płynie dializacyjnym

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 5 punktów

Sprawdź szczegóły

Trójglicerydy

  Wskazaniem do wykonania pomiaru trójglicerydów (TG) jest diagno...

Sprawdź szczegóły