Morfologia krwi (pełna)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3

C55

HEMATOLOGIA

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Zalecane: na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej,  krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów). Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.) obejmująca analizę pięciu frakcji leukocytów. Podstawowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.
Morfologia krwi (pełna) - morfologia 5 diff., jest badaniem, pozwalającym na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (erytrocyty, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie,  m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe), stopień zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe) oraz stopień anizocytozy (RDW). Badanie przydatne również w monitorowaniu leczenia niedokrwistości, w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach oraz istotne dla podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku. Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny "rozmaz" z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne). Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych). Morfologia krwi (pełna) - opis parametrów: LEUKOCYTY (ang. White Blood Cells, WBC) – liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./μL. Obejmuje  rozdział krwinek białych na 3 grupy. ERYTROCYTY (ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/μL. HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl (mmol/l) całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej. HEMATOKRYT (ang. Hematocrit) – parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi.  Wskaźniki czerwonokrwinkowe:  MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – średnia objętość krwinki (SOK),  MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince (SWH),  MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince (SSH), RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek może być wyrażone jako odchylenie standardowe – SD (wyrażane w femtolitrach – fL) lub współczynnik zmienności – CV (SD wyrażone jako odsetek MCV) rozkładu objętości RBC. PŁYTKI KRWI  PLT (ang. Platelets) – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys/μL,  MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi, PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla RDW charakteryzującego krwinki czerwone, PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy, P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL).  
Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00.

Inne badania z tej kategorii

IgE sp. C62 doksycyklina

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA

Oznaczenie stosowane jest w diagnostyce serologicznej tularemii. Tularemia jest ostrą zoonzą, wywo...

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska

Identyfikacja mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za niepłodność męską. W genie ...

Sprawdź szczegóły

Rywaroksaban, stężenie

Sprawdź szczegóły

Białko całkowite

  Pomiar  stężenia białka całkowitego w surowicy krwi. Poziom bia...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z migdałków (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Glukoza w DZM

Glukoza w dobowej zbiórce moczu (DZM). Oznaczenie glukozy w moczu jest wykonywane przy ...

Sprawdź szczegóły

IgA

Immunoglobuliny IgA, są immunoglobulinami wytwarzanymi najobficiej, w ilości pr...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. pemphigus (desmogleina1, desmogleina3) IgG, p/c. p. pemphigus IgA, p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met.IIF

Sprawdź szczegóły

Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna (delecja/duplikacja w regionie 4q35)

Sprawdź szczegóły

Adenowirusy w kale

Diagnostyka infekcji adenowirusami w ostrych nieżytach żołądkowo-jelitowych. ...

Sprawdź szczegóły

Paragrypa typ 1-3 IgM

Diagnostyka serologiczna zakażeń dróg oddechowych wywołanych...

Sprawdź szczegóły

Parvowirus B19 IgM met. ELISA

Oznaczenie w surowicy krwi metodą ELISA przeciwciał IgM specyficznych dla parvowirusa B19...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG i IgM

Przeciwciała IgG i IgM (łącznie) przeciw kompleksowi posfatydyloseryna/protrombina aPS/PT (...

Sprawdź szczegóły

Kał – badanie ogólne + ciała redukujące

Sprawdź szczegóły

P/c. p. plemnikom met. IIF

Oznaczanie przeciwciał przeciwplemnikowych w krwi mężczyzn i kobiet,  stosowane w diag...

Sprawdź szczegóły

Świnka (Myxovirus parotitis) IgM

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusem Myxovirus parotitis, czynn...

Sprawdź szczegóły

Krew utajona w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) IgM

Oznaczenie ilościowe w surowicy przeciwciał IgM specyficznych dla an...

Sprawdź szczegóły

HCV met. PCR, genotypowanie

Genotypowanie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli identyfika...

Sprawdź szczegóły

Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

P/c. blokujące – test MLR

Sprawdź szczegóły

Witamina B2

Witami...

Sprawdź szczegóły

Parvowirus B19 IgG met. ELISA

Oznaczenie w surowicy krwi metodą ELISA przeciwciał IgG specyficznych dla parvowirusa B19...

Sprawdź szczegóły

HBe przeciwciała

Jakościowe oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał anty-HBe specyficz...

Sprawdź szczegóły

Nikiel

Oznaczenie niklu (Ni) w osoczu stosowane jest dla oceny zawodowego i środowiskowego narażenia na n...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F7 – owies

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Cystatyna C

  Oznaczenie stężenia cystatyny C służy do  oceny funkcji filtracyjnej ne...

Sprawdź szczegóły

Profil leków przeciwdrgawkowych we krwi

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

APOE, genotypowanie (ocena predyspozycji do wystąpienia ch. Alzheimera, rozwoju miażdzycy) met. PCR

Apolipoproteina ApoE jest podstawową apolipoproteiną występującą w ośrodkowym układzie nerwow...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E82 – naskórek królika

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F169 mleko UHT (gotowane mleko)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi ...

Sprawdź szczegóły

HBV met. PCR, lekooporność entekawir

Wykrywanie metodą PCR  mutantów HBV opornych na entekawir. W prze...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność moczu

Osmolalność moczu. Badanie przydatne w diagnostyce chorób nerek i gospodarki elektrol...

Sprawdź szczegóły

Ch. trachomatis, N. gonorrhoeae, met. PCR, jakościowo

Panel Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae, met. PCR, jakościowo pozwala na rozpoznanie r&...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M2 – Cladosporium herbarum

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał kla...

Sprawdź szczegóły

Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR

Sprawdź szczegóły

IgE sp.C211 – erytromycyna

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowic...

Sprawdź szczegóły

Płyn z jamy ciała posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Oznaczenie stężeń metabolitów benzenu u osób eksponowanych na fenol. W celu oceny n...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z przetoki (bad. bakter.)

Wymaz z przetoki  wykonywany  jest w celu ...

Sprawdź szczegóły

Kał – resztki pokarmowe

  Kał resztki pokarmowe. Badanie polega na mikroskopowej ocenie w kale niestrawio...

Sprawdź szczegóły

Biocenoza pochwy

Biocenoza pochwy.  ...

Sprawdź szczegóły

Antytrombina III, aktywność

Oznaczenie aktywności fizjologicznego inhibitora układu krzepnięcia...

Sprawdź szczegóły

Kamienie moczowe, analiza chemiczna

Fizyko-chemiczna analiza kamienia  moczowego  zalecana jest u chorych na kamicę nerkową....

Sprawdź szczegóły

Fibrotest – raport

Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia i stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wiruso...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G8 – Wiechlina łąkowa

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)

...

Sprawdź szczegóły

Cynk w moczu, ilościowo

Ilościowe oznaczanie cynku w moczu, łącznie z  określeniem wydalania dobowego (w DZM)...

Sprawdź szczegóły

RSVB (Raspiratory syncytial virus B) – met. PCR jakościowo

Sprawdź szczegóły

Insulina

 ...

Sprawdź szczegóły

Parvowirus B19 jakościowo met.PCR

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1, 2, 3h)

D...

Sprawdź szczegóły

HIV test potwierdzenia met. western-blot

Weryfikacja dodatniego lub nieokreślonego wyniku testu przesiewowego ...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo

Identyfikacja  Chlamydia trachomatis jakościową techniką PCR  w wymazie, przyd...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA

Oznaczenie poziomu przeciwciał w klasie IgM  specyficznych dla beta...

Sprawdź szczegóły

Retikulocyty

Retikulocyty. Ocena funkcji krwiotwórczych szpiku i diagnostyka r&oacut...

Sprawdź szczegóły

Morfologia krwi włośniczkowej

Sprawdź szczegóły

Bruceloza IgG

Oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów bakteri...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z języka (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Barbiturany w surowicy, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Wskaźnik ALP w PJC do surowicy

Sprawdź szczegóły

Fentanyl w moczu, jakościowo

Fentanyl...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina w DZM

Kreatynina w dobowej zbiórce moczu (DZM), oznaczenie stosowane w określaniu przesącza...

Sprawdź szczegóły

Elektroforeza hemoglobin

Diagnostyka niedokrwistości mikrocytarnej, sierpowatokrwinkowej (spowodowanej nieprawidłowymi hemo...

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność

IgG anty-CMV, awidność. Badanie ma na celu odróżnienie przec...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G12 – żyto (pyłki)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Kał – badanie ogólne

  Badanie ogólne kału. Badanie ogólne kału jest podstawowym badani...

Sprawdź szczegóły

Ołów w moczu, wskaźnik wydalania

Ilościowe oznaczenie ołowiu  w moczu, przydatne w diagnostyce i leczeniu stanów ...

Sprawdź szczegóły

Aspergillus spp.IgG, ilościowo

Diagnostyka serologiczna zakażenia Aspergillus fumigatus. Ilościowe ...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – D-dimer, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F49 – jabłko

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

DHEA-SO4

  Badanie polega na pomiarze stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-...

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G5 Życica trwała

I Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemilumi...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda

Ilościowy pomiar wolnych łańcuchów κ i λ wydzielanych przez komórki plazmatyczne oraz wylicze...

Sprawdź szczegóły

Mutacja w genie CCR5 met. PCR

Sprawdź szczegóły

Prisca – raport

  Prisca – raport. PRISCA jest  nieinwazyjnym, przesiewowy...

Sprawdź szczegóły

Kał – pasożyty (1 ozn.)

  Kał pasożyty. Ocena mikroskopowa próbki kału w kierunku obecności jaj...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze

Ilościowe, chemilumi...

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia X, aktywność

Badanie wykonywane  w diagnostyce niedoborów czynnika X, w...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina w moczu

Oznaczenie kreatyniny  w przypadkowej próbce moczu jest  oznaczeniem stosowan...

Sprawdź szczegóły

Kwas metylomalonowy (MMA)

Stężenie kwasu metylomalonowego (MMA) jest czułym i wczesnym wskaźnikiem niedoboru witaminy B12 ...

Sprawdź szczegóły

Łuszczyca (HLA-Cw6)

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza IgA

Oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał IgA swoistych dla antygenów T....

Sprawdź szczegóły

Rotawirusy w kale

Diagnostyka zakażeń rotawirusami w ostrych infekcjach żołądkowo-jelitowych przebie...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)

 ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. MP1 – mieszanka pleśni

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA

Oznaczanie autoprzeciwciał IgG i IgM przeciwko protrombinie (aPT) jest przyd...

Sprawdź szczegóły

Aminogram (HPLC)

Krew - pobranie na czczo, próbkę krwi od małych dzieci karmionych często, należy

Sprawdź szczegóły

Rozmrożenie osocza

Wskazania do przetoczenia FFP: krwawienie u chorego z niedoborami wielu czynników krzepnięci...

Sprawdź szczegóły

Choroba mitochondrialna MELAS

Sprawdź szczegóły

Wymaz z krtani (bad. bakter.)

Wymaz z krtani wykonywany jest w diagnostyce przyczy...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciwko  dsDNA, jest istotne w diagnostyce aktywnego i pozos...

Sprawdź szczegóły

Parvowirus B19 met. PCR, ilościowo

Ilościowe oznaczenie techniką PCR kwasu dezoksyrybonukleinowego ...

Sprawdź szczegóły

Kalprotektyna w kale, met. immunochromatograficzną

Sprawdź szczegóły

Materiał śródoperacyjny (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

PPJ SES (SES-ANA) met. IIF

Przeciwciała przeciwjądrowe SES (ANA-SES) są swoistym markerem przewlekłego wrzodzieją...

Sprawdź szczegóły

Panel infekcji odkleszczowych met. PCR

Test polega na wykrywaniu w badanej próbce obecności kopii genomowego DNA co najmni...

Sprawdź szczegóły

Fosfataza kwaśna sterczowa

Oznac...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. FP2 – mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu

Immunofiksacja moczu, monitorowanie  lekkich i ciężkich łańcuchów przeciwci...

Sprawdź szczegóły

Witamina B3

Potwie...

Sprawdź szczegóły

Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1),bad.przesiewowe

Brak

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw  fosfatydyloserynie (aPS), łącznie   w klasac...

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepniecia VII, aktywność

 ...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

ANA 3  określa  metodą immunoblotu obecn...

Sprawdź szczegóły

Krew posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF

Oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał IgG specyficznych dla wirusa RS, przydatne w diagnosty...

Sprawdź szczegóły

Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pochwy (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność

 ...

Sprawdź szczegóły

Opiaty w moczu jakościowo

Sprawdź szczegóły

TPA – Tkankowy antygen polipeptydowy

Sprawdź szczegóły

Normetanefryna w DZM

Oznaczanie normetanefryny w dobowej  zbiórce moczu jest przydatne w diagnostyce no...

Sprawdź szczegóły

Mycoplazma genitalium met. PCR

Wykrywanie Mycoplasma genitalium w wymazie z dróg moczowo-płci...

Sprawdź szczegóły

Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL beztlenowo (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Wymaz z przełyku (bad. bakter.)

Wymaz bakteriologiczny z przełyku...

Sprawdź szczegóły

Badanie w kierunku chłonki

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F284 – indyk

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

HBV met. PCR, genotypowanie A – H

Wirus  zapalenia wątroby typu B (HBV) jest najczęstszą przyczy...

Sprawdź szczegóły

Włośnica (Trichinella spiralis) IgG

Oznaczenie w surowicy poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla antyg...

Sprawdź szczegóły

Metaloproteinaza ADAMTS 13, przeciwciała

Sprawdź szczegóły

IgE sp.I205 – jad trzmiela

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowic...

Sprawdź szczegóły

VRE – gen opornosci Van A, Van B met. Real Time PCR

Sprawdź szczegóły

Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)

Wymaz z zębodołu  wykonywany jest w diagnosty...

Sprawdź szczegóły

Posiew z odleżyny (bad. bakter.)

Posiew z odleżyny jest wykonywany &nb...

Sprawdź szczegóły

Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) IgM

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgM przeciw wirusowi cytomegalii (...

Sprawdź szczegóły

Noradrenalina

Oznaczanie noradrenaliny w osoczu jest przydatne w diagnostyce nowotworów wydzielający...

Sprawdź szczegóły

Listeria monocytogenes, IgG met. IIF

Wykrywanie przeciwciał klasy IgG w surowicy i osoczu met. immunofluorescencji pośredniej (IIF) jes...

Sprawdź szczegóły

HAV met. Real Time PCR, jakościowo

Sprawdź szczegóły

Grypa typ A i B antygeny

Jakościowe wykrywanie antygenów wirusa grypy A i B  w materiale pobranym z dr&oac...

Sprawdź szczegóły

Amyloid Beta w PMR

Sprawdź szczegóły

Gazometria krwi pępowinowej

Sprawdź szczegóły

Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF

Lamblia intestinalis  (L. intestinalis),  Giardia lamblia,  jest pierwotniakiem, ...

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgG, wskaźnik PMR/surowica

Wykrywanie swoistych przeciwciał przeciwko Borrelia w celu potwierdzenia lub wykluczenia wewnątrzp...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów)

ANA 6 określa metodą immunoblotu obecność przeci...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)

ANA 5 wykonywany jest  metodą immunoblotu i&nb...

Sprawdź szczegóły

Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA)

Oznaczenie stężenia kwasu wanilinomigdałowego (VMA) w dobowej zbi&...

Sprawdź szczegóły

Propafenon, ilościowo

Oznaczenie stężenia propafenonu w surowicy krwi żylnej. Propafenon ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F280 – pieprz czarny

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

CK

  Aktywność kinazy keratynowej (CK). Podstawowym  zastosowaniem&...

Sprawdź szczegóły

Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgG, met. ELISA

Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgG swoistych dla antygenów Coxiella burnetii w su...

Sprawdź szczegóły

Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo

Oznaczenie amfetaminy i jej pochodn...

Sprawdź szczegóły

Nużyca, demodekoza

diagnozowanie demodekozy ocznej diagnozowanie nużycy badanie różnicujące z diagnozowaniem trądz...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M6 – Alternaria tenuis

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgM w PMR met. western-blot

Sprawdź szczegóły

Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Test EMA

badanie to jest szczególnie przydatne w diagnostyce sferocytozy wrodzonej u małych dzieci....

Sprawdź szczegóły

Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusami Coxackie. Wirusy Coxackie...

Sprawdź szczegóły

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA

Diagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenie mózgu i opon móz...

Sprawdź szczegóły

Erytropoetyna

  ...

Sprawdź szczegóły

Inny materiał w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)

Sprawdź szczegóły

Profil leków psychotropowych we krwi

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Łączne oznaczenie poziomu przeciwciał  przeciw k...

Sprawdź szczegóły

Pasożyty tropikalne w moczu

Sprawdź szczegóły

IgE sp. C58 sulfamethoxazol

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowic...

Sprawdź szczegóły

Świnka (Myxovirus parotitis) IgG

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusem Myxovirus parotitis, czynn...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF

Przeciwciała przeciwmitochondrialne  (AMA), typu M2, oznaczane metodą immunofluorescenc...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – fibrynogen

Sprawdź szczegóły

Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo

Potwierdzenie obecności delta-9-TH...

