1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3773

INNE

1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH). Badanie wykonywane w pobranym od chorego, utrwalonym materiale biologicznym, zawierającym utkanie glejaka.
Badanie wykonywane w pobranym od chorego, utrwalonym materiale biologicznym, zawierającym utkanie glejaka. Obecność kodelecji 1p/19q stanowi korzystny czynnik prognostyczny u chorych na skąpodrzewiaki, a także wskazuje na możliwość uzyskania lepszej odpowiedzi na chemioterapię w schemacie PCV (prokarbazyna, lomustyna i winkrystyna). Badanie kodelecji 1p/19q ma znaczenie prognostyczne i predykcyjne. Jest  zalecane przez klasyfikację WHO dla nowotworów OUN.  Kodelecja ramion chromosomów 1p i 19q badana jest  techniką FISH w komórkach nowotworowych.

Inne badania z tej kategorii

HbA2

HbA2.  Diagnostyka: talasemii beta. Test stosowany w diagnostyce talasemii.  

Sprawdź szczegóły

Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE)

Hemochromatoza (mutacja E168X w genie HFE). Test wykonywany w diagnostyce hemochromatozy.

Sprawdź szczegóły

Kontrola grupy krwi dawcy

Kontrola grupy krwi dawcy
Kod ofertowy: