Acetylocholinesteraza krwinkowa

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3091

K93

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Acetylocholinesteraza krwinkowa. Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej.
Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej stosowane w diagnostyce zatrucia związkami fosfoorganicznymi. Acetylocholinesteraza krwinkowa (AChe) jest enzymem należącym do grupy cholinesteraz, traktowanym jako marker narażenia na związki fosforoorganiczne (pestycydy). Acetylocholinoesteraza znajduje się przede wszystkim w tkance nerwowej i erytrocytach. Ostre zatrucia (jednorazowe narażenie na dużą dawkę prowadzące do nieodwracalnego uszkodzenia enzymu) oraz długotrwała ekspozycja przy narażeniu zawodowym wywołują zaburzenia czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego. AChe krwinkowa (cholinoesteraza właściwa) obecna jest w erytrocytach i tkance nerwowej. W porównaniu z Ache osoczową wykazuje większą swoistość i mniejszą chwiejność, objawiającą się jako niezależność aktywności od współistniejących chorób wątroby, od niedożywienia, procesów zapalnych i od interferencji z substancjami opioidowymi jak morfina i jej pochodne, np. kodeina.

Inne badania z tej kategorii

Kwas mrówkowy w moczu

Oznaczenie kwasu mrówkowego w moczu, wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem me...

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Oznaczenie kwasu trójchlorooctowego  w moczu stos...

Sprawdź szczegóły

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest  jednym z wskaźników &nb...

Sprawdź szczegóły

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Oznaczenie stężeń metabolitów benzenu u osób eksponowanych na fenol. W celu oceny n...

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Oznaczenie methemoglobuliny w krwi jest stosowane  w diagnostyce methemoglobulinemii....

Sprawdź szczegóły

Kwas hipurowy

Oznaczenie kwasu hipurowego w moczu,  stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen i przy...

Sprawdź szczegóły

Mleczany, ilościowo

Oznaczenie mleczanów stosowane jest do bieżącego monitorowania chorego oraz do diagno...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie przydatne w przypadkach stałego narażenia na pary rt...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Sprawdź szczegóły