Sprawdź szczegóły

HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot

Oznaczenie w surowicy krwi metodą ImmunoBlot przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do ...

Sprawdź szczegóły

Kał – G. lamblia met. ELISA

  Diagnostyka lambliozy (giardiozy). Badanie wykonywane metodą ELISA, &n...

Sprawdź szczegóły

D-dimer, ilościowo

 Oznaczanie stężenia D-dimerów jest wykonywane w podejrzeniu nasilenia proces&oacut...

Sprawdź szczegóły

CADASIL – mutacja w eksonie 4 genu NOTCH3

Sprawdź szczegóły

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)

Badanie polega na dwukrotnym oznaczeniu grupy krwi pacjenta z dwóch niezależnie pobranych pr...

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG, IgA 96

Test daje możliwość oznaczenia 96 składników pokarmowych mogących powodować nadwrażliw...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze

Ilościowe, chemilumi...

Sprawdź szczegóły

P/c. przeciwjądrowe ANA, AMA, ASMA met. IIF

Oznaczenie jakościowe przeciwciał jądrowych ANA, AMA i ASMA metodą pośredniej immunofl...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F1 – białko jajka

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), VDRL

VDRL jest testem wykorzystywanym do weryfikacji dodatnich lub niejedno...

Sprawdź szczegóły

Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. ELISA

Sprawdź szczegóły

MODY 3 – cukrzyca

Sprawdź szczegóły

Amanityna w moczu, ilościowo

Amanityna w moczu, ilościowo, meto...

Sprawdź szczegóły

Kobalt w surowicy

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG, IgA 112

Test daje możliwość oznaczenia 112 składników pokarmowych mogących powodować nadwrażli...

Sprawdź szczegóły

Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażenia Yersinia enterolitica. Oznaczenie specyficznych przeciw...

Sprawdź szczegóły

HSV (Herpes Simplex wirus) w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae IgG IIF

Sprawdź szczegóły

Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną

Sprawdź szczegóły

Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)

Wymaz z owrzodzenia wykonywany  jest dla ustale...

Sprawdź szczegóły

EBV (Ebstein-Barr virus) IgG, IgM, profil

Oznaczenie przeciwciał IgM i IgG anty-VCA,  IgG anty-EA i  IgG anty-EBNA  oraz...

Sprawdź szczegóły

EP1-Mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro prz...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA7) met. ELISA

ANA 7  określa metodą ELISA obecność przeci...

Sprawdź szczegóły

Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY)

Harmony™  Prenatal Test jest genetycznym, nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem pren...

Sprawdź szczegóły

Wskaźniki syntezy wewnątrzpłynowej w PMR

Sprawdź szczegóły

P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF

Sprawdź szczegóły

Zarodniki grzybów

Sprawdź szczegóły

Neuropatia Lebera

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciwko mięśniowi sercowemu, metodą immunofluorescencji pośredni...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – proteinogram

Sprawdź szczegóły

Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo

Wykrywan...

Sprawdź szczegóły

Fenotiazyny w moczu, jakościowo

Zawartość substancja czynna - chlorpromazine hydrochloride. Sposób działania Przewodzenie impul...

Sprawdź szczegóły

Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF

Sprawdź szczegóły

xCeliakia (DQ2/DQ8/DRB4) met. PCR

Ryzyko rozwoju celiakii może być określone na podstawie badań genetycznych, ze względu...

Sprawdź szczegóły

Troponina I

  Oznaczanie troponin  sercowych  (cTn), w tym troponiny I (cTnI), &n...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I3 – jad osy

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał ...

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4, jest testem przesiewowym dla nietolerancji pokarmowej zależnej...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgA przeciw gliadynie,  p...

Sprawdź szczegóły

HBV met. PCR, ilościowo

Ilościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapal...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, białka mleka (6 alergenów)

Immunoen...

Sprawdź szczegóły

Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)

Alfa-1-kwaśna glikoproteina, AAG, orozomukoid,  należy do α1-globulin ...

Sprawdź szczegóły

Hemochromatoza met. PCR

Analiza najczęstszych mutacji p.C282Y (c.G845A) i p.H63D (c.C187G) w genie HFE.  Badanie wykon...

Sprawdź szczegóły

Fosfataza kwaśna

 ...

Sprawdź szczegóły

FT3

Oznaczenie stężenia wolnej frakcji trijodotyroniny (FT3). Badanie służy do diagnostyki ...

Sprawdź szczegóły

Mutacja JAK2 V617F

Sprawdź szczegóły

P/c. p. korze nadnerczy met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko korze nadnerczy metodą immunofluorescencji pośredniej ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. czynnikowi wew. Castle’a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciwko czynnikowi Castle'a i komórkom okła...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. C204 – amoxycylina

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

17-hydroksykortykosteroidy w DZM

...

Sprawdź szczegóły

Fibromax – raport

Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia i stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wiruso...

Sprawdź szczegóły

Testosteron wolny

Pomiar testostronu wolnego (fT) jest wykonywany w zasadzie z  analogicznych powod&oacu...

Sprawdź szczegóły

P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)

Zróżnicowanie antygenowe elementów morfotycznych k...

Sprawdź szczegóły

Panel infekcji urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum met. PCR

Panel zakażeń urogenitalnych: HPV, Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum umożliwia rozpo...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciązeniu (75 g glukozy 0,1,2)

Wyznaczenie krzywej i...

Sprawdź szczegóły

Brom w surowicy

Sprawdź szczegóły

Niepłodność męska-delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. biologii molekularnej (FISH)

Sprawdź szczegóły

Mukowiscydoza, mutacje w genie CFTR (644 mutacji), badanie uzupełniające, dotyczy niebadanych eksonów genu CFTR

Sprawdź szczegóły

Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)

Wymaz z ucha wykonywany jest w głównie w dia...

Sprawdź szczegóły

IgA w PMR

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg. Może być także wyk...

Sprawdź szczegóły

Testosteron

  Pomiar testosteronu całkowitego (TT) w krwi obwodowej jest istotny dla oceny...

Sprawdź szczegóły

HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgM specyficz...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E7 – odchody gołębia

 Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał k...

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgM matki i dziecka, metodą western blot (i...

Sprawdź szczegóły

Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)

Sprawdź szczegóły

Fibrynogen

  Oznaczenie fibrynogenu. Fibrynogen należy do białek ostrej fazy wytwarzanych w...

Sprawdź szczegóły

Morfologia CBC

Morfologia krwi obwodowej, CBC (ang. complete blood counts) ...

Sprawdź szczegóły

Polimawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Różyczka (Rubella virus) IgM

Oznaczenie jakościowe przeciwciał IgM przeciw w...

Sprawdź szczegóły

Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting

Panel wątrobowy specjalistyczny  (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) metodą immunoblotu,&...

Sprawdź szczegóły

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr51) – badanie rozszerzone

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF, gr51) - badanie rozszerzone. Badanie umożliwia wykrycie mi...

Sprawdź szczegóły

Profil leków uspokajająco-nasennych w moczu

Badanie wykonywane przy przedawkowaniu...

Sprawdź szczegóły

Opiaty w moczu, półilościowo

Diagnozowanie i leczenie skutków stosowania bądź nadużywania opiatów (psychoaktywne alkaloidy...

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

 ...

Sprawdź szczegóły

IgA met. nefelometrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg. Może być także wyk...

Sprawdź szczegóły

Septyna 9

Test Septyna 9 jest badaniem przesiewowym w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy  (an...

Sprawdź szczegóły

Kwas walproinowy, ilościowo

Oznaczenie stężenia kwasu walproinowego w surowicy krwi żylnej. Kwa...

Sprawdź szczegóły

Metaloproteinaza ADAMTS 13, aktywność

Sprawdź szczegóły

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT – II etap

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko

Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro...

Sprawdź szczegóły

Białko w moczu

Oznaczenie białka w przypadkowej porcji moczu jest badaniem przesiewowym w diagnostyce chor&o...

Sprawdź szczegóły

Odra (Morbilli virus) IgG

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusem odry (Morbilli virus) &nda...

Sprawdź szczegóły

a1-mikroglobulina w moczu

Sprawdź szczegóły

Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale

Sprawdź szczegóły

Barbiturany w moczu, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Rozszerzona analiza genu CFTR

Sprawdź szczegóły

P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA)

Oznaczenie przeciwciał przeciwko antygenom wysp trzustkowych służy do różnicowan...

Sprawdź szczegóły

Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy – analiza 16 mutacji genu RET

Test obejmuje analizę 16 mutacji genu RET odpowiedzialnych za około 95% przypadków dziedzic...

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy IgG w PMR

Sprawdź szczegóły

Legionella pneumophila IgG (legionelloza)

Jakościowe oznaczenie metodą ELISA przeciwciał  IgG specyficznych w stosunku do ant...

Sprawdź szczegóły

Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2)

Gazometria (ang. blood gases) i stężenie jonów wodoru pH należą do panelu oznaczeń...

Sprawdź szczegóły

PAPP-A (KRYPTOR)

Pomiar PAPP-A (osoczowe białko ciążowe A) w surowicy matki,  w połączeniu z pomiarem...

Sprawdź szczegóły

Glikol etylenowy w moczu, ilościowo

Oznaczenie glikolu etylenowego w moczu metodą chromatografii gazowej, stosowane w rozpoznaniu...

Sprawdź szczegóły

Oporność na aktywne białko C

Oznaczenie oporności na aktywne białko  C (APCr) w osoczu krwi żylnej jest przydatn...

Sprawdź szczegóły

Treść żołądkowa posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

PSA wolny

Wyliczanie stosunku PSA wolnego, fPSA (ang. free PSA)  do PSA całkowitego, tPSA (ang. total PS...

Sprawdź szczegóły

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA

Diagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) &nd...

Sprawdź szczegóły

Amfetamina/Metamfetamina w moczu, półilościowo

Amfetamina/metamfetam...

Sprawdź szczegóły

Hantavirus IgM, met. ELISA

Wykrywanie przeciwciał w klasie IgM swoistych dla wirusa  Hanta. Hantawirusy zostały zidentyf...

Sprawdź szczegóły

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)

Sprawdź szczegóły

Glikole – badanie wstępne, ilościowo

Ilościowe oznaczenie glikolu w surowicy lub osoczu, wykonywane jest w przypadku objawów klin...

Sprawdź szczegóły

Ołów we krwi, ilościowo

Ilościowe oznaczenie ołowiu  w krwi pełnej jest przydatne w diagnostyce i leczeniu sta...

Sprawdź szczegóły

Kwas homogentyzynowy w DZM

Sprawdź szczegóły

Malaria, jakościowo

Jakościowe oznaczenie przeznaczone do szybkiej diagnostyki malarii. Jest użyteczne w regionach, w ...

Sprawdź szczegóły

HBe antygen

Jakościowe oznaczenie w surowicy krwi antygenu B e (HBeAg) wirusa zap...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E3 łupież konia

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)

Antykoagulant toczniowy (LA) &ndash...

Sprawdź szczegóły

xCeliakia (DQ2/DQ8/DRB4) met. PCR

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Sprawdź szczegóły

Adrenalina w DZM

Oznaczanie adrenaliny w dobowej zbiórce moczu,  przydatne w diagnostyce nowotwor&o...

Sprawdź szczegóły

Leukocytoza

Oznaczanie liczby krwinek białych we krwi obwodowej. Ściśle, leukocytoza oznac...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2)

Dwupunktowe badanie insuliny (krzywa insulinowo-glukozowa)  po obciążeniu 75 g glukozy (doust...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)

Perinatalna diagnostyka zakażeń paciorkowcem grupy B (GBS)...

Sprawdź szczegóły

Ataksja Friedreicha

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E6 – naskórek świnki morskiej

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F25 – pomidor

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Sód i potas w DZM

Sód i potas w dobowej zbiórce moczu, DZM, oznaczenie stosowane w diagnostyce zaburzeń...

Sprawdź szczegóły

Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG, met. Western Blot

Potwierdzenie dodatnich wyników oznaczeń  poziomu przeciwciał IgG s...

Sprawdź szczegóły

Mocz – badanie osadu

Sprawdź szczegóły

Określenie antygenu K z układu Kell

Wsród antygenów układu Kell najważniejszy jest antygen K, ponieważ wykazuje on duż...

Sprawdź szczegóły

Białko oligoklonalne w PMR

Oznaczenie białka oligonalnego w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), stosowane je...

Sprawdź szczegóły

Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR

Badanie pozwala na diagnostykę szerokiego panelu za...

Sprawdź szczegóły

Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo

Badanie wykrywające poliomawirus BKV u nosicieli,  istotne zwłaszcza w przypadku biorcó...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej łącznie  przeciwciał IgG i IgA prze...

Sprawdź szczegóły

Preparat bezpośredni – barwiony met. Grama

Sprawdź szczegóły

Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. IIF

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał przeciw  endomysium i gli...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. D1 – Dermatophagoides pteronyssinus

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F12 – groch

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr wirus) w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

Popłuczyny żołądkowe posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

PPJ przeciw centromerom (ACA) met. ELISA

Oznaczenie metodą ELISA w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych przeciw centromerom ACA ...

Sprawdź szczegóły

RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF

Oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał IgM specyficznych dla wirusa RS, przydatne w diagnosty...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)

Wymaz z kanału szyjki macicy wykonywany jest w diag...

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo

Wirus cytomegalii (cytomegalovirus, CMV), to zwyczajowa nazwa wirusa HHV-5 (ang. human herpesvirus-5...

Sprawdź szczegóły

C-telopeptyd kolagenu typu I

...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG

Występowanie surowicy autoprzeciwciał przeciw gangliozydom może być jednym ze wskaźników diag...

Sprawdź szczegóły

Płyn mózgowo rdzeniowy – badanie ogólne rozszerzone

Sprawdź szczegóły

Panel PNEUMO-BACTER 6 – identyfikacja 6 bakterii met.PCR

Sprawdź szczegóły

Wymaz z nosa (bad. bakter.)

Wymaz z nosa wykonywany jest w diagnostyce przyczyn ...

Sprawdź szczegóły

Toxoplasma gondii w PMR met. PCR

Oznaczenie metodą  PCR obecności DNA Toxoplasma gondii w p...

Sprawdź szczegóły

Wskaźnik wapń * fosfor

Iloczyn wapniowo-fosforanowy –  ocena ryzyka powikłań w p...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. W6 – bylica pospolita

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F277 – koperek

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot

Sprawdź szczegóły

Sód i potas w moczu

Sód i potas w przypadkowej próbce moczu, obok pomiaru obu jonów w dobowej zbi&o...

Sprawdź szczegóły

CD 34/45, badanie ilości i żywotności komórek

Sprawdź szczegóły

Glukoza w płynie dializacyjnym

Sprawdź szczegóły

Polimorfizm metodą dyskryminacji alleli

Sprawdź szczegóły

Kortyzol w DZM

...

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza, test Sabina-Feldmana

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F40 – tuńczyk

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M44 Drożdże piekarskie (Saccharomyces cerevisiae)

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku...

Sprawdź szczegóły

HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT

Sprawdź szczegóły

Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo

Ilościowe oznaczanie przeciwciał anty-mannowych IgG/IgA...

Sprawdź szczegóły

Preparat histopatologiczny AFB met. fluorescencyjną

Sprawdź szczegóły

Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F27 – wołowina

Ilościowe chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met. IIF

Oznaczenie przeciwciał IgG przeciwko Saccharomyces cerevisiae – ASCA (ang....

Sprawdź szczegóły

Panel neuroimm. (a-Ri,a-Hu,a-Yo,a-GAD,a-MAG,p/c. p. mielinie) met. IIF, immunobloting

Panel neuroimmunologiczny obejmuje jakościowe oznaczenia autoprzeciwciał identyfikowanych u ...

Sprawdź szczegóły

FSH

  Oznaczanie stężenia hormonu folikulotropowego (FSH) stosowane jest w  ...

Sprawdź szczegóły

Chrom w moczu

Zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę. Zmniejsza ryzyko zawału serca i rozwoju miażdżycy, poniew...

Sprawdź szczegóły

Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2)

Sprawdź szczegóły

Kanabinoidy w moczu, półilościowo

Diagnozowanie i leczenie skutków stosowania bądź nadużywania kannabinoli (wstępne wyniki analit...

Sprawdź szczegóły

Rozmaz krwi – ocena cyfrowa – weryfikacja

Sprawdź szczegóły

Hemoglobina glikowana met. HPLC

 ...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening

Test  ANA 2, wykonywany metodą immunofluoresce...

Sprawdź szczegóły

Karta identyfikacyjna grupy krwi

Trwałego wpisu do Karty Grupy Krwi można dokonać na podstawie dwóch oryginalnych wynik&oac...

Sprawdź szczegóły

Nasienie posiew (bad. bakter.)

Bakteriologiczny posiew nasienia jest wykonywany w diagnostyce i leczeniu stanów zapalnych m...

Sprawdź szczegóły

Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)

Badanie statusu odpornościowego za...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy po posiłku (3pkt, 1 i 2h)

...

Sprawdź szczegóły

PCA3 w moczu

Oznaczenie molekularnego markera (PCA3) raka prostaty (CaP)  w moczu,  jest nieinwaz...

