Chlamydia pneumoniae IgG

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

380

S67

INFEKCJE

Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego. 
Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce zakażeń układu oddechowego (m.in. atypowego zapalenia płuc). C.pneumoniae jest wyłącznym, wewnątrzkomórkowym patogenem człowieka. Jest to mała gram-ujemna bakteria, namnażająca się w komórkach nabłonka, a także w makrofagach i komórkach mięśniowych miażdżycowo zmienionej aorty. W większości przypadków C. pneumoniae powoduje bezobjawowe zakażenie, ale jest również częstym etiologicznym czynnikiem atypowego zapalenia płuc, a także zapalenia oskrzeli i górnych dróg oddechowych. Zapadalność na zapalenie płuc zmienia się z wiekiem i jest znikoma u dzieci poniżej 5 roku życia, a następnie rośnie i u osób w podeszłym wieku osiąga najwyższy odsetek. C. pneumoniae jest również częstą przyczyną zaostrzenia przebiegu astmy. Zapalenie płuc i oskrzeli powodowane przez drobnoustrój ma zwykle przebieg łagodny. Ciężkie zapalenie płuc powodowane przez C.pneumoniae jest na ogół związane ze współistniejącym zakażeniem np. Mycoplasma pneumoniae lub Streptococcus pneumoniae. Przeciwciała IgG specyficzne dla C.pneumoniae pojawiają się po 6 – 8 tygodniach od początku zakażenia, co czyni badanie bezużytecznym przy podejmowaniu decyzji terapeutycznej w przypadku zakażenia pierwotnego. Specyficzne dla C.pneumoniae IgG występują również u znacznego odsetka osób zdrowych, świadcząc o zakażeniu przebytym w przeszłości sięgającej kilku lat i mogą znacznie wzrastać w przypadku ponownego zakażenia. Ich czterokrotny wzrost w oznaczeniach wykonanych w odstępach 2 – 4 tygodniowych, stanowi przesłankę o powtórnym zakażeniu  C.pneumoniae, a utrzymujący się, podniesiony poziom, świadczyć może o przewlekłym zakażeniu. Po wyleczonym zakażeniu, w przypadku braku kontaktu z bakterią,  poziom specyficznych IgG staje się nieoznaczalny. Badanie IgG specyficznych dla C.pneumoniae ma jednak istotne znaczenie epidemiologiczne w ustalaniu etiologii zakażeń układu oddechowego. Wykonywane jest w próbce surowicy krwi żylnej.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Łańcuchy lekkie kappa

Ilościowe oznaczenie łańcuchów lekkich kappa w krwi. Cząsteczki  immunoglobuli...

Sprawdź szczegóły

Odra (Morbilli virus) IgG w PMR

Sprawdź szczegóły

Liczba Addisa

Ocena dobowej utraty elementów morfotycznych krwi z moczem. ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F26 – wieprzowina

Ilościowe   oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznyc...

Sprawdź szczegóły