1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3773

INNE

1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH). Badanie wykonywane w pobranym od chorego, utrwalonym materiale biologicznym, zawierającym utkanie glejaka.
Badanie wykonywane w pobranym od chorego, utrwalonym materiale biologicznym, zawierającym utkanie glejaka. Obecność kodelecji 1p/19q stanowi korzystny czynnik prognostyczny u chorych na skąpodrzewiaki, a także wskazuje na możliwość uzyskania lepszej odpowiedzi na chemioterapię w schemacie PCV (prokarbazyna, lomustyna i winkrystyna). Badanie kodelecji 1p/19q ma znaczenie prognostyczne i predykcyjne. Jest  zalecane przez klasyfikację WHO dla nowotworów OUN.  Kodelecja ramion chromosomów 1p i 19q badana jest  techniką FISH w komórkach nowotworowych.

Inne badania z tej kategorii

Kamienie moczowe, analiza chemiczna

Kamienie moczowe, analiza chemiczna. Fizyko-chemiczna analiza kamienia  moczowego zalecana u ch...

Sprawdź szczegóły

Kwaśność miareczkowa moczu

Kwaśność miareczkowa moczu
Kod ofertowy: 3972
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

RAS – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS)

RAS – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS). Badanie określające skuteczność terapii celo...

Sprawdź szczegóły

Apo A1

Apolipoproteina A 1 (apoA1), test stosowany do pogłębionej diagnostyki hipercholesterolemii i oceny ...

Sprawdź szczegóły

Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 – badanie sześciu najczęstszych mutacji)

Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 – badanie sześciu najczęstszych mutacji)
Kod ofertowy:...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 6 antygenów CD

Oznaczanie 6 antygenów CD
Kod ofertowy: 4106
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Polimorfizm w genie CYP1A2 – metabolizm kofeiny – badanie genetyczne

Polimorfizm w genie CYP1A2. Polimorfizm w genie CYP1A2- metabolizm kofeiny, badanie genetyczne przyd...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy po posiłku (2pkt, 2h)

Profil glukozy po posiłku (2 pkt., 2h). Dwupunktowe badanie poziomu glukozy w osoczu po posiłku: &nb...

Sprawdź szczegóły

Seminogram

Seminogram. Badanie makroskopowych i mikroskopowych cech nasienia, wykonywane w  diagnosty...

Sprawdź szczegóły

Izoformy transferyny

Izoformy transferryny. Diagnostyka zaburzeń glikozylacji transferryny.

Sprawdź szczegóły