Sprawdź szczegóły

Salicylany w moczu, ilościowo

Badanie pozwalające na wykrywanie obecności salicylanów w organizmie oraz określenie stę...

Sprawdź szczegóły

Heksokinaza w krwince czerwonej (HK)

Sprawdź szczegóły

Wankomycyna, ilościowo

Monitorowanie stężenia wankomycyny w krwi w celu utrzymania stężenia terapeutycznego i uni...

Sprawdź szczegóły

Cholesterol całkowity

  Badanie stężenia cholesterolu całkowitego (CHOL) ...

Sprawdź szczegóły

AMH

Oznaczanie  hormonu anty-Mullerowskiego  AMH (ang. anti-Mullerian ho...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw  fosfatydyloserynie (aPS) w klasie IgG  jest je...

Sprawdź szczegóły

Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.)

Badanie przydatne w diagnostyce chorób zakaźnych dolnych dróg oddechowych. Prawidłow...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F9 – ryż

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku...

Sprawdź szczegóły

Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2,M2-3E,Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. immunoblot

Sprawdź szczegóły

P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM

Występowanie surowicy autoprzeciwciał przeciw gangliozydom może być jednym ze wskaźników diag...

Sprawdź szczegóły

Panel pediatryczny (28 alergenów)

Immunoen...

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Panel atopowy ( 20 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Chrom w surowicy

Oznaczanie chromu (Cr)  w sur...

Sprawdź szczegóły

PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA

Oznaczenie w surowicy przeciwciał przeciwjądrowych  anty-SS-...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 4 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. klasyczną

Diagnostyka onkologiczna w zakresie cytologii ogólnej (nieginekologicznej).  Cytologia o...

Sprawdź szczegóły

Mukowiscydoza met. PCR

Diagnostyka mukowiscydozy na podstawie analizy  mutacji genu CFTR najczęściej spotyk...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F14 – soja

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Panel alergenów oddechowych

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku...

Sprawdź szczegóły

Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo

Marihuana jest narkotykiem pochodzenia roślinnego. Za właściwości ...

Sprawdź szczegóły

IgG

Oznaczenie przeciwciał klasy IgG. Przeciwciała (immunoglobuliny)  klasy IgG posiadają ...

Sprawdź szczegóły

Potas

  &n...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)

Wymaz z dziąseł  wykonywany jest  w diag...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Adenowirusy met. PCR, jakościowo

Adenowirusy met. PCR, jakościowo. Ludzkie adenowirusy (HAdV) występują powszechnie w gardle...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA

Półilościowe oznaczenie przeciwciał IgA przeciwko deamidowanej gliadynie (DPG) jest ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F20 – migdały

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficzny...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z odbytu (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Kreatynina met. enzymatyczną

Sprawdź szczegóły

Magnez w DZM

Magnez  (Mg++) jest jonem istotnym dla prawidłowego przebiegu wielu reakcji e...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E2 naskórek psa

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Bruceloza met. OWD

Oznaczenie metodą OWD przeciwciał IgG specyficznych dla antygen&oacu...

Sprawdź szczegóły

Witamina D metabolit 25(OH)

...

Sprawdź szczegóły

BNP

Diagnostyka i monitorowanie lecz...

Sprawdź szczegóły

Apo A1

Oznaczanie apolipoproteiny A 1 (apoA1) w krwi, stosowane do pogłębionej diagnostyki hipercho...

Sprawdź szczegóły

Kał – nosicielstwo SS (2 próbka do bad. 57)

Badanie epidemiologiczne mające na celu identyfikację osób będących nosicielami pałeczek...

Sprawdź szczegóły

Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo

Oznaczenie obecności materiału genetycznego pierwotniaka Toxoplasma ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F245 – jajko całe

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Czynnik von Willebranda – aktywność

Sprawdź szczegóły

Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE)

Sprawdź szczegóły

Wymaz z prącia (bad. bakter.)

Wymaz z prącia wykonywany jest w diagnostyce zmian ...

Sprawdź szczegóły

Amfetamina w moczu, jakościowo

Oznaczenie jakościowe amfetaminy w moczu. Amfetamina  jest subst...

Sprawdź szczegóły

Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa dla 3 osób + profil genetyczny (16 loci)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. O1 – bawełna

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi...

Sprawdź szczegóły

Polimawirus (JCV) w PMR met. PCR, ilościowo

Badanie wykrywające poliomawirus JCV (wirus JC) w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), istotne ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. D72 – Tyrophagus putescientiae

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Wapń w DZM

Wapń Ca++ w dobowej zbiórce moczu (DZM). Pomiar jonów w...

Sprawdź szczegóły

Badanie przed przetoczeniem krwi u noworodków i niemowląt do 4-tego miesiąca życia

Noworodek jest szczególnym biorcą, ponieważ w jego krążeniu mogą znajdować się alloprz...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pochwy beztlenowo (bad. bakter.)

Wymaz z pochwy w kierunku bakterii beztlenowych wyko...

Sprawdź szczegóły

Witamina B6

Potwierdzenie niedoboru lub nadmiar...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)

D...

Sprawdź szczegóły

Etanol, ilościowo

Ilościowe oznaczenie etanolu (alkoholu etylowego) w krwi wykonywane jest w celach medycznych ...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo

Identyfikacja  Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w wyma...

Sprawdź szczegóły

Miedź w surowicy, ilościowo

Ilościowe oznaczenie miedzi we surowicy krwi. W organizmie miedź jest  pierwiastkiem&nb...

Sprawdź szczegóły

Witamina B1

Witamina B1 reguluje fun...

Sprawdź szczegóły

Mukowiscydoza, mutacje w genie CFTR (644 mutacji)

Sprawdź szczegóły

Kał – badanie rozszerzone

Kał – badanie roz...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 8 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

Chlorki w DZM

Oznaczenie chlorków (Cl-) w dobowej zbiórce moczu (DZM), stosowane je...

Sprawdź szczegóły

Prokalcytonina, półilościowo

  Wskazaniem do oznaczenia prokalcytoniny (PCT) jest: ...

Sprawdź szczegóły

Białko TAU w PMR, met. ELISA

Sprawdź szczegóły

Paracetamol, ilościowo

Oznaczenie stężenia paracetamolu w surowicy krwi żylnej. Paracetamo...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 4 punkty

Sprawdź szczegóły

MODY 2 – cukrzyca, cukrzyca ciążowa

Sprawdź szczegóły

PPJ anty-Scl-70 met. ELISA

Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych Scl-70 (anty-Scl-70) jakościową meto...

Sprawdź szczegóły

Przeciwciała przeciw błonie podstawnej nabłonka

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy III (10 alergenów)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosu...

Sprawdź szczegóły

Badanie w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) met. IIF

Badanie wykonywane metodą immunofluorescencji pośredniej,  różnicujące opryszc...

Sprawdź szczegóły

Krioglobuliny

Oznaczenie obecności krioglobulin w krwi obwodowej. Krioglobuliny są nieprawidłowymi prz...

Sprawdź szczegóły

Panel infekcji urogenitalnych: Ch.trachomatis, U.urealyticum, M.hominis met. PCR

Panel zakażeń urogenitalnych: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum Mycoplasma hominis, um...

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG, jest testem dla nietolerancji pokarmowej zależnej od przeciwciał IgG umo...

Sprawdź szczegóły

Kwas mrówkowy w moczu

Oznaczenie kwasu mrówkowego w moczu, wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem me...

Sprawdź szczegóły

GGTP

Oznaczanie aktywności GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) jest przydatne w diagn...

Sprawdź szczegóły

Antykoagulant toczniowy

Oznaczenie antykoagulantu toczniowego  stosowane jest w diagnostyce  zespołu antyfo...

Sprawdź szczegóły

Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała

Sprawdź szczegóły

Czynnik V Leiden

Wykrywanie techniką biologii molekularnej mutacji genu czynnika V (cz...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. D2 – Dermatophagoides farinae

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3)

Wyznaczenie krzywej i...

Sprawdź szczegóły

Elektrolity w płynie dializacyjnym (Na, K)

Sprawdź szczegóły

Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot

 ...

Sprawdź szczegóły

Transferyna

  Badanie pozwala na bezpośredni pomiar stężenia transferryny (transferyny) &nb...

Sprawdź szczegóły

Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF

Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF),...

Sprawdź szczegóły

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG, jakościowo met. IIF

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pępka (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

IgM

Immunoglobuliny klasy IgM są globulinami w formie pentameru (kompleksu 5 podjednostek), nie p...

Sprawdź szczegóły

PPJ panel sklerodermia met. immunoblot

PPJ panel sklerodermia metodą immunoblotu jest oznaczeniem jakościowym, wykazującym obec...

Sprawdź szczegóły

Seminogram

...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F3 – dorsz

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F 24 Krewetka

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgG przeciw endomysium,  ...

Sprawdź szczegóły

Mleczany, ilościowo

Oznaczenie mleczanów stosowane jest do bieżącego monitorowania chorego oraz do diagno...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Identyfikacja bakterii 2

Sprawdź szczegóły

Kontrola grupy krwi dawcy

Sprawdź szczegóły

Wolne kortykoidy w DZM

Sprawdź szczegóły

Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT-PCR

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Oznaczenie kwasu trójchlorooctowego  w moczu stos...

Sprawdź szczegóły

Candida – antygen krążący

Diagnostyka zakażenia C. albicans i innymi gatunkami chorobotwó...

Sprawdź szczegóły

Termolabilny wariant MTHFR

Wykrywanie techniką biologii molekularnej mutacji C677T w genie MTHFR...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. K82 – latex

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał specyficznych dla mięśni prążkowanych jest oznaczeniem pomocni...

Sprawdź szczegóły

Paragrypa typ 1- 3 IgG

Diagnostyka serologiczna zakażeń dróg oddechowych wywołanych...

Sprawdź szczegóły

p/c.p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF

Diagnostyka pierwotnego błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek Różnicowanie pierwo...

Sprawdź szczegóły

Pc. p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met. IIF

Oznaczenie przeciwciał IgA przeciwko Saccharomyces cerevisiae – ASCA (ang....

Sprawdź szczegóły

Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów (tymotka łąkowa, brzoza)

Panel zawierający 8 zdefiniowanych...

Sprawdź szczegóły

Benzodiazepiny w moczu, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Salicylany w moczu, jakościowo

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) IgG

Ilościowe oznaczenie przeci...

Sprawdź szczegóły

Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Odwrotna trójjodotyronina (rT3)

Sprawdź szczegóły

Zeskrobiny inny materiał (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Miedź w moczu, ilościowo

Ilościowe oznaczenie miedzi  w  dobowej zbiórce mo...

Sprawdź szczegóły

PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)

Wyliczanie stosunku PSA wolnego, fPSA (ang. free PSA)  do PSA całkowitego, tPSA (ang. to...

Sprawdź szczegóły

Badanie kału – pasożyty jelitowe – Parasep SF

Sprawdź szczegóły

Kał – nosicielstwo SS (3 próbka do bad. 57)

Badanie epidemiologiczne mające na celu identyfikację osób będących nosicielami pałeczek...

Sprawdź szczegóły

Izoformy transferyny

Sprawdź szczegóły

Badanie konsultacyjne

Badania konsultacyjne wykonywane są w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa właściwy...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. blonie podst. kłęb. nerk.(anty-GBM) i błonie pęch. płucnych met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciw błonie postawnej kłębuszków nerkowych i błonie pęc...

Sprawdź szczegóły

T3

  Oznaczenie stężenia całkowitej trijodotyroniny (T3). Badanie służy do di...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina w moczu met. enzymatyczną

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F93 – kakao

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznyc...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot

ANCA (z ang....

Sprawdź szczegóły

Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo

Diagnostyce rzeżączki o różnej lokalizacji  metodą PCR. Neisseria gonorrhoeae ...

Sprawdź szczegóły

Albumina w moczu

Laboratoryjna ocena albuminurii....

Sprawdź szczegóły

Trójglicerydy

  Wskazaniem do wykonania pomiaru trójglicerydów (TG) jest diagno...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z czyraków (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met IIF

Sprawdź szczegóły

Chlorki w pocie

Sprawdź szczegóły

IgE sp. H2 – mieszanka kurzu domowego (Hollister Sten)

 Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vit...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA

Diagnostyka pierwotnej żółciowej marskości wątroby oraz wczesnego etapu pierwotnego zapalenia d...

Sprawdź szczegóły

Żółć posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę

Test wykrywa mutację w motywie YMDD genomu wirusa zapalenia wątroby ...

Sprawdź szczegóły

Popłuczyny żołądkowe (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF

Panel jelitowy: przeciwciała przeciw komórkom  zewnątrzwydzielniczym  trzus...

Sprawdź szczegóły

C1 inhibitor, stężenie

Oznaczenie stężenia inhibitora dla składnika C1 dopełniacza (C1 inhibitor) stosowane je...

Sprawdź szczegóły

Punktat posiew (bad. bakter.)

Badania mikrobiologiczne punktatów wykonywane są wyłącznie ze wskazań lekarskich, w oparc...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)

D...

Sprawdź szczegóły

Owsiki (wymaz parazytologiczny)

  Badanie w kierunku zarażenia (infestacji) owsikiem ludzkim. Diagnostyka polega ...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy ( 21 alergenów)

Immunoenzymatyczne, il...

Sprawdź szczegóły

Hantavirus IgG, met. ELISA

Wykrywanie przeciwciał w klasie IgG swoistych dla wirusa  Hanta.  Hantawirusy zostały zi...

Sprawdź szczegóły

Panel autoprzeciwciał (ch. tk. łacznej,vasculittis,ch. autoimmunologiczne wątroby) met.immunoblot

Sprawdź szczegóły

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

Cytologia cienkowarstwowa – badanie przydatne w profilaktyce i diagnostyce raka szyjki m...

Sprawdź szczegóły

Mutacja A148T genu CDKN2A (p16)

Sprawdź szczegóły

HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44

Test pozwala na różnicowanie i genotypowanie niskoonkogennych typów HPV: 6/11, 42, 43...

Sprawdź szczegóły

Clostridium difficille-toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR

Sprawdź szczegóły

PAPP-A (Roche)

Pomiar PAPP-A (osoczowe białko ciążowe A) w surowicy matki,  w połączeniu z pomiarem...

Sprawdź szczegóły

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (anty...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. antygenom jajnika met. IIF

Oznaczenie przeciwciała przeciw antygenom jajnika wykonywane jest  w di...

Sprawdź szczegóły

Panel drzew 6 (drzewa późne)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE spe...

Sprawdź szczegóły

Heroina w moczu, jakościowo

Heroina (diacetylomorfina) – jest półsyntetyczną pochod...

Sprawdź szczegóły

Wskaźnik wapń / kreatynina

Sprawdź szczegóły

Aspirat z oskrzeli posiew (bad. bakter.)

Badanie przydatne w diagnostyce chorób zakaźnych dolnych dróg oddechowych. Prawidłow...

Sprawdź szczegóły

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)

Pomiar niskich stężeń albuminy w moczu jest przydatny w monitorowan...

Sprawdź szczegóły

Listerioza, jakościowo

Diagnostyka serologiczna zakażenia Listeria monocytogenes. Listeria m...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 3 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

PPJ przeciw histonom met. ELISA

Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych przeciw histonom (przeciwciała anty-h...

Sprawdź szczegóły

CK-MB, mass

 Badanie polega na pomiarze stężenia (masy) izoenzymu MB kinazy kreatynowej...

Sprawdź szczegóły

Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające, ilościowo

Badanie różnicujące wyniki dodatnie i wątpliwe testu przesiewowego w kierunku zatrucia gli...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. T27 – Lipa drobnolistna

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F81 – ser cheddar

Ilościowe, oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE ...

Sprawdź szczegóły

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

Próby wątrobowe. Ocena enzymów wątrobowych i bilirubiny. T...

Sprawdź szczegóły

Cytologia płynów z jam ciała

Sprawdź szczegóły

IgE sp. K80 formaldehyd

Ilościowe oznaczenie w surowicy  in vitro prze...

Sprawdź szczegóły

ASO, ilościowo

  ASO, ilościowo. Pomiar ASO (antystreptolizyny O) jest przydatny w ustaleniu, cz...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

Kadm w moczu, wskaźnik wydalania

Oznaczanie ilościowe kadmu w moczu jest  przydatne w diagnostyce długotrwałej ekspozyc...

Sprawdź szczegóły

HCV przeciwciała

Oznaczanie przeciwciał anty-HCV, swoistych dla a...

Sprawdź szczegóły

17-hydroksyprogesteron

Oznaczenie  17-hydroksyprogesteronu  w surowicy. 17-hydroksyprogesteron (17-...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E1 naskórek i łupież kota

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4...

Sprawdź szczegóły

Mukoproteiny

Oznaczenie mukoproteiny w osoczu. Mukoproteiny, MPT (mukoproteidy, seromukoidy, m...

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma pneumoniae IgG

Oznaczenie poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla  Mycoplasma...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. keratynie (AKA) met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciw keratynie (AKA) metodą immunofluorescecji pośredniej (IIF), ...

