KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

205

L07

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

  AFP, alfa-fetoproteina. W onkologii stężenie AFP w surowicy jest  markerem nowotworów zarodkowych jąder i jajników (nonseminoma i non-dysgerminoma) oraz raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma), przydatnym w: różnicowaniu, monitorowaniu terapii, wykrywaniu przerzutów i prognozowaniu. W nieinwazyjnych badaniach prenatalnych oznaczenie AFP w surowicy  matki wykorzystywane  jest w diagnostyce otwartych wad cewy nerwowej i wad genetycznych płodu.
  Stężenie AFP w surowicy jest markerem chorób nowotworowych, a w przypadku ciężarnych markerem wad genetycznych i dysraficznych płodu. Alfa-fetoproteina (AFP) jest jednołańcuchową glikoproteiną o masie 70 kDa. U dorosłych wzrost stężenia AFP jest obserwowany w ciąży oraz w przypadku niektórych nowotworów złośliwych i chorób o charakterze niezłośliwym. U płodu AFP jest głównym białkiem w surowicy, produkowanym w komórkach woreczka żółtkowego, przewodzie pokarmowym i wątrobie. Wzrost stężenia AFP jest markerem różnicującym nowotwory zarodkowe: nienasieniakowaty jądra (nonseminoma) i jajników (non-dysgerminoma) od, odpowiednio: nasieniaka (seminoma) i dysgerminoma. W seminoma  AFP pozostaje bez zmian, o ile nie daje przerzutów o charakterze nonseminoma. Z drugiej strony wzrost AFP może być obserwowany w przypadku nasieniaków poddanych chemioterapii uszkadzającej wątrobę. Wzrost stężenia AFP towarzyszy także innym nowotworom. W przypadku raka wątrobowo komórkowego, HCC (ang. hepatocellular carcinoma) poziom AFP  jest użyteczny w prognozowaniu i monitorowaniu terapii. Obserwowany jest także w  raku trzustki (24%), raku żołądka i jelit oraz płuc. Do chorób nienowotworowych powodujących wzrost stężenia AFP w surowicy należą choroby wątroby: zapalenie wirusowe, aktywne i przewlekłe oraz marskość; choroba Louis-Bar i dziedziczna tyrozynemia.  U osób z marskością wątroby poziom AFP jest badaniem przesiewowym w kierunku rozwoju raka, zlecanym co pół roku. W nieinwazyjnych testach prenatalnych, oznaczenie stężenia AFP w krwi matki stosowane jest w diagnostyce wad rozwojowych układu nerwowego płodu (wadu dysraficzne)  i wad genetycznych płodu (trisomie: 21, 18, 13).
Brak szczególnych wskazań.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

p16 i Ki67 – ekspresja białek

Sprawdź szczegóły

HE4

Oznaczenie markera HE4 jest przydatne w diagnostyce i różnicowaniu raka nabłonkowe...

Sprawdź szczegóły

M2-PK w kale met. ELISA

Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA M2-PK – kinazy pirogronianowe...

Sprawdź szczegóły

PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)

Wyliczanie stosunku PSA wolnego, fPSA (ang. free PSA)  do PSA całkowitego, tPSA (ang. to...

Sprawdź szczegóły

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH

Sprawdź szczegóły

BRCA 2 met. biologii molekularnej

Diagnostyka mutacji w genie BRCA2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i ja...

Sprawdź szczegóły

Adrenalina

Oznaczanie adrenaliny w osoczu przydatne w diagnostyce nowotworów wydzielających katec...

Sprawdź szczegóły

NSE (Neuroswoista enolaza)

 ...

Sprawdź szczegóły

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda

Ilościowy pomiar wolnych łańcuchów κ i λ wydzielanych przez komórki plazmatyczne oraz wylicze...

Sprawdź szczegóły