ROMA (Ca125+HE4+ROMA)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

198

--

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA. 
ROMA (z ang. Risk of ovarian malignancy algorithm) jest algorytmem oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego jajnika oraz prawdopodobieństwa, że istniejąca zmiana w miednicy małej o niejasnym statusie ma charakter złośliwy. Model opiera się na równoczesnym oznaczeniu w surowicy dwóch krążących markerów nowotworowych: antygenu Ca 125 (z ang. carcinoma antygen 125) i HE4 (ang. human epididymis protein 4). Skojarzone oznaczenie HE4 i Ca 125  posiada parametry diagnostyczne lepsze niż oba wyniki interpretowane pojedynczo, przy czym izolowane oznaczenie HE4 daje możliwości diagnostyczne znacznie przewyższające oznaczenie pojedyncze Ca 125. Opracowanie matematyczne wyników obu oznaczeń, z uwzględnieniem statusu hormonalnego badanej, pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa złośliwego charakteru wykrytej zmiany i w konsekwencji wybór odpowiedniej procedury leczniczej (rodzaj terapii/stopień referencyjności ośrodka) lub na ocenę ryzyka  nowotworu złośliwego, kwalifikację badanej do odpowiedniej grupy ryzyka i w konsekwencji wybór optymalnego postępowania profilaktycznego. Wielkości liczbowe progu decyzyjnego  w algorytmie oceny ryzyka ROMA zależne są od statusy hormonalnego badanych. Dla kobiet przed menopauzą niskie ryzyko zachorowania dotyczy kobiet o wskaźniku < 11,4%,wysokie  ≥ 11,4. W przypadku kobiet po menopauzie analogiczna wartość decyzyjna wynosi 29,9%. Wielkości  te odnoszą się wyłącznie do oznaczeń wykonywanych w aparacie Cobas i mogą być równe w przypadku innych systemów.  Algorytm ROMA nie może być stosowany w przypadku kobiet, które nie ukończyły 18 lat, w trakcie chemioterapii i leczonych na chorobę nowotworową. 
Brak szczególnych wskazań.

Inne badania z tej kategorii

CYFRA 21-1

 ...

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CYP1B1

Sprawdź szczegóły

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH

Sprawdź szczegóły

M2-PK w kale met. ELISA

Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA M2-PK – kinazy pirogronianowe...

Sprawdź szczegóły

Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot

 ...

Sprawdź szczegóły

BRCA 1 met. biologii molekularnej

Badanie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika - analiza 16 mutacji genu BRCA1 istotnyc...

Sprawdź szczegóły

BRCA 2 met. biologii molekularnej

Diagnostyka mutacji w genie BRCA2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i ja...

Sprawdź szczegóły