Sprawdź szczegóły

PlGF (KRYPTOR)

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia żelazem

 ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F15 – fasola

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

Kortyzol – test stymulacji synactenem

Test stymulacji Synacthenem (Cortrosyn) czyli syntetycznym ACTH, inaczej test rezerwy nadnerczowej,&...

Sprawdź szczegóły

Kał – norowirusy

Diagnostyka infekcji norowirusami w ostrych nieżytach żołądkowo-jelitowych. &nbs...

Sprawdź szczegóły

17-ketosteroidy w DZM

...

Sprawdź szczegóły

RF, ilościowo

  Ilościowe oznaczenie RF jest pomocne w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia st...

Sprawdź szczegóły

Określenie płci pacjenta, met. PCR

Sprawdź szczegóły

P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na splice skóry met. IIF

Oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) autoprzeciwciał swoistych w stosunku...

Sprawdź szczegóły

Liczba Addisa

Ocena dobowej utraty elementów morfotycznych krwi z moczem. ...

Sprawdź szczegóły

Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR – HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6

Badanie jest przydatne w diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii wirusowej...

Sprawdź szczegóły

Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG

Diagnostyka serologiczna bąblowicy, choroby wywołanej przez pasożyt...

Sprawdź szczegóły

Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR

Sprawdź szczegóły

Morfina w moczu, jakościowo

Morfina – pochodna fenantrenu, występująca naturalnie w opium,...

Sprawdź szczegóły

Enzym konwertujący angiotensynę

...

Sprawdź szczegóły

Mutacja BRAF – badanie histopatologiczne

Sprawdź szczegóły

P/c. p. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciw nabłonkowi przewodów ślinowych SDEA jest przydatne w ...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 1 antygenu CD

Sprawdź szczegóły

Witamina C (Kwas askorbinowy)

Oznaczenie ...

Sprawdź szczegóły

Borelioza, IgG w surowicy i PMR, met. Western Blot

Western blot stosowany jest jako test weryfikacyjny w diagnostyce serologicznej  boreliozy. Tes...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. 21-hydroksylazie

Sprawdź szczegóły

Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo

Sprawdź szczegóły

sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1

Stężenia sFlt-1 i PlGF oznaczane we krwi matki metodami immunologicznymi, w połączeniu z objawam...

Sprawdź szczegóły

Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi.

Malaria jest najbardziej rozpowszechnioną, ostrą lub przewlekłą, tropikalną chorobą  paso...

Sprawdź szczegóły

Dystonia torsyjna typu 1

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy IgM w PMR

Sprawdź szczegóły

IgG met. nefelometrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg oraz do wyliczeń wsp...

Sprawdź szczegóły

Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażenia Yersinia enterocolitica (Y....

Sprawdź szczegóły

Borelioza CD57

U chorych na przewlekłą, aktywną boreliozę występuję obniżenie wydolności układu odpornośc...

Sprawdź szczegóły

Mioglobina

Pomiar stężenia mioglobiny w krwi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F88 – baranina

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w...

Sprawdź szczegóły

HCG całkowite

Sprawdź szczegóły

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny

 ...

Sprawdź szczegóły

Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite

Sprawdź szczegóły

P/c. p. rąbkowi szczoteczkowemu kanalików nerkowych

Sprawdź szczegóły

Pc. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA10) met. IIF i DID (6 antygenów)

Badanie IIF z użyciem komórek ...

Sprawdź szczegóły

Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)

Sprawdź szczegóły

Takrolimus, ilościowo

Oznaczenie stężenia takrolimusa w krwi żylnej. Takrolimus (nazwa mi...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)

Wymaz z ...

Sprawdź szczegóły

Określanie fenotypu Rh

Układ grupowy Rh jest jednym z najbardziej polimorficznych układów grupowych krwi. K...

Sprawdź szczegóły

Identyfikacja wyizolowanych mykobakterii tuberculosis – test NAP

Sprawdź szczegóły

Clostridium difficile, toksyna A/B w kale

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy po posiłku (2pkt, 1h)

...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy III (10 alergenów)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosu...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I6 – karaluch – prusak

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Mocznik po dializie

Sprawdź szczegóły

P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF

Obecność przeciwciał przeciwko komórkom Leydiga  jąder może być jedną z prz...

Sprawdź szczegóły

Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)

Łączne oznaczanie w surowicy krwi przeciwciał IgM, IgA i IgG specyf...

Sprawdź szczegóły

Digoksyna, ilościowo

Oznaczenie stężenia digoksyny w surowicy krwi żylnej. Digoksyna (na...

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej stosowane w diagnostyce zatruc...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F244 – ogórek

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)

Wymaz z ucha wykonywany jest w głównie w dia...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw fosfatydyloinozytolowi  w klasie  IgM jest pomocnicz...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy po posiłku (2pkt, 2h)

...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgG przeciw retikulinie, ...

Sprawdź szczegóły

Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)

Immunofiksacja surowicy, monitorowanie  lekkich i ciężkich łańcuchów przeci...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I73 – Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi...

Sprawdź szczegóły

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA

Półilościowe oznaczenie przeciwciał IgA przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkan...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgA przeciw retikulinie (ARA),...

Sprawdź szczegóły

HCG wolna podjednostka beta

Wolna podjednostka beta-HCG w surowicy matki jest markerem biochemicznym wad genetycznych płodu i w...

Sprawdź szczegóły

Grypa typ B IgG

Diagnostyka serologiczna grypy typu B – oznaczenie specyficznych...

Sprawdź szczegóły

Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA

Immunoglobuliny (przeciwciała)  klasy IgG, IgM i IgA są  białkami sy...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)

Wymaz z nosogardzieli wykonywany jest w diagnostyce ...

Sprawdź szczegóły

Panel jady owadów DPA-Dx (osa, pszczoła)

Panel zawiera dwa główne al...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E78 – pióra papużki falistej

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy IgG met. IIF

Oznaczenie metodą IIF (immunofluorescencji pośredniej) przeciwciał IgG swoistych dla entero...

Sprawdź szczegóły

Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot

Badanie jest testem potwierdzeniowymi w stosunku do badania 481, wykrywającego poziom  przeciw...

Sprawdź szczegóły

Alfa-1-antytrypsyna

Alfa-1 antytrypsyna (AAT, a1-antyrypsyna, A1AT)  jest krążącym w krwi inhib...

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy w PMR, met. RT-PCR

Sprawdź szczegóły

Zapalenie opon mózgowych (Meningitis) w PMR met. PCR, 12 gatunków patogenów

Identyfikacja w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) metodą PCR...

Sprawdź szczegóły

ROMA (Ca125+HE4+ROMA)

...

Sprawdź szczegóły

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA

Oznaczenie w surowicy przeciwciał IgA specyficznych dla antygen&oacut...

Sprawdź szczegóły

PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu

Stężenia PlGF i sFlt-1 oznaczane we krwi matki metodami immunologicznymi, w połączeniu z objawam...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA)

...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (pojedynczy punkt)

Sprawdź szczegóły

PT (INR)

  Czas protrombinowy (PT) jest parametrem odzwierciedlającym funkcjonowanie zewnątrzpo...

Sprawdź szczegóły

Metanefryna w DZM

Oznaczanie metanefryny w dobowej  zbiórce moczu, przydatne w diagnostyce nowotwor&...

Sprawdź szczegóły

Choroba Wilsona (mutacja H1069Q genu ATP7B)

Sprawdź szczegóły

Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR

Oznaczenie techniką biologii molekularnej – PCR kwasu dezoksyry...

Sprawdź szczegóły

Alfa-1-antytrypsyna w kale

Alfa-1-antytrypsyna w kale – oznaczenie przesiewowe w diagnostyce  zespołu utra...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw fosfatydyloinozytolowi  w klasie IgG i IgM (łącznie) je...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F77 – beta laktoglobulina

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. GP1 – mieszanka traw wczesnych

 Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwcia...

Sprawdź szczegóły

Paragrypa typ 3 IgG

Diagnostyka serologiczna zakażeń dróg oddechowych wywołanych...

Sprawdź szczegóły

Ropa posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS

Wykrywanie kwasów organicznych i ich metabolitów w moczu pozwala na  diagno...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał IgG przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) metodą ELISA ...

Sprawdź szczegóły

FT4

Oznaczenie stężenia wolnej frakcji tyroksyny (FT4). Badanie służy do diagnostyki...

Sprawdź szczegóły

C1 inhibitor, aktywność

Oznaczenie aktywności inhibitora dla składnika C1 dopełniacza (C1 inhibitor) stosowane j...

Sprawdź szczegóły

HPA-1, konflikt płytkowy, badanie przesiewowe

Sprawdź szczegóły

APTT

  APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)  służy do oce...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z czyraków (bad. bakter.)

Wymaz z czyraków wykonywany jest  dla us...

Sprawdź szczegóły

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton, ilościowo

Profil alkoholowy: alkohol etylowy, metylowy i ...

Sprawdź szczegóły

Amiodaron w surowicy

Amiodaron (nazwa międzynarodowa: amiodarone; nazwy preparatów ...

Sprawdź szczegóły

P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA)

Sprawdź szczegóły

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50. Układ dopełniacza (ang. complement system), komple...

Sprawdź szczegóły

Płyn z jamy ciała – badanie ogólne

Sprawdź szczegóły

P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA

Oznaczenie stężenia przeciwciał przeciw receptorowi acetylicholi...

Sprawdź szczegóły

Panel alergenów – mieszany (pediatryczny)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosu...

Sprawdź szczegóły

Fenytoina, ilościowo

Oznaczenie stężenia fenytoiny w surowicy krwi żylnej. Fenytoina (nazwa międzynarodowa: ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)

Wymaz z warg sromowych wykonywany jest w diagnostyce...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I71 – jad komara

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przec...

Sprawdź szczegóły

CHEK2 met. PCR

Diagnostyka mutacji w genie CHEK2 PCR, przydatna w ocenie genetycznej predyspozycji wielona...

Sprawdź szczegóły

Kryptosporydioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale

Sprawdź szczegóły

Kortyzol – test hamowania dexametazonem

Test hamowania deksametazonem służy do diagnostyki przyczyn hiperkortyzolemii, czyli nadmiernego w...

Sprawdź szczegóły

Kwas moczowy

  Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi. Kwas moczowy jest końcowym m...

Sprawdź szczegóły

Narkotyki panel w moczu, jakościowo

Zestaw testów do jakościowej identyfikacji najczęściej używanych narkotykó...

Sprawdź szczegóły

BCR/ABL met. RT-PCR, jakościowo

Sprawdź szczegóły

Geno Diag Dieta – pełny profil nutrigenetyczny

Panel Geno Diag Dieta pełny profil nutrigenetyczny oferuje oznaczenie polimorfizmów w genach...

Sprawdź szczegóły

Prokalcytonina, ilościowo

  Wskazaniem do oznaczenia prokalcytoniny (PCT) jest: ...

Sprawdź szczegóły

Amylaza

  Amylaza. Ocena aktywności amylazy w krwi  jest wykonywana w  diagnost...

Sprawdź szczegóły

Dihydrotestosteron (DHT)

Sprawdź szczegóły

Klozapina w moczu, jakościowo

Sprawdź szczegóły

Troponina T

Troponina T. Oznaczanie troponin  sercowych  (cTn), w tym troponiny T (cTnT),  jest a...

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia V, aktywność

 ...

Sprawdź szczegóły

Białko C, aktywność

Oznaczenie aktywności białka C (PC) w osoczu krwi żylnej  wyko...

Sprawdź szczegóły

Białko S wolne

Oznaczenie wolnej frakcji białka S. Białko S jest kofaktorem przyspieszającym reakcję p...

Sprawdź szczegóły

Próba zgodności serologicznej 1 jednostka

W skład próby zgodności serologicznej wchodzą następujące badania: 1.   ...

Sprawdź szczegóły

Ospa (Varicella zoster virus) IgM

Oznaczenie w surowicy krwi obecności przeciwciał IgM specyficznych d...

Sprawdź szczegóły

Ecstasy w moczu, jakościowo

Ecstasy (MDMA; 3,4-metylenodioxymetamfetamina) –  jest zwi...

Sprawdź szczegóły

Prolaktyna

Wskazaniem do wykonania oznaczenie prolaktyny (PRL) są, u kobiet:  brak miesiączki, cykle ...

Sprawdź szczegóły

BRCA 1 met. biologii molekularnej

Badanie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika - analiza 11mutacji genu BRCA1 istotnych...

Sprawdź szczegóły

Albumina

  Pomiar  stężenia albuminy – głównej frakcji białek osoc...

Sprawdź szczegóły

Cholesterol HDL

Badanie stężenia cholesterolu frakcji  HDL jes...

Sprawdź szczegóły

HTLV I/II, przeciwciała

Test stosowany w celu stwierdzenia nosicielstwa wirusów HTLV I/II i w podejrzeniu chor&...

Sprawdź szczegóły

Zespół Gilberta

Badanie molekularne wykonywane w celu diagnostyki genetycznej zespołu Gilberta polega na określani...

Sprawdź szczegóły

Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF

Sprawdź szczegóły

Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle’a) met. blot

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F79 – gluten (gliadyna)

IIlościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM

Treponema pallidum, T. pallidum (krętek blady) jest czynnikiem etiologicznym kiły, choroby n...

Sprawdź szczegóły

Deficyt alfa 1- antytrypsyny, mutacje w genie AAT – I etap

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E81 – naskórek owcy

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgG

Oznaczenie przeciwciał IgG swoistych dla antygenów Borrelia bu...

Sprawdź szczegóły

Posiew kału w kierunku Campylobacter

Bakterie z rodzaju Ca...

Sprawdź szczegóły

Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot

Test potwierdzeniowy w diagnostyce wągrzycy spowodowanej przez tasiemca uzbrojonego – &...

Sprawdź szczegóły

Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) met. IIF,DID

Panel wątrobowy pełny  (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA), metodą pośred...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)

D...

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG 96

Test daje możliwość oznaczenia 96 składników pokarmowych mogących powodować nadwrażliw...

Sprawdź szczegóły

Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF

Oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy przeciwc...

Sprawdź szczegóły

Niedosłuch (mutacje 35delG,310del14,IVS1+1GA oraz rzadkich w części kod. GJB2)met.PCR

Sprawdź szczegóły

Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych

Panel Geno Diag Dieta – geny nietolerancji pokarmowych oferuje oznaczenie polimorfizmów...

Sprawdź szczegóły

Ceruloplazmina

Oznaczenie ceruloplazminy w krwi, stosowane w diagnostyce metabolizmu miedzi i choroby Wilsona...

Sprawdź szczegóły

Profil leków antypsychotycznych w moczu

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), TPHA

Treponema pallidum jest bakterią będącą czynn...

Sprawdź szczegóły

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR

Diagnostyka serologiczna kleszczowego zapalenie mózgu i opon móz...

Sprawdź szczegóły

Panel żołądkowo-jelitowy (APCA, ACINTI, GAB, ANCA) IgG, met.IIF

Sprawdź szczegóły

P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgG

Przeciwciała przeciwplemnikowe – ASA (ang. anti-sperm antibodies...

Sprawdź szczegóły

Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF

Badanie ma na celu identyfikację zakażenia Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae),  C...

Sprawdź szczegóły

P/c. przeciwko titinie

Oznaczenie przeciwciał przeciwko  titinie, przydatne w potwierdzaniu rozpoznania mias...

Sprawdź szczegóły

Kwas moczowy w moczu

Kwas moczowy  w przypadkowej próbce moczu, jest oznaczeniem wstępnym  przyda...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z odbytu w kierunku Salmonella / Shigella

Sprawdź szczegóły

HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR)

Wolna podjednostka beta-HCG w surowicy matki jest markerem biochemicznym wad genetycznych pło...

Sprawdź szczegóły

Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA

Diagnostyka i monitorowanie chorób peroksysomalnych, związanych z zaburzeniami beta-oksydacji bard...

Sprawdź szczegóły

RSVA (Raspiratory syncytial virus A) – met. PCR jakościowo

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae IgA

Badanie obecności przeciwciał IgA specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. EP71 – mieszanka pierza

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Pneumocystoza (Pneumocystis jiroveci), oocysty w plwocinie met. DIF

Sprawdź szczegóły

Panel mleko krowie plus gluten

Panel mleko krowie plus gluten jest przydatny w r&oa...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.)

Wymaz z okolicy odbytu wykonywany jest  w diagn...

Sprawdź szczegóły

HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR

Sprawdź szczegóły

Kalcytonina

...

Sprawdź szczegóły

IgE sp.C91 – metamizol

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowic...

Sprawdź szczegóły

p16 i Ki67 – ekspresja białek

Sprawdź szczegóły

Morfologia + CRP

Sprawdź szczegóły

Wymaz z migdałków (bad. bakter.)

Wymaz z migdałków wykonywany jest w gł&oacu...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgM

Przeciwciała IgM przeciw kompleksowi posfatydyloseryna/protrombina aPS/PT (ang. anti-phosphat...

Sprawdź szczegóły

Komórki LE

Klasyczne liczenie komórek LE jest  pomocne w diagnozowaniu chorób autoimmunizacy...

Sprawdź szczegóły

Skóra gładka (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Porfobilinogen w DZM

Diagnostyka porfirii. ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciwko  Saccharomyces cerevisiae, ASCA (ang....

Sprawdź szczegóły

Aldosteron w DZM

 ...

Sprawdź szczegóły

Clostridium difficile w kale, met. Real-Time PCR

Sprawdź szczegóły

Rozmaz krwi – ocena cyfrowa

Sprawdź szczegóły

P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów, ANCA (pANCA i cANCA),...

Sprawdź szczegóły

SCC – Ag

 ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)

Wymaz bakteriologiczny ze zmian skórnych &nbs...

Sprawdź szczegóły

T4

Oznaczenie stężenia tyroksyny  krążącej  w surowicy (T4). Badanie służy do...

Sprawdź szczegóły

ISAC test, panel alergenów

Test  przeznaczony do oznaczania w surowicy krw...

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy (21 alergenów)

...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting

Oznaczenie autoprzeciwciał  przeciw cytozolowi komórek  wątroby (anty-LC-1)...

Sprawdź szczegóły

Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano

Badanie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF...

Sprawdź szczegóły

NT pro-BNP

  Oznaczenie stosowane  jest w diagnostyce niewydolności serca. Gł&oacut...

Sprawdź szczegóły

Chromogranina A

...

Sprawdź szczegóły

pH kału

Oznaczenie pH (odczynu) kału, jedno z badań wykonywanych w ogólnym badaniu kału. ...

Sprawdź szczegóły

Profil leków beta-adrenolityków we krwi

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Renina

Ilościowe oznaczanie reniny w krwi przydatne w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Re...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 7 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

Kariotyp met. FISH

W badaniach cytogenetycznych wykorzystuje się fakt, że w organizmie każdego człowieka wszystkie ...

Sprawdź szczegóły

Mocz posiew (bad. bakter.)

Posiew moczu wykonywany jest w diagnostyce zakażeń układu moczowego (ZUM) i profilaktycznie w ci...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. Endomysium i retikulinie IgA

Sprawdź szczegóły

Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt

Badanie to składa się z : - Oznaczenia grupy krwi układu ABO - Oznaczenia antygenu D...

Sprawdź szczegóły

Grupa krwi

Badanie składa się z następują...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G6 – tymotka łąkowa

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi ...

Sprawdź szczegóły

Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.)

Sprawdź szczegóły

Test ciążowy

  Przesiewowy test immunochemiczny wykrywający podwyższone (i wzrastające) &nbs...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. gliście ludzkiej IgG

Oznaczanie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do glisty ludzkiej anty-Ascaris lumbricoides st...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)

Wymaz z cewki moczowej  wykonywany jest w diagn...

Sprawdź szczegóły

Fosfor po dializie

Sprawdź szczegóły

Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.)

Wymaz  ze stopy cukrzycowej wykonywany  dl...

Sprawdź szczegóły

Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC

 ...

Sprawdź szczegóły

Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F94 – gruszka

Ilościowe,  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w s...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/protrombina (aPS/PT), IgG

Przeciwciała IgG przeciw kompleksowi posfatydyloseryna/protrombina aPS/PT (ang. anti-phosphat...

Sprawdź szczegóły

Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. bakter.)

Posiew z płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) wykonywany jest jako pierwszy etap diagnostyki mikr...

Sprawdź szczegóły

Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażenia Yersinia enterocolitica (Y. ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciw kanalikom żółciowym,  metodą immunofluoresc...

Sprawdź szczegóły

p/c p. komórkom śródbłonka met. IIF

Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwko komórkom śródbłonka w surowicy...

Sprawdź szczegóły

Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF

Badanie ma na celu identyfikację w krwi pełnej metodą IIF przeciwciał IgG specyficznych...

Sprawdź szczegóły

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa dla 2 osób + profil genetyczny (16 loci)

Sprawdź szczegóły

TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA w PMR

Sprawdź szczegóły

PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)

Sprawdź szczegóły

SLE, półilościowo

Półilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), stosowane w diagnostyce i r&o...

Sprawdź szczegóły

Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC

Sprawdź szczegóły

Płyn z jamy ciała posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Borelioza w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

Grypa typ B IgM

Diagnostyka serologiczna grypy typu B – oznaczenie specyficznych...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał IgA i IgG przeciwko ludzkiej transglutaminazie tkankowej (anty-tTG)...

Sprawdź szczegóły

Beta-2-mikroglobulina

 ...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 5 punktów

Sprawdź szczegóły

Grypa typ A IgM

Diagnostyka serologiczna grypy typu A – oznaczenie specyficznych IgM. Grypa jest najb...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Bilirubina związana (sprzężona, bezpośrednia). Wskazaniem do wykonania badania...

Sprawdź szczegóły

Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne

Ogólne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, PMR, zalecane jest w diagnostyce ogó...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał  przeciw mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM), metodą immu...

Sprawdź szczegóły

Helicobacter pylori IgG

Oznaczenie poziomu przeciwciał IgG specyficznych dla Helicobacter pyl...

Sprawdź szczegóły

Gorączka Denga IgM, met. ELISA

Identyfikacja  we krwi przeciwciał klasy IgM swoistych  dla wirusa Denga. Gorączka Denga...

Sprawdź szczegóły

Profil leków antypsychotycznych we krwi

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo+mykologia

Sprawdź szczegóły

Sód

  Wskazaniem do oznaczeń sodu (Na+...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 6 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS

Test jest wykorzystywany do weryfikacji dodatnich lub niejednoznacznych wyników badań prz...

Sprawdź szczegóły

Helicobacter pylori – test oddechowy

Nieinwazyjna, pośrednia, metoda oznaczenia obecności żywej bakterii Helicobacter pylori ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgA przeciw endomysium,  ...

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgG w PMR

Oznaczenie przeciwciał IgG swoistych dla antygenów Borrelia burgdorferi w płynie m...

Sprawdź szczegóły

Badanie histologiczne

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F26 – wieprzowina

Ilościowe   oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznyc...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F2 – mleko krowie

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

VDRL w PMR

VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym  (PMR)  stosowany w diagnostyce kiły. Zajęcie u...

Sprawdź szczegóły

Płyn stawowy – badanie ogólne

Płyn stawowy pobiera się drogą nakłucia stawu w następujących przypadkach: podejrzenie zapalen...

Sprawdź szczegóły

Malaria (Plasmodium falciparum) IgG, met. IIF

Sprawdź szczegóły

P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa

Półilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie (MPO)  w kla...

Sprawdź szczegóły

Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną

Analiza parametrów retikulocytów metodą automatyczną, przydatna w klasyfikacji...

Sprawdź szczegóły

HLA-B27

Oznaczenie genu dla antygenu  HLA-B27 w krwi pełnej jest przydatne w diagnostyce ZZSK i ...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

Cząsteczki  immunoglobulin składają się z łańcuchów ciężkich i lekkich.&nb...

Sprawdź szczegóły

Proteinogram białek płynu z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT

Sprawdź szczegóły

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA

...

Sprawdź szczegóły

Odra (Morbilli virus) IgM

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusem odry (Morbilli virus) &nda...

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

Seton z ucha lewego (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw fosfatydyloinozytolowi  w klasie  IgG jest pomocnicz...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F32 cytryna

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy...

Sprawdź szczegóły

Pneumocystis jiroveci – wymaz

Wykrywanie obecności Pneumocystis jiroveci w materiale z dróg oddechowych. Pneumocy...

Sprawdź szczegóły

Potas met. ISE

Sprawdź szczegóły

Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby (16 loci)

Sprawdź szczegóły

Kał- pasożyty tropikalne

Sprawdź szczegóły

Legionella pneumophila IgA,IgG,IgM, jakościowo met. IIF

Jakościowe oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) w surowicy przeciwcia...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F92 – banan

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Aspirat z oskrzeli posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Treść z przetoki posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Posiew kału w kierunku grzybów pleśniowych (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Haptoglobina

Haptoglobina – diagnostyka niedokrwistości hemolitycznej.  Haptoglobina (Hp) jest ...

Sprawdź szczegóły

Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

AST

AST. Badanie AST wykonuje się w celu: diagnostyki, oceny i różnicowania c...

Sprawdź szczegóły

Badanie funkcji płytek krwi

Sprawdź szczegóły

Beta-HCG

  Pomiar stężenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG) w surowicy ...

Sprawdź szczegóły

Leptospiroza

Diagnostyka leptospirozy. Oznaczanie w surowicy  przeciwciał specyficznych dla...

Sprawdź szczegóły

Lamotrygina w surowicy, ilościowo

Ocena stężenia Lamotryginy w surowicy informuje o osiągnięciu poziomu terapeutycznego leku i o t...

Sprawdź szczegóły

Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z okr. wrazliwości na rifampicynę, Real Time-PCR

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgM met. western-blot

Wykrywanie  Borrelia burgdorferi w materiale biologicznym metodą...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. antygenom łożyska met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciwłożyskowych, przydatne w diagnostyce wczesnych poronień i ni...

Sprawdź szczegóły

Zimne aglutyniny

Sprawdź szczegóły

IgE sp. K 74 jedwab

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przec...

Sprawdź szczegóły

Gentamycyna

Monitorowanie stężenia gentamycyny w krwi w celu utrzymania stężenia terapeutycznego i uni...

Sprawdź szczegóły

LH

  Oznaczenie stężenia hormonu luteotropowego (LH, lutropina, ) znajduje zasto...

Sprawdź szczegóły

HbA2

Talasemia (niedokrwistość tarczowato krwinkowa, ang. thalassemia) jest wrodzony...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. T14 – topola

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

  Lipidogram – profil lipidowy organizmu – ...

Sprawdź szczegóły

HBs przeciwciała

Oznaczenie stężenia przeciwciał anty-HBs – specyficznych dla ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał łącznie IgA i IgG  prze...

Sprawdź szczegóły

Kwas moczowy w DZM

Kwas moczowy  w dobowej zbiórce moczu, DZM, oznaczenie przydatne w diagnostyce kam...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Leptyna

Oznaczenie leptyny w krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji rozrodczych, zaburzeń miesiąc...

Sprawdź szczegóły

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest  jednym z wskaźników &nb...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Cholesterol LDL met. bezpośrednią

Badanie stężenia cholesterolu frakcji LDL jest bada...

Sprawdź szczegóły

Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF

Badanie ma na celu identyfikację panelu patogenów wywołujących zakażenia wsp&oac...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina wolna (pośrednia)

Bilirubina wolna (niesprzężona, pośrednia).  Ozn...

Sprawdź szczegóły

Mononukleoza zakaźna, jakościowo

Szybki test przesiewowy do potwierdzenia zakażenie wirusem Epsteina-B...

Sprawdź szczegóły

Plwocina posiew (bad. bakter.)

Badanie przydatne w diagnostyce chorób zakaźnych dolnych dróg oddechowych. Prawidłow...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E201 – pióra kanarka

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Seminogram – wspomagany komputerową analizą danych

Badanie nasienia (seminogram) powinno być wykonywane w przypadku, gdy nie dochodzi do ciąży w ci...

Sprawdź szczegóły

Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocitophilum, B.henselae, B.quintana) met. IIF

Badanie ma na celu identyfikację panelu patogenów wywołujących zakażenia wsp&oac...

Sprawdź szczegóły

Legionella pneumophila IgM (legionelloza)

Jakościowe oznaczenie metodą ELISA przeciwciał  IgM specyficznych w stosunku do ant...

Sprawdź szczegóły

Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA

Sprawdź szczegóły

Kokaina w moczu, jakościowo

Kokaina jest  alkaloidem otrzymywanym z liści krasn...

Sprawdź szczegóły

Glikol etylenowy, ilościowo

Oznaczenie glikolu etylenowego w surowicy metodą chromatografii gazowej, stosowane w rozpozna...

Sprawdź szczegóły

Sód po dializie

Sprawdź szczegóły

Osteokalcyna

...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis antygen met. IIF

Wykrywanie obecności Chlamydia trachomatis wykonywane z użyciem techniki immunofluorescen...

Sprawdź szczegóły

Klomipramina w moczu, jakościowo

Zawartość substancja czynna - clomipramine hydrochloride. Sposób działania Działanie Ana...

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia XII, aktywność

Badanie  wykonywane w diagnostyce niedoborów czynnika XII, w przy...

Sprawdź szczegóły

Borelioza, IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot

Western blot stosowany jest jako test weryfikacyjny w diagnostyce serologicznej  boreliozy. Tes...

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy met. ELISA

Diagnostyka serologiczna chorób wirusowych wywołanych przez en...

Sprawdź szczegóły

Helicobacter pylori IgA

Oznaczenie poziomu przeciwciał IgA specyficznych dla Helicobacter pyl...

Sprawdź szczegóły

Kokaina w moczu, półilościowo

Diagnozowanie i leczenie skutków stosowania bądź nadużywania kokainy (wstępne wyniki analityczn...

Sprawdź szczegóły

Żółć posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Wody płodowe – badanie ogólne

Ocena stopnia ryzyka poronieniem....

Sprawdź szczegóły

Fosfor nieorganiczny w DZM

Pomiar stężenia fosforanów (ogólny symbol PO4) w dobowej zbió...

Sprawdź szczegóły

Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo

Oznaczenie ilościowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa cytom...

Sprawdź szczegóły

Mocznik

  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi istotne  głównie w d...

Sprawdź szczegóły

Odra (Morbilli virus) IgG w PMR

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F83 – kurczak

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie przydatne w przypadkach stałego narażenia na pary rt...

Sprawdź szczegóły

Panel przesiewowy w zatruciach lekami met. chromatografii cienkowarstwowej

Sprawdź szczegóły

Wymaz z gardła (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Mocz – badanie ogólne

Badanie ogólne moczu jest podstawowym badaniem wykonywanym dla ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E86 – pióra kaczki

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro prz...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F105 – czekolada

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznyc...

Sprawdź szczegóły

Panel PNEUMO-TOTAL 18 – identyfikacja 12 wirusów i 6 bakterii met. PCR

Test obejmuje panel badań genetycznych wykrywających i identyfikujących materiał genetyczny 18 p...

Sprawdź szczegóły

Profil steroidowy w DZM met. GC/MS

Określenie profilu s...

Sprawdź szczegóły

Immunoelektroforeza

Sprawdź szczegóły

Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja kariotypu mozaikowego chromosomu X lub Y o niskim procencie komórek nieprawidłowych, met. FISH

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza IgG

Oznaczenie w surowicy krwi anty-Toksoplasma IgG jest szczególni...

Sprawdź szczegóły

Różyczka (Rubella virus) IgG

Oznaczenie ilościowe przeciwciał IgG przeciw wirusowi różycz...

Sprawdź szczegóły

Kwas mrówkowy we krwi

Oznaczenie kwasu mrówkowego we krwi, wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem me...

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem...

Sprawdź szczegóły

Zespół Retta

Brak

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F44 – truskawka

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis IgG

Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia tracho...

Sprawdź szczegóły

Panel drzew 5 (drzewa wczesne)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE ...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia XI, aktywność

Badanie wykonywane w diagnostyce niedoborów czynnika XI, w przy...

Sprawdź szczegóły

Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F11 – gryka

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F4 – pszenica

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pochwy (bad. bakter.)

Wymaz z pochwy wykonywany jest w diagnostyce stan&oa...

Sprawdź szczegóły

HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)

Diagnostyka zakażenia szyjki maci...

Sprawdź szczegóły

Posiew beztlenowy z ropnia (bad. bakter)

Beztlenowy posiew z treści ropnia wykonywany  ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z odbytu w kierunku Escherichia coli (EPEC) i Salmonella / Shigella

Sprawdź szczegóły

Alfa-2 makroglobulina

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F106 hydrolizat serwatki

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał k...

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma pneumoniae IgM met. immunochromatograficzną

Sprawdź szczegóły

Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Gorączka Denga IgG, met ELISA

Identyfikacja  we krwi przeciwciał klasy IgG swoistych  dla wirusa Denga. Gorączka Denga...

Sprawdź szczegóły

HBs antygen

Jakościowe oznaczenie antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wąt...

Sprawdź szczegóły

ASO, jakościowo

ASO, jakościowo.  Oznaczenie ASO (antystreptolizyny O) jest przydatne w ustaleniu, czy o...

Sprawdź szczegóły

Potas po dializie

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F360 – jogurt

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza

Ilościowe, oznaczenie in vitro w s...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał przeciw  endomysium i gli...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. W9 – babka lancetowata

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CYP1B1

Sprawdź szczegóły

Proteinogram

 Proteinogram jest elektroforetycznym  rozdziałem  białek surowicy na 5 po...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgG przeciw gliadynie,  p...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G3 – kupkówka pospolita

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Coxsackie typ A i B IgG met. IIF

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusami Coxackie. Wirusy Coxackie są enterowirusami nale...

Sprawdź szczegóły

Inny materiał posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Cystyna w DZM, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 2 szk.)

Sprawdź szczegóły

HAV przeciwciała IgM

Oznaczenie jakościowe przeciwciał IgM specyficznych dla antygen&oacu...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rany (bad. bakter.)

