Wapń w DZM

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

277

O77

BADANIA Z MOCZU

Wapń w dobowej zbiórce moczu (DZM), test stosowany u chorych na hiperkalcemię i kamicę nerkową.
Wapń Ca++ w dobowej zbiórce moczu (DZM). Pomiar jonów wapnia w moczu (w próbce przygodnej lub zbiórce dobowej, DZM) jest stosowany w przypadku osób chorych na hiperkalcemię i kamicę nerkową. Zwiększona podaż wapnia w diecie u ludzi zdrowych zwiększa poziom wapnia o 5-10%. Poziom wapnia w moczu wzrasta wraz ze spożyciem jonów sodu, gdyż nasilona filtracja sodu hamuje cewkową resorpcję zwrotną wapnia. Stężenie wapnia wzrasta również w lecie wraz ze wzrostem poziomu witaminy D, wzmagającej wchłanianie wapnia w jelitach. Oznaczenia wapnia w dobowej zbiórce moczu zalecane jest ze względu na dobowe wahania poziomu wapnia dochodzące do 30 procent. Alternatywnie można mierzyć stosunek wapń w moczu:kreatynina  i wtedy stosunek 0,4 mmol/mmol odpowiada wydaleniu z moczem w ciągu doby 7,5 mmol wapnia. Ilość wapnia wydalonego w moczu wyższa niż 7,5 mmol jest charakterystyczna dla hiperkalcemii spowodowanej nadczynnością przytarczyc, litymi nowotworami złośliwymi, szpiczakiem, przedawkowaniem dziennym witaminy D. Nasilone wydalanie wapnia z moczem towarzyszy również podwyższonemu uwalnianiu wapnia z kości u chorych unieruchomionych i u osób z zaburzeniami wchłaniania cewkowego. Stwierdzane jest również po kuracji steroidami, lekami odwaniającymi, hormonem wzrostu, witaminą D.

Inne badania z tej kategorii

Trójglicerydy

  Wskazaniem do wykonania pomiaru trójglicerydów (TG) jest diagno...

Sprawdź szczegóły

Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała

Sprawdź szczegóły

Transferyna

  Badanie pozwala na bezpośredni pomiar stężenia transferryny (transferyny) &nb...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze

Ilościowe, chemilumi...

Sprawdź szczegóły