KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

576

I13

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

Wysiłek i stres

Unikać intensywnego wysiłku

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Aldolaza. Oznaczanie aldolazy w krwi stosowane w diagnostyce dystrofii mięśniowej.
Aldolaza jest enzymem należącym do liaz, uczestniczącym w glikolizie, procesie wytwarzającym energię w komórce.   Zapoczątkowuje jeden z głównych jej etapów:  rozpad pochodnej glukozy do trioz, fragmentów trzywęglowych. Jako enzym uczestniczący w zyskiwaniu przez komórkę energii występuje w tkankach wymagających dużych ilości energii: w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach, krwinkach czerwonych i mięśniu sercowym. Kliniczna rola aldolazy jako indykatora zmian patologicznych,  polega na przenikaniu do płynu pozakomórkowego z uszkodzonej  komórki.  Badanie poziomu aldolazy w krwi, obok stężenia kinazy keratynowej (CPK), wykorzystane jest przede wszystkim  do diagnozowania i leczenia dystrofii  mięśniowej i innych chorób mięśni polegających na . Dystrofia należy do chorób neuromięśniowych o podłożu genetycznym (wyróżnia się 9 typów), dotykającej chłopców. Zmiany w miocytach wiążą się z przenikaniem  na zewnątrz aldolazy. Jej stężenie rośnie znacznie u chłopców, natomiast  nieznaczny wzrost jest obserwowany u 2/3 kobiet  będących jedynie nosicielkami wady.  

Inne badania z tej kategorii

Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu

Immunofiksacja moczu, monitorowanie  lekkich i ciężkich łańcuchów przeciwci...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie kappa w moczu

Łańcuchy lekkie kappa w moczu. Cząsteczki  immunoglobulin składają się...

Sprawdź szczegóły

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50. Układ dopełniacza (ang. complement system), komple...

Sprawdź szczegóły

IgA w PMR

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg. Może być także wyk...

Sprawdź szczegóły

IgG1, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG1 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

IgA

Immunoglobuliny IgA, są immunoglobulinami wytwarzanymi najobficiej, w ilości pr...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

Cząsteczki  immunoglobulin składają się z łańcuchów ciężkich i lekkich.&nb...

Sprawdź szczegóły

Alfa-1-antytrypsyna

Alfa-1 antytrypsyna (AAT, a1-antyrypsyna, A1AT)  jest krążącym w krwi inhib...

Sprawdź szczegóły

IgG met. nefelometrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg oraz do wyliczeń wsp...

Sprawdź szczegóły