Wymaz z rany wykonywany jest w diagnostyce mikrobiol...

Sprawdź szczegóły

Imipramina w moczu, jakościowo

Zawartość substancja czynna - imipramine hydrochloride. Sposób działania Mechanizm dział...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met. ELISA

Półilościowe oznaczenie przeciwciał IgG przeciwko deamidowanej gliadynie (DPG) je...

Sprawdź szczegóły

Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot

Analiza przeciwciał  specyficznych dla antygenów Echinococcus multilocularis w su...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. WP3 – mieszanka chwastów

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo

Oznaczenie jakościowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa opry...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid IgG, met. IIF

Oznaczenie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) autoprzeciwciał przydatnych w diagno...

Sprawdź szczegóły

FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR – jakościowo

Badanie umożliwia określenie predyspozycji do tycia i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki. Gen po...

Sprawdź szczegóły

Badania serologiczne w kierunku choroby „płuco farmera”

I...

Sprawdź szczegóły

Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA

Diagnostyka serologiczna zakażenia Yersinia enterocolitica. Ozna...

Sprawdź szczegóły

Tyreoglobulina

  Badanie polega na oznaczeniu stężenia tyreoglobuliny (Tg) we krwi. Tg jest ...

Sprawdź szczegóły

Selen, ilościowo w surowicy

Selen (Se), należy do niezbędnych pierwiastk&oacut...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgG

Sprawdź szczegóły

M2-PK w kale met. ELISA

Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA M2-PK – kinazy pirogronianowe...

Sprawdź szczegóły

Treść żołądkowa posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Choroba Charcot-Marie-Tooth

Sprawdź szczegóły

Wymaz spod napletka (bad. bakter.)

Wymaz spod napletka wykonywany w diagnostyce zakaże...

Sprawdź szczegóły

Ropa posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

ImuPro SCREEN + (44 alergeny)

Il...

Sprawdź szczegóły

HIV Ag/Ab (Combo)

Test jakościowy pozwalający na równoczesne wykrycie w surowic...

Sprawdź szczegóły

Panel wątrobowy (AMA, LKM-1) met. IIF

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby, pierwotna żółciowa marskość wątroby, choroby reumatyczn...

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, met. Western Blot

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgA matki i dziecka, metodą western blot (i...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z prącia (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M5 – Candida albicans

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – białko całkowite

Sprawdź szczegóły

Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)

Diagnostyka genetyczna nadkrzepliwości (trombofili) wrodzonej.  Nadkrzepliwość wrod...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F256 – orzech włoski

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Bruceloza IgM

Oznaczenie przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów bakteri...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. odchody kanarka

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał przeciw  endomysium i gli...

Sprawdź szczegóły

Albumina w DZM

Pomiar albuminy w dobowej zbiórce moczu, przydatny jako badanie przesiewowe w kierun...

Sprawdź szczegóły

Krew posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Helicobacter pylori w kale

Badanie jest przydatne w diagnostyce pierwotnego zakażenia H. pylorii i ocenie skutecznoś...

Sprawdź szczegóły

Odczyn Waalera-Rosego

  Odczyn Waalera-Rosego służy do wykrywania czynnika reumatoidalnego (RF) metod...

Sprawdź szczegóły

Szczawiany w DZM

Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawianów w organizmie, diagnozowania kamicy ner...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M3 – Aspergillus fumigatus

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

TSH test czynnościowy

Sprawdź szczegóły

Panel PNEUMO-VIRUS 12 – identyfikacja 12 wirusów met. PCR

Sprawdź szczegóły

Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot

Diagnostyka serologiczna bąblowicy, choroby wywołanej przez pasożyt...

Sprawdź szczegóły

Fenol w moczu, ilościowo

Oznaczenie fenolu w moczu wykonywane techniką chromatografii gazowej  w przypadku podejr...

Sprawdź szczegóły

Amoniak

Amoniak.  Pomiar stężenia amoniaku w krwi (jon ...

Sprawdź szczegóły

Osad moczu met. cytometrii przepływowej

Sprawdź szczegóły

PPJ dsDNA met. IIF

PPJ dsDNA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) jest oznaczeniem półilości...

Sprawdź szczegóły

Wody płodowe posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Płyn z jamy ciała – różnicowanie

Sprawdź szczegóły

Badanie przedtransfuzyjne

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza IgM

Oznaczenie w surowicy krwi anty-Toksoplasma IgM jest szczególni...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo

Sprawdź szczegóły

IgE sp. T4 – leszczyna

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

IgG1, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG1 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

Tasiemiec – identyfikacja gatunku

Sprawdź szczegóły

Barwniki żółciowe w kale, jakościowo

Oznaczenie barwników  żółciowych w kale  wykonywane  w diagnost...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. D71 – Lepidoglyphus destructor

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)

...

Sprawdź szczegóły

Karbapenemazy – KPC, MBL (IMP, VIM, NDM), OXA48 , met. Real Time- PCR

Sprawdź szczegóły

Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy

Sprawdź szczegóły

Jod, ilościowo

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA

Ilościowe oznaczenie w surowicy przeciwciał IgG specyficznych dla białka EBNA wirusa EBV (...

Sprawdź szczegóły

Ferrytyna

  Wskazaniem do oceny stężenia ferrytyny w surowicy jest diagnostyka niedobor...

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma pneumoniae IgM

Oznaczenie poziomu przeciwciał IgM specyficznych dla  Mycoplasma...

Sprawdź szczegóły

Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo

Oznaczenie techniką jakościową PCR obecności Ureaplasma urealyticu...

Sprawdź szczegóły

Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met. Immunoblot

Sprawdź szczegóły

Płytki krwi (manualnie)

  Płytki krwi (manualnie). Badanie wykonywane jest w rozpoznawaniu chor&oa...

Sprawdź szczegóły

Cyklosporyna A, ilościowo

Oznaczenie stężenia cyklosporyny w krwi żylnej. Cyklosporyna A (naz...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M1 – Penicillium notatum

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie całkowitych porfiryn w moczu, stosowane w diagnostyc...

Sprawdź szczegóły

Borelioza, IgM w kompleksach immunologicznych, met. ELISA

W metodzie oznaczane są przeciwciała IgM swoiste dla krętka, odzyskane z rozbitych kompleks&oacut...

Sprawdź szczegóły

Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa w krwince czerwonej ( G-6-PD)

G-6-PD Enzym ten jest kluczowy dla powstawania podstawowego, komórkowego czynnika redukującego czy...

Sprawdź szczegóły

HER – 2 met. FISH

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgG w PMR met. western-blot

Potwierdzenie lub wykluczenie wewnątrzpłynowej syntezy swoistych przeciwciał przeciw Borrelia....

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy IV (10 alergenów)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosu...

Sprawdź szczegóły

IgE całkowite

Oznaczenie całkowitej IgE w surowicy krwi jest  przydatne w diagnostyce chorób pa...

Sprawdź szczegóły

Pneumocystis jirovecii met. PCR

Sprawdź szczegóły

DHEA

Badanie polega na oznaczeniu stężenia dehydroepiandrosteronu (DHEA) w surowicy....

Sprawdź szczegóły

Paznokcie rąk (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Gastryna

 ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F85 – seler

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

...

Sprawdź szczegóły

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM

Oznaczenie w surowicy przeciwciał IgM specyficzn...

Sprawdź szczegóły

Bezpośredni test antyglobulinowy

Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) wykrywa przeciwciała zaadsorbowane na krwinkach in vivo....

Sprawdź szczegóły

Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda

Oznaczenie w surowicy krwi stężeń wolnych łańcuchów kappa (κ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium i retikulinie IgG

Sprawdź szczegóły

Fosfor nieorganiczny

Pomiar stężenia fosforu nieorganicznego. Wskazaniem do oznaczeń fosforu nieorganicznego (fosforan...

Sprawdź szczegóły

PSA całkowity

 ...

Sprawdź szczegóły

anty-TG

  Przeciwciała (anty-Tg) są  prz...

Sprawdź szczegóły

Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)

 ...

Sprawdź szczegóły

Harmony Test (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu)

Harmony Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym opartym na analizie wolnego płodowego DNA w kr...

Sprawdź szczegóły

HIV met. PCR, ilościowo

Ilościowe oznaczenie RNA wirusa HIV w osoczu w latach dziewięćdzies...

Sprawdź szczegóły

hs CRP

Podstawowym zastosowaniem klinicznym badania „hs CRP” (wysoko czułe białko C-...

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), FTA

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym chorob...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)

Wymaz z jamy ustnej  wykonywany jest głó...

Sprawdź szczegóły

Białko Bence’a-Jonesa w moczu

Oznaczanie białka Bence'a-Jonesa  w moczu. Białko Bence'a-Jonesa (BJP)  jest obecn...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)

D...

Sprawdź szczegóły

Wapń zjonizowany

  Pomiar stężenia wapnia zjonizowanego w  krwi, wykonywany  w c...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF

Oznaczenie przeciwciał przeciw błonie postawnej kłębuszków nerkowych i błonie pęc...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae antygen met. IIF

Wykrywanie obecności Chlamydia (Chlamydophila) pneumoni...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z zębodołu (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Ospa (Varicella zoster virus) IgG

Oznaczenie w surowicy krwi obecności przeciwciał IgG specyficznych d...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis IgM IIF

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F86 – pietruszka

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Posiew w kierunku Propionibacterium acnes

Sprawdź szczegóły

P/c. p. receptorom TSH (TRAb)

Badanie poziomu autologicznych przeciwciał skierowanych przeciw rece...

Sprawdź szczegóły

HCG wolna podjednostka beta (Roche)

Wolna podjednostka beta-HCG w surowicy matki jest markerem biochemicznym wad genetycznych pło...

Sprawdź szczegóły

BRCA 2 met. biologii molekularnej

Diagnostyka mutacji w genie BRCA2, przydatna w ocenie genetycznych predyspozycji do raka piersi i ja...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E5 łupież psa

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specy...

Sprawdź szczegóły

Eozynofilia, wymaz z nosa

Określenie ilości eozynofili w wymazie pobranym z nosa. Eozynofilowe zapalenie dróg o...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rurki intubacyjnej beztlenowo (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Dopełniacz, składowa C-3c

Dopełniacz, składowa C3c. Układ dopełniacza (ang. complement system), komplement,  uc...

Sprawdź szczegóły

Chlorki w moczu

Oznaczenie chlorków (Cl-) w przypadkowej próbce moczu, stosowane jest...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis IgA IIF

Sprawdź szczegóły

IgE sp. C52 Pyrazolon

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in...

Sprawdź szczegóły

Filarioza, badanie mikroskopowe krwi

Badanie mikroskopowe krwi, stosowane w diagnostyce filariozy. Filariozy są grupą przewlekłych cho...

Sprawdź szczegóły

Profil leków przeciwdrgawkowych w moczu

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (łącznie) (legionelloza)

Jakościowe, łączne oznaczenie metodą ELISA w surowicy przeciwciał  IgA, IgG i IgM...

Sprawdź szczegóły

Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał IgG swoistych w stosunku do a...

Sprawdź szczegóły

Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.)

Sprawdź szczegóły

Wapń całkowity

Wskazaniem do wykonania badania jest ocena poziomu wapnia we krwi w przebiegu chorób ukła...

Sprawdź szczegóły

Dabigatran, stężenie

Sprawdź szczegóły

Metanol, ilościowo

Oznaczenie metanolu w krwi przydatne w podejrzeniu spożycia/zatrucia alkoholem metylowym. ...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – CRP

Sprawdź szczegóły

Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

RF, jakościowo

Jakościowe  oznaczenie RF jest pomocne w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia ...

Sprawdź szczegóły

Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy

Sprawdź szczegóły

HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68,6/11,42,43,44

Test RealTime PCR pozwala na różnicowanie wysoko i niskoonkogennych typów HPV. Zakaż...

Sprawdź szczegóły

IgM met. nefelometrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg. Może być także wyk...

Sprawdź szczegóły

SHBG

  Oznaczenie stężenia białka wiąż...

Sprawdź szczegóły

Diaminooksydaza (DAO) aktywność

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF

Wykrywanie metodą immunofluorescencji pośredniej przeciwciał IgA przeciw endomysium,  ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. T12 – wierzba

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe), mutacje w genach PRSS1, SPINK1 i CFTR

Sprawdź szczegóły

Androstendion

  Androstendion jest androgenowym hormonem steroidowym powstającym w nie tylko...

Sprawdź szczegóły

Cholinoesteraza

Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej (ChE). Cholinoesterazy są enzymami katalizuj...

Sprawdź szczegóły

Propoksyfen w moczu, jakościowo

Jakościowe oznaczenie propoksyfenu...

Sprawdź szczegóły

Poliomawirus (BKV) w moczu met. PCR, ilościowo

Badanie wykrywające poliomawirus BKV u nosicieli, istotne zwłaszcza dla oceny ryzyka odrzutu allog...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA

Oznaczanie autoprzeciwciał IgM przeciwko protrombinie (aPT) jest przydatne w...

Sprawdź szczegóły

Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF

Badanie ma na celu identyfikację w krwi pełnej metodą IIF przeciwciał IgM specyficznych...

Sprawdź szczegóły

Inhibitor czynnika IX met. Bethesda

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA

Ilościowe oznaczenie w surowicy przeciwciał IgG specyficznych dla białka EA –  w...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)

Perinatalna diagnostyka zakażeń paciorkowcem grupy B (GBS)...

Sprawdź szczegóły

TSH

Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) wykonywane  jest główn...

Sprawdź szczegóły

ALT

  ALT. Badanie ALT wykonuje się w celu diagnostyki, oceny i różnicowania chor&o...

Sprawdź szczegóły

Adrenalina

Oznaczanie adrenaliny w osoczu przydatne w diagnostyce nowotworów wydzielających katec...

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo

Oznaczenie DNA wirusa Epsteina-Barr w materiale biologicznym za pomoc...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F221 – kawa

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznyc...

Sprawdź szczegóły

Grypa typ A IgG

Diagnostyka serologiczna grypy typu A – oznaczenie specyficznych...

Sprawdź szczegóły

Giardia lamblia IgA

Sprawdź szczegóły

Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR

Sprawdź szczegóły

Borelioza, IgG w kompleksach immunologicznych, met. ELISA

W metodzie oznaczane są przeciwciała IgG swoiste dla krętka, odzyskane z rozbitych kompleks&oacut...

Sprawdź szczegóły

Posiew końcówki cewnika moczowego (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie kappa w moczu

Łańcuchy lekkie kappa w moczu. Cząsteczki  immunoglobulin składają się...

Sprawdź szczegóły

Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Glikole – badanie wstępne w moczu, ilościowo

Ilościowe oznaczenie glikolu w moczu, wykonywane jest w przypadku objawów klinicznych lub/i ...

Sprawdź szczegóły

Czynnik von Willebranda – stężenie

Oznaczenie poziomu czynnika von Willebranda wykonywane jest w przypadku podej...

Sprawdź szczegóły

Kortyzol

 ...

Sprawdź szczegóły

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG

Oznaczenie w surowicy przeciwciał IgG specyficzn...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F 259 winogrona

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficzny...

Sprawdź szczegóły

Ropa posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów)

ANA 4  wykonywany jest metodą immunoblotu i &n...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F78 – kazeina

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klas...

Sprawdź szczegóły

Profil leków psychotropowych w moczu

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL

Treponema pallidum (krętek blady) jest bakterią będącą czynnikiem etiologicznym chorob...

Sprawdź szczegóły

Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo

Monitorowanie stężenia sirolimusa...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. K20 – wełna

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in...

Sprawdź szczegóły

Lipidogram (Chol, HDL, LDL, TG)(SI)

Sprawdź szczegóły

Glikole: etylenowy, propylenowy – badanie potwierdzające w moczu, ilościowo

Badanie różnicujące wyniki dodatnie i wątpliwe testu przesiewowego w moczu w kierunku zatr...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z gardła (bad. bakter.)

Wymaz z gardła wykonywany jest w głównie w ...

Sprawdź szczegóły

Profil leków uspokajająco-nasennych we krwi

Badanie wykonywane przy przedawkowaniu lub ostrym za...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

IgG3, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklas IgG3 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

Legionella pneumophila IgA (legionelloza)

Jakościowe oznaczenie metodą ELISA przeciwciał  IgA specyficznych w stosunku do ant...

Sprawdź szczegóły

Magnez

Pomiar  stężenia magnezu w surowicy. Magnez występuje we wszy...

Sprawdź szczegóły

Profil inhibitorów kanałów wapniowych we krwi

Badanie jest zalecane przy przedawkowaniu i ostrym zatruciu lekami blokującymi kanał wapniowy. Lek...

Sprawdź szczegóły

Kwas hipurowy

Oznaczenie kwasu hipurowego w moczu,  stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen i przy...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 2 punkty

Sprawdź szczegóły

Cytologia złuszczeniowa z nosa

Sprawdź szczegóły

Mocznik w DZM

Mocznik w dobowej zbiórce moczu (DZM), oznaczenie przydatne w kontroli funkcjonowania n...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rurki tracheotomijnej (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Elektrolity (Na, K)

  Elektrolity:  kationy sodowy (Na+) i potasowy (K+...

