KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

110

L65

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

Diagnostyka chorób przysadki i gonad.  Diagnostyka bezpłodności i impotencji, zaburzeń dojrzewania i miesiączkowania.
  Oznaczanie stężenia hormonu folikulotropowego (FSH) stosowane jest w  diagnostyce niepłodności i impotencji oraz zaburzeń miesiączkowania i dojrzewania. Hormon dojrzewania pęcherzyków (FSH, folitropina) jest gonadotropiną syntetyzowaną przez komórki beta gruczołowej części przysadki mózgowej. FSH zapewnia rozwój i podtrzymuje funkcję tkanek gonadalnych, produkujących i uwalniających hormony steroidowe. Mechanizm wydzielania i regulacji FSH jest charakterystyczny dla danej płci. U kobiet FSH uczestniczy w selekcji i utrzymaniu pęcherzyka dominującego w jajniku oraz reguluje charakterystyczne dla fazy cyklu miesiączkowego zmiany w endometrium. Rosnące stężenie FSH stymuluje pęcherzyki jajnika do produkcji androstendionu, który jest następnie aromatyzowany do estradiolu. Nasilona produkcja estradiolu stymuluje rozwój komórek ziarnistych (poprzez inhibinę), co skutkuje spadkiem produkcji FSH, zapobiegając rozwojowi dodatkowych pęcherzyków. Następnie estradiol i progesteron, produkowane w jajniku przez powstające z pęcherzyka ciałko żółte, oddziałują na podwzgórze, wzmacniając efekt hamowania produkcji FSH na drodze sprzężenia zwrotnego. U kobiet po menopauzie, spadek poziomu estradiolu, związany z upośledzeniem jajników, powoduje wzrost poziomu FSH. U mężczyzn, FSH jest odpowiedzialny za stymulację i podtrzymanie spermatogenezy, działając na komórki Sertoliego. Wydzielanie FSH jest regulowane przez testosteron i estradiol, działające na podwzgórze na drodze ujemnego sprzężenia zwrotnego. Podwzgórze oddziałuje na przysadkę za pomocą hormonu  gonadoliberyny (GnRH). Stężenie FSH u kobiet zależne jest od dnia cyklu miesiączkowego i zmienia się wraz z wiekiem. Wykazuje zmienność dobową z maksimum w godzinach porannych.  Ze względu na związek  zaburzeń stężenia FSH z różnymi etapami oddziaływań osi podwzgórze-przysadka-gonady rozróżnia się: hipogonadotropowy hipogonadyzm - stężenie FSH jest obniżone w wyniku zaburzeń funkcji podwzgórza lub przysadki,  hipergonadotropowy hipogonadyzm - stężenie FSH jest podwyższone w wyniku zaburzeń funkcji gonad.  Zaburzenia funkcji osi podwzgórze-przysadka-gonady są jedną z wielu przyczyn zaburzeń płodności. Pomiary stężenia FSH,  łącznie z oznaczeniem stężenia estradiolu i inhibiny B są stosowane w ocenie rezerwy jajnikowej. 

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Test ciążowy

  Przesiewowy test immunochemiczny wykrywający podwyższone (i wzrastające) &nbs...

Sprawdź szczegóły

Estriol wolny

  Większość estriolu (uE3) krążąc...

Sprawdź szczegóły

SHBG

  Oznaczenie stężenia białka wiąż...

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska

Identyfikacja mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za niepłodność męską. W genie ...

Sprawdź szczegóły

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

Cytologia cienkowarstwowa – badanie przydatne w profilaktyce i diagnostyce raka szyjki m...

Sprawdź szczegóły

Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF

Sprawdź szczegóły

AMH

Oznaczanie  hormonu anty-Mullerowskiego  AMH (ang. anti-Mullerian ho...

Sprawdź szczegóły

Testosteron

  Pomiar testosteronu całkowitego (TT) w krwi obwodowej jest istotny dla oceny...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgG

Przeciwciała przeciwplemnikowe – ASA (ang. anti-sperm antibodies...

Sprawdź szczegóły

Androstendion

  Androstendion jest androgenowym hormonem steroidowym powstającym w nie tylko...

Sprawdź szczegóły