Sprawdź szczegóły

Profil reumatyczny IgG met. IIF

Diagnostyka w kierunku patogenów, które mogą przyczyniać się do dolegliwości stawo...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie lambda

Ilościowe oznaczenie łańcuchów lekkich lambda w krwi. Cząsteczki  immunoglobul...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. insulinie, met. ELISA

Sprawdź szczegóły

Koenzym Q10 (Ubichinon)

Utrzymuje płynność i funkcjonalność błon komórkowych oraz pomp witaminy C. Bierze udział w p...

Sprawdź szczegóły

PPJ anty-Jo-1 met. ELISA

Oznaczenie obecności przeciwciał przeciwjądrowych Jo-1 (anty-Jo-1) jakościową metodą ...

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma pneumoniae IgA

Ilościowe oznaczenie  stężenia przeciwciał IgA specyficznych dla  Mycoplasma ...

Sprawdź szczegóły

Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza)

Panel pediatryczny zawierający&nbs...

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG, jest teste...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F17 – orzech leszczyny

Ilościowe   oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznyc...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 6 punktów

Sprawdź szczegóły

Kalprotektyna w kale met. ELISA

Oznaczenie kalprotektyny w kale, przydatne w diagnostyce i różnicowaniu stanó...

Sprawdź szczegóły

KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I75 – jad szerszenia europejskiego

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi...

Sprawdź szczegóły

Badanie cytologiczne

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA

Sprawdź szczegóły

Nasienie posiew (bad. mykol.)

Posiew mykologiczny nasienia jest wykonywany w diagnostyce i leczeniu stanów zapalnych męski...

Sprawdź szczegóły

Makroprolaktyna

Oznaczenie złożonych form prolaktyny (PRL): makroprolaktyny  oraz  dużej prola...

Sprawdź szczegóły

Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)

Łączne oznaczanie przeciwciał IgM, IgA i IgG specyficznych dla anty...

Sprawdź szczegóły

Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo

Identyfikacja wirusa grypy AH1N1 w badanej próbce metodą Real-Time PCR. Patogenem w...

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR

Diagnostyka neuroinfekcji...

Sprawdź szczegóły

CRP, ilościowo

CRP (białko C-reaktywne) jest czułym wskaźnikiem ostrych i przewlekłych stan&oacut...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae IgM

Badanie obecności przeciwciał IgM specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophi...

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo

Diagnostyka zakażenia M. pneumoniae jakościowym testem PCR. Badanie ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F6 – jęczmień

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do alergen...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis IgG IIF

Sprawdź szczegóły

Wymaz z krtani (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

PPJ panel Myositis met. immunoblot

Immunoenzymatyczny test (immunoblot) do ilościowego oznaczania w surowicy przeciwciał istotnych w ...

Sprawdź szczegóły

Materiał śródoperacyjny (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Koproporfiryna

Koproporfiryna. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce porfirii. Porfirie są...

Sprawdź szczegóły

Włosy (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Aktywność reninowa osocza test czynnościowy

Sprawdź szczegóły

Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM

Identyfikacja w krwi przeciwciał klasy IgM i IgG specyficznych dla  Bartone...

Sprawdź szczegóły

P/c przeciw antygenom zgodności tkankowej (DSA) oraz p/c endotelialne anty-MICA metodą X-MaP

Sprawdź szczegóły

Mielogram

Mielogram jest badaniem odsetkowego składu komórkowy szpiku kostnego. ...

Sprawdź szczegóły

Seton z ucha prawego (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I1 – jad pszczoły

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi...

Sprawdź szczegóły

Ceroidolipofuscynoza typ 2

Sprawdź szczegóły

Treść z przetoki posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo

Oznaczenie DNA wirusa Epsteina-Barr w materiale biologicznym za pomoc...

Sprawdź szczegóły

Panel infekcji odkleszczowych (rozszerzony) met. Real Time PCR

Identyfikacja metodą PCR w krwi materiału genetycznego sześciu patogenów chorobot...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 2 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

Estriol wolny

  Większość estriolu (uE3) krążąc...

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CFTR (F508del, 70 mutacji)

Nazwa i numer badania w ofercie PODWYKONAWCY: CF1. Identyfikacja mutacji F508del z możliwością wy...

Sprawdź szczegóły

Amylaza w moczu

Oznaczenie amylazy w moczu.  Kliniczne zastosowanie pomiarów w moczu alfa-amylazy,...

Sprawdź szczegóły

Panel infekcji urogenitalnych: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum, met. PCR

Panel zakażeń urogenitalnych: Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF

Oznaczanie autoprzeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka, s...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z pępka (bad. bakter.)

Wymaz bakteriologiczny z pępka  ...

Sprawdź szczegóły

PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych anty-SS-B (La)  w surowicy  jest istotn...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F89 – gorczyca (biała i czarna)

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Hormon wzrostu

 ...

Sprawdź szczegóły

Witamina B5

Potwie...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E70 – pierze (pióra gęsi)

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Aldosteron

 ...

Sprawdź szczegóły

Aldolaza

Aldolaza jest enzymem należącym do liaz, uczestniczącym w glikolizie, procesie wytwarzając...

Sprawdź szczegóły

Tioguanina we krwi, ilościowo

Oznaczenie tioguaniny  we krwi...

Sprawdź szczegóły

Test wrażliwości rozszerzonej(etin,cyklose,kaprom,ofloksa,rifabu,daver,clofaz,bisep,amika)

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae IgM IIF

Sprawdź szczegóły

Wymaz z nosa (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Witamina A

Oznaczanie witamina A ...

Sprawdź szczegóły

Preparatyka krwi pępowinowej

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko

Ilościowe, chemiluminescencyjne oznac...

Sprawdź szczegóły

CYFRA 21-1

 ...

Sprawdź szczegóły

Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu

Całe cząsteczki immunoglobulin nie przechodzą przez prawidłową barierę filtracyjną kłębuszk...

Sprawdź szczegóły

Babesia divergens met.PCR, jakościowo

Sprawdź szczegóły

Babesia spp. parazytemia, badanie mikroskopowe krwi

Badanie ma na celu stwierdzenie obecności we krwi obwodowej badanego wewnątrzerytrocytarnych form ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E84 – naskórek chomika

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo

Oznaczenie stężenia trójcyklicznych leków antydepresyjnych w krwi żylnej. ...

Sprawdź szczegóły

Choroba mitochondrialna MERRF–padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami

Sprawdź szczegóły

Wydzielina z dróg oddechowych posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

C-peptyd po obciążeniu

Sprawdź szczegóły

Naskórek dłoni (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4

IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4...

Sprawdź szczegóły

Inny materiał (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Lit, ilościowo

Oznaczenie stężenia litu w surowicy krwi. Lit jest pierwiastkiem sto...

Sprawdź szczegóły

Wapń w moczu

Oznaczenie wapnia (Ca++) w przypadkowej próbce moczu, stosowane jest ...

Sprawdź szczegóły

Laktoferyna w kale met. ELISA

Oznaczenie laktoferyny w kale. Laktoferyna jest białkiem należącym do grupy transferyn, posiadaj...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1)

Dwupunktowe badanie i...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. P1 – glista ludzka

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy prze...

Sprawdź szczegóły

Test etanolowy

Test etanolowy wykonywany jest w diagnostyce  lub wykluczaniu stanów zakrzepowo...

Sprawdź szczegóły

Wydzielina z gruczołu krokowego posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG

IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG, jest testem przesiewowym dla nietolerancji pokarmowej zależnej od przeciwc...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA

Oznaczenie przeciwciał skierowanych przeciw mięśniowo-specyficznemu receptorowi kinazy tyro...

Sprawdź szczegóły

Eozynofilia bezwzględna (manualnie)

Eozynofile inaczej granulocyty kwasochłonne, należą do białych krwinek, których cyt...

Sprawdź szczegóły

Glukoza i ketony w moczu, jakościowo

Jakościowe oznaczenie glukozy i ketonów w moczu jest przydatne w diagnostyce i monitor...

Sprawdź szczegóły

Ustalanie ojcostwa i pokrewieństwa, badanie każdej dodatkowej osoby + profil gen.(16 loci)

Sprawdź szczegóły

HE4

Oznaczenie markera HE4 jest przydatne w diagnostyce i różnicowaniu raka nabłonkowe...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA

Oznaczenie poziomu przeciwciał  przeciw kardiolipi...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał specyficznych dla mięśni prążkowanych...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Łączne oznaczenie poziomu przeciwciał w IgG i IgM ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE s...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis IgA

Badanie obecności przeciwciał IgA specyficznych dla Chlamydia tracho...

Sprawdź szczegóły

Harmony Test (trisomia 21, 18, 13)

 Harmony Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym opartym na analizie wolnego płodowego DN...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciązeniu (50 g glukozy 0,1,2)

W...

Sprawdź szczegóły

Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton w moczu, ilościowo

Profil alkoholowy: alkohol etylowy, metylowy i ...

Sprawdź szczegóły

Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF

Oznaczanie metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF) przeciwciał IgG swoistych dla Anapla...

Sprawdź szczegóły

Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)

Badanie epidemiologiczne mające na celu identyfikację osób będących nosicielami pałeczek...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA

Oznaczenie poziomu przeciwciał  przeciw kardiolipi...

Sprawdź szczegóły

Enterowirusy IgM met. IIF

Oznaczenie metodą IIF (immunofluorescencji pośredniej) przeciwciał IgM swoistych dla entero...

Sprawdź szczegóły

Mocz posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Witamina B12

  Pomiary stężenia witaminy B12 (kobalaminy, cyjanokobal...

Sprawdź szczegóły

Pokarm z piersi prawej posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

P/c. przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych swoistych dla Sm i RNP w surowicy  jest przy...

Sprawdź szczegóły

Karbamazepina, ilościowo

Oznaczenie stężenia karbamazepiny w surowicy krwi żylnej. Karbamaze...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. TP9 – mieszanka drzew

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

OB (Odczyn Biernackiego)

  Odczyn Biernackiego (OB) jest badaniem nieswoistym krwi. Podniesiony wynik in...

Sprawdź szczegóły

Pyrylinks D w moczu

 ...

Sprawdź szczegóły

Test po stosunku (Post coital test)

  Test po stosunku  (Test postkoitalny,  PCT –  ang. post coi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA

Oznaczenie poziomu przeciwciał w klasie IgG  specyficznych dla beta...

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG

IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG, jest testem przesiewowym dla nietolerancji pokarmowej zależnej od przeciwc...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA

Oznaczanie autoprzeciwciał IgG przeciwko protrombinie (aPT) jest przydatne w...

Sprawdź szczegóły

Inhibina B

Oznaczenie inhibiny B, przydatne  w ocenie płodności kobiety i procedurach wspomagan...

Sprawdź szczegóły

Rozmaz krwi (manualnie)

Rozmaz krwi (manualnie). Rozmaz krwi jest mikroskopową , szczegółową ocena komó...

Sprawdź szczegóły

Genodiet completo

Sprawdź szczegóły

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4

IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4...

Sprawdź szczegóły

Lipaza

Lipaza. Ocena aktywności lipazy w krwi, przydatna w diagnostyce i różnicowaniu cho...

Sprawdź szczegóły

Fibromax – badania

Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia i stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wiruso...

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr virus) IgG

Oznaczenie ilościowe w surowicy przeciwciał IgG specyficznych dla an...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M4 – Mucor racemosus

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)

Test stosowany dla ustalenia przycz...

Sprawdź szczegóły

Profil leków beta-adrenolityków w moczu

Badanie wykonywane przy przedawkowa...

Sprawdź szczegóły

IgG4, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG4 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z przełyku (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Płytki krwi

Płytki krwi. Badanie wykonywane jest w rozpoznawaniu chor&...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium i retikulinie IgA+ IgG (łącznie)

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma pneumoniae – test przesiewowy

Oznaczanie przeciwciała IgG/IgM swoistych dla Mycoplasma pneumoniae (M.  pneumoniae ) jest prz...

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA8) met. DID ENA (6 antygenów)

ANA 8 określa  met...

Sprawdź szczegóły

Celiakia (DQ2/DQ8/DR4) met. PCR

Celiakia jest chorobą o charakterze enteropatogennym. Polega na nietolerancji glutenu – biał...

Sprawdź szczegóły

HCV met. PCR, ilościowo

Oznaczenie techniką biologii molekularnej ilośc...

Sprawdź szczegóły

Kwas deltaaminolewulinowy w moczu

Oznaczenie kwas delta-aminolewulinowy stosowane jest w ocenie ekspozycji na ołów, w di...

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 7 punktów

Sprawdź szczegóły

Teofilina, ilościowo

Oznaczenie stężenia teofiliny w surowicy krwi ...

Sprawdź szczegóły

Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną

Badanie pozwala na ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E101 – albumina surowicy bydlęcej (BSA)

Ilościowe, immunoenzymatyczne oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwcia...

Sprawdź szczegóły

PT (INR) z krwi włośniczkowej

Sprawdź szczegóły

Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF

Oznaczanie metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF) przeciwciał IgM swoistych dla Anapla...

Sprawdź szczegóły

Pokarm z piersi lewej posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH

Sprawdź szczegóły

HAV met. Real Time PCR, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza IgG, IgM w PMR

Półilościowe oznaczanie w płynie mózgowo rdzeniowym (PMR) przeciwciał&nbs...

Sprawdź szczegóły

Salicylany, ilościowo

Oznaczenie stężenia salicylanów w surowicy krwi żylnej. Naji...

Sprawdź szczegóły

NSE (Neuroswoista enolaza)

 ...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina całkowita

Bilirubina całkowita. Pomiar bilirubiny całkowitej w krwi jest przy...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. D70 – Acarus siro

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Białko S, aktywność

Sprawdź szczegóły

Morfologia krwi (podstawowa)

  Morfologia krwi (podstawowa) - morfologia 3 diff., jest  badaniem  ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. T3 – brzoza

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z okolicy odbytu (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Fosfataza zasadowa

Fosfataza zasadowa (ALP) należy wraz z gamma-glutamylotranspeptydazą,  GGTP...

Sprawdź szczegóły

Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia

Sprawdź szczegóły

Homocysteina

  Pomiar stężenia homocysteiny (HCY) ...

Sprawdź szczegóły

Profil dobowy glukozy

Sprawdź szczegóły

Cytologia ginekologiczna

  Cytologia ginekologiczna. Cytologia ginekologiczna jest badaniem  polegają...

Sprawdź szczegóły

Magnez w moczu

Magnez w przypadkowej próbce mocz, oznaczenie stosowane we wstępnej  diagnostyce ...

Sprawdź szczegóły

HBV met. PCR, jakościowo

Jakościowe oznaczenie kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa zapa...

Sprawdź szczegóły

ImuPro BASIC (90 alergenów)

Ilo...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F8 – kukurydza

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do alergen...

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot

Toksoplazmoza wrodzona, profil porównawczy IgG matki i dziecka, metodą western blot (i...

Sprawdź szczegóły

hs Troponina I

Sprawdź szczegóły

Kał – krew utajona (bez diety)

 Kał - krew utajona (bez diety). Badanie  przesiewowe w kierunku raka jel...

Sprawdź szczegóły

Białko w DZM

Oznaczenie białka w dobowej zbiórce moczu (DZM), stosowane jest rutynowo po uzyskaniu ...

Sprawdź szczegóły

CK-MB, aktywność

  CK-MB, aktywność. Podstawowym  zastosowaniem  klinicznym oznaczenia ...

Sprawdź szczegóły

Karboksyhemoglobina, ilościowo

Oznaczenie karboksyhemoglobiny w krwi, przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i post...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. Komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G4 – kostrzewa łąkowa

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum antygeny met. immunoenzymatyczną

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo

Oznaczenie jakościowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) wirusa cytomegalii...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. T2 – olcha

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu

Badanie przydatne w opracowywaniu diety spersonalizowanej. Panel Geno Diag Dieta –  geny ...

Sprawdź szczegóły

OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h)

Sprawdź szczegóły

Kał posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze

Ilościowe, chemiluminescencyjne oznac...

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgM

Oznaczenie przeciwciał IgM swoistych dla antygen...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. endomysium, retikulinie i gliadynie IgA+ IgG (łącznie)

Sprawdź szczegóły

HAV przeciwciała całkowite

Oznaczenia przeciwciał całkowitych – w klasach IgG i IgM &ndas...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F13 – orzech ziemny

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

 ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F84 – kiwi

Ilościowe oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosu...

Sprawdź szczegóły

Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met.cytometrii przepływowej

Sprawdź szczegóły

Elastaza trzustkowa w kale

Oznacznie elastazy trzustkowej w kale, stosowane w diagnostyce zewnątrzwydzielniczej niewydol...

Sprawdź szczegóły

Mycoplasma hominis – jakościowo PCR

Szybka identyfikacja DNA Mycoplasma hominis  jakościową metodą PCR w próbk...

Sprawdź szczegóły

Seton z ucha lewego (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)

Sprawdź szczegóły

Identyfikacja bakterii 3

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)

Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE spec...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F48 – cebula

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia trachomatis IgM

Oznaczanie obecności przeciwciał IgM specyficznych dla antygen&oacut...

Sprawdź szczegóły

HCV met. PCR, jakościowo

Jakościowe oznaczenie techniką biologii molekul...

Sprawdź szczegóły

Glukoza

  Wskazaniem do oznaczeń stężenia glukozy są: profilaktyka, rozpoznanie i m...

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae IgG

Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophi...

Sprawdź szczegóły

Czas trombinowy

 ...

Sprawdź szczegóły

Parvowirus B19 IgG i IgM

Diagnostyka serologiczna zakażenia parvowirusem B19. Parwovirus B19 (...

Sprawdź szczegóły

Cynk w surowicy, ilościowo

Ilościowe oznaczanie cynku w surowicy krwi. Cynk jest pierwiastkiem śladowym o bardzo istotn...

Sprawdź szczegóły

Dehydrogenaza mleczanowa

  Dehydrogenaza mleczanowa. Dehydrogenaza mleczanowa lub dehydrogenaza kwasu mleko...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. GP3 – panel traw 3

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgA

Oznaczanie przeciwciał przeciwplemnikowych  metodą ELISA w nasieniu,  stosowane w ...

Sprawdź szczegóły

Cytryniany w moczu

Oznaczenie cytrynianu w moczu jest przydatne w diagnostyce i ocenie ryzyka kamicy nerkowej. ...

Sprawdź szczegóły

Chlorki

  Pomiar stężenia jonów chlorkowych w surowicy krwi jest przydatny w diag...

Sprawdź szczegóły

Kał – rota i adenowirusy

  Wykrywanie zakażenia rota- i adenowirusami ma zastosowanie w diagnostyce różn...

Sprawdź szczegóły

Fenobarbital, ilościowo

Oznaczenie stężenia fenobarbitalu w surowicy krwi żylnej. Fenobarbi...

Sprawdź szczegóły

Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynnej 1 osoba

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 3 punkty

Sprawdź szczegóły

Żelazo

 Pomiar stężenia żelaza w surowicy krwi . Żelazo (Fe) w organizmie wchodzi w skład: hem...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rany (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

HBc przeciwciała IgM

Jakościowe oznaczenie w surowicy krwi przeciwciał IgM a...

Sprawdź szczegóły

Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3)

Oznaczanie metodą immunofluorescencji  złog&oacut...

Sprawdź szczegóły

Wody płodowe posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie)

Trwałego wpisu do Karty Grupy Krwi można dokonać na podstawie jednego oznaczenia grupy krwi wykon...

Sprawdź szczegóły

Mleczany w PMR, ilościowo

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F237 – morela

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficzny...

Sprawdź szczegóły

Antykoagulant toczniowy (LA) – testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)

Antykoagulant toczniowy (LA) - test...

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG 112

Test daje możliwość oznaczenia 112 składników pokarmowych mogących powodować nadwrażli...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. W10 – komosa biała

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z języka (bad. bakter.)

Wymaz z języka wykonywany jest w diagnostyce przycz...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo

Sprawdź szczegóły

Tryptaza

Oznaczanie poziomu tryptazy w surowicy jest przydatne w diagnostyce reakcji anafilaktycznych, ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z rurki intubacyjnej (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Gorączka Q (Coxiella burnetii) IgM, met. ELISA

Stwierdzenie obecności przeciwciał klasy IgM swoistych dla antygenów Coxiella burnetii w su...

Sprawdź szczegóły

Kanabinoidy w moczu, jakościowo

Kanabinoidy są grupą związków otrzymywanych z rośliny Canna...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F31 – marchew

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w...

Sprawdź szczegóły

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)

Sprawdź szczegóły

Kiła (Treponema pallidum), FTA w PMR

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F5 – żyto

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Kortyzol – rytm dobowy

Kortyzol – rytm dobowy. ...

Sprawdź szczegóły

HPV DNA 37 typów, genotypowanie

Test stosowany w wykrywaniu DNA HPV i różnicowaniu 37 genotypów wirusa. Zakażenia wi...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)

D...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza

Ilościowe, oznaczenie in vitro w s...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z okolicy wenflonu (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Kwas foliowy

  Oznaczenie stężenia kwasu foliowego (folianu) wykonuje...

Sprawdź szczegóły

Legionella pneumophila (legionelloza) met. PCR jakościowo

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Oznaczenie methemoglobuliny w krwi jest stosowane  w diagnostyce methemoglobulinemii....

Sprawdź szczegóły

HBc przeciwciała całkowite

Jakościowe oznaczenie w surowicy krwi całkowitych...

Sprawdź szczegóły

Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)

Odczyn aglutynacyjny Wrighta jest badaniem serologicznym istotnym w diagnostyce brucelozy. Bruceloza...

Sprawdź szczegóły

Aktywność reninowa osocza

 ...

Sprawdź szczegóły

Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g 1h)

Sprawdź szczegóły

Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH

Sprawdź szczegóły

P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG przeciw dekarboksylazie kwasu glutamino...

Sprawdź szczegóły

Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)

Sprawdź szczegóły

Mieloperoksydaza (MPO)

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F35 – ziemniak

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Czas lizy euglobulin

Sprawdź szczegóły

IgE sp. FP3 mieszanka zbóż

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy I...

Sprawdź szczegóły

Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A – mutacja dynamiczna)

Sprawdź szczegóły

Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. bakter.)

Wymaz z ujścia cewki moczowej  wykonywany jest...

Sprawdź szczegóły

Witamina E w surowicy

Określenie statusu witaminy E w su...

Sprawdź szczegóły

Estradiol

Estradiol (E2) ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgG met. western-blot

Potwierdzenie metodą Western blot obecności przeciwciał IgG specyfi...

Sprawdź szczegóły

Markery aktywacji limfocyta T

Ocena na limfocytach T następujących markerów aktywacji: HLA DR na limf. T HLA DR+/CD3+, HLA DR+/...

Sprawdź szczegóły

Posiew kału w kierunku Salmonella (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Parathormon (intact)

 ...

Sprawdź szczegóły

C-peptyd

 ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Mocznik w moczu

Mocznik w przypadkowej próbce moczu jest oznaczeniem przydatnym głównie w kontr...

Sprawdź szczegóły

anty-TPO

  ...

Sprawdź szczegóły

IL28B (rs12979860, rs8099917), genotypowanie

Genotypowanie interleukiny 28B określa, czy w genie interleukiny 28B wystepują mutacje wiążące ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F75 – żółtko jajka

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał kla...

Sprawdź szczegóły

Panel alergenów pokarmowych

Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku...

Sprawdź szczegóły

Aktywność anty-Xa

Aktywność anty-Xa heparyny oznaczana jest w celu monitorowania w krwi stężenia heparyny...

Sprawdź szczegóły

Borelioza IgM w PMR

Oznaczenie przeciwciał IgM swoistych dla antygenów Borrelia burgdorferi płynie m&o...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z przetoki (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Wirus Zika met. PCR, jakościowo

Sprawdź szczegóły

PPJ anty-Sm met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciwjądrowych anty-Sm w surowicy  jest istotne w diagnosty...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. aktynie met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciw aktynie metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) jest...

Sprawdź szczegóły

Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR

Sprawdź szczegóły

Plwocina posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Rtęć we krwi

Sprawdź szczegóły

IgG2, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG2 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

Kariotyp, badanie cytogenetyczne

Badanie mające na celu określenie kariotypu komórek: liczby i struktury (morfologii) chr...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciążeniu

Jednorazowe oznaczenie insuliny po obciążeniu gluk...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F 156 malina

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE...

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) w płynie z jamy ciała

Sprawdź szczegóły

CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR

Sprawdź szczegóły

Albumina w PMR

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F205 śledź

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów

Panel Geno Diag Dieta – geny metabolizmu witamin i antyoksydantów oferuje oznaczenie po...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp.

Sprawdź szczegóły

Progesteron

  Oznaczenie poziomu progesteronu wykor...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie kappa

Ilościowe oznaczenie łańcuchów lekkich kappa w krwi. Cząsteczki  immunoglobuli...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy

Osmolalność surowicy. Badanie przydatne w diagnostyce chorób nerek i gospodarki elekt...

Sprawdź szczegóły

IgG1-4, zestaw podklas

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklas IgG1-4 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

HBs antygen, test potwierdzenia

Jakościowe oznaczenie antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) w su...

Sprawdź szczegóły

Rozpuszczalny receptor transferyny

 ...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 8 punktów

Sprawdź szczegóły

Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo

Jakościowe oznaczenie w krwi antygenu grzyba Cryptococcus neoformans, przydatne w diagnostyce...

Sprawdź szczegóły

Schistosomoza IgG, met. Western Blot

Potwierdzenie metodą Western blot (immunoblotu) obecności schistosomatozy stwierdzonej metodami se...

Sprawdź szczegóły

Hemoglobina glikowana

 ...

Sprawdź szczegóły

ImuPro COMPLETE (270 alergenów)

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych...

Sprawdź szczegóły

Klirens kreatyniny

  Klirens kreatyniny. Klirens kreatyniny jest podstawowym badaniem czynnoś...

Sprawdź szczegóły

Indeks sFlt-1/PlGF

Stężenia PlGF i sFlt-1 oznaczane we krwi matki metodami immunologicznymi, w połączeniu z objawam...

Sprawdź szczegóły

Coxsackie typ A i B IgM met. IIF

Diagnostyka serologiczna zakażenia wirusami Coxackie. Wirusy Coxackie są enterowirusami nale...

Sprawdź szczegóły

Panel atopowy ( 30 alergenów)

Immunoenzymatyczne, il...

Sprawdź szczegóły

Toksyna Shiga w kale

Sprawdź szczegóły

Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.)

Posiew nasienia jest wykonywany w diagnostyce i leczeniu stanów zapalnych męskich narząd&oa...

Sprawdź szczegóły

Eozynofilia, wymaz z gardła

Określenie ilości eozynofili w wymazie pobranym z gardła. Eozynofilowe zapalenie dró...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F403 – drożdże browarnicze

Ilościowe oznaczenie in vitro  w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Fruktozamina

...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina

  Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Kreatynina jest produktem przemian m...

Sprawdź szczegóły

Beta-2-mikroglobulina w moczu

Badanie wykorzystywane w różnicowaniu uszkodzenia kłębuszków nerkowych i  uszk...

Sprawdź szczegóły

Treść jelitowa posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciw mięśniom gładkim, ASMA, (ang. anti-smoo...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze

Ilościowe, chemilumi...

Sprawdź szczegóły

P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa

Ilościowe oznaczenie przeciwciał przeciwko proteinazie 3 (PR3)  w klasie IgG (cANCA)...

Sprawdź szczegóły

Wymaz spod napletka (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Krew posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA

Oznaczenie przeciwciał przeciw  fosfatydyloserynie (aPS) w klasie IgM  jest je...

Sprawdź szczegóły

anty-CCP

  Badanie wykorzystywane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. alfa-amylaza

Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy ...

Sprawdź szczegóły

Metotreksat, ilościowo

Oznaczenie stężenia metotreksatu w krwi żylnej. Metotreksat (nazwa międzynarodowa: meth...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F33 – pomarańcza

Ilościowe  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w st...

Sprawdź szczegóły

Kał posiew (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Bilirubina noworodkowa

Ilościowa metoda oznaczania bilirubiny noworodkowej. Bilirubina powstaje w układzie siateczkowo-ś...

Sprawdź szczegóły

Albumina met. immunoturbidymetrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg oraz do wyliczeń wsp...

Sprawdź szczegóły

Glukoza w moczu

Sprawdź szczegóły

Określenie fenotypu drobnoustroju

Sprawdź szczegóły

Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna(Gruźlica)(bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Oznaczenie cynkoprotoporfiryny w erytrocytach jest oznaczeniem stosowanym  w biologicznym...

Sprawdź szczegóły

Mutacja 20210 G-A genu protrombiny

Wykrywanie techniką biologii molekularnej mutacji 20210a...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF

Oznaczenie autoprzeciwciał przeciw wyspom trzustki, komórkom  zewnątrzwydzielnic...

Sprawdź szczegóły

Aspergillus – antygen krążący

Diagnostyka zakażenia grzybem Aspergillus fumigatus. Wykrywanie krą...

Sprawdź szczegóły

HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo

Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygen&oacu...

Sprawdź szczegóły

Próba zgodności serologicznej 10 jednostek

W skład próby zgodności serologicznej wchodzą następujące badania: 1.   ...

Sprawdź szczegóły

Panel koinfekcji w boreliozie met. Real Time PCR

Badanie ma na celu identyfikację DNA czterech  patogenów wywołujących zakażeni...

Sprawdź szczegóły

Dystrofia mięśniowa Duchenne-Beckera

Sprawdź szczegóły

IgE sp.C85 – paracetamol

Ilościowe  oznaczenie in vitro  w surowic...

Sprawdź szczegóły

IONA Test

Test IONA jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym opartym na analizie wolnego płodowego DNA w krwi ...

Sprawdź szczegóły

Seton z ucha prawego (bad. bakter.)

Sprawdź szczegóły

Chlamydia pneumoniae IgA IIF

Sprawdź szczegóły

Treść jelitowa posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Toksoplazmoza IgG, awidność

Toksoplazmoza IgG, awidność. Badanie ma na celu odróżnienie ...

Sprawdź szczegóły

Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność

Sprawdź szczegóły

P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF

Autoprzeciwciała przeciwmitochondrialne, AMA (ang. anti-mitochondrial antib...

Sprawdź szczegóły

Geno Diag Dieta – Geny metabolizmu i otyłości

Badanie przydatne w opracowywanie diety spersonalizowanej. Otyłość stanowi jedno z największych ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+mykologia

Sprawdź szczegóły

PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy

Test  ANA1  wykonywany metodą immunofluor...

Sprawdź szczegóły

Nietolerancja laktozy typu dorosłego, met. PCR

Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT Nietolerancja laktozy objawia się w wieku dziecięcym i...

Sprawdź szczegóły

Profil inhibitorów kanałów wapniowych w moczu

Profil ...

Sprawdź szczegóły

Fibrotest – badania

Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia i stopnia aktywności martwiczo-zapalnej o podłożu wiruso...

Sprawdź szczegóły

P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF

Jakościowe oznaczenie przeciwciał przeciw akwaporynie 4 metodą pośredniej immunofluores...

Sprawdź szczegóły

HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR

Sprawdź szczegóły

Babesia microti IgG met. IIF

Oznaczanie metodą pośredniej immunofluorescencji (IIF) przeciwciał IgG swoistych dla Babesi...

Sprawdź szczegóły

Proteinogram białek moczu

Proteinogram białek moczu. Elektroforeza białek obecnych w koncentrowanym  moczu wykony...

Sprawdź szczegóły

Punktat posiew (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

BCR/ABL met. Q-PCR, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Witamina H

Określenie niedoboru witaminy H, ...

Sprawdź szczegóły

Wymaz z odbytu (bad. bakter.)

Wymaz z odbytu wykonywany jest w podejrzeniu zakaże...

Sprawdź szczegóły

Toksokaroza (Toxocara canis) IgG

Diagnostyka serologiczna toksokarozy, choroby wywołanej przez nicieni...

Sprawdź szczegóły

Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny

Badanie kwalifikujące do podania preparatu immunoglobuliny anty-RhD dotyczy: a/ Wszystkich ko...

Sprawdź szczegóły

Kał, hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Necator)

Sprawdź szczegóły

Kariotyp badanie cytogenetyczne z amniocytów

Sprawdź szczegóły

Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica

Sprawdź szczegóły

Helicobacter pylori – jakościowo

Jakościowe, selektywne, oznaczenie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Helicobac...

Sprawdź szczegóły

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe

Mikrodelecje chromosomu Y (AZF) – badanie podstawowe. Analiza mikrodelecji regionu AZ...

Sprawdź szczegóły

Paznokcie stóp (bad. mykol.)

Sprawdź szczegóły

Badanie epidemiologiczne

Sprawdź szczegóły

EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR

Sprawdź szczegóły

Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale

Diagnostyka chorobotwórczych (toksynotwórczych) szczepów Clostridium d...

Sprawdź szczegóły

Fosfor nieorganiczny w moczu

Pomiar stężenia fosforanów (ogólny symbol PO4) w moczu  - w pr...

Sprawdź szczegóły

Dystrofia mięśniowa typu I (gen DMPK)

Sprawdź szczegóły

Campylobacter antygen w kale

Sprawdź szczegóły

CML, ALL, AML, CLL, MM, NHL, badanie cytogenetyczne met. FISH

Sprawdź szczegóły

HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Większo...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 5 antygenów CD

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)

D...

Sprawdź szczegóły

Noradrenalina w DZM

Oznaczanie noradrenaliny w dobowej  zbiórce moczu jest przydatne w diagnostyce now...

Sprawdź szczegóły

Dopełniacz, składowa C-4

Dopełniacz, składowa C4. Układ dopełniacza (ang. complement system), komplement,  ucz...

Sprawdź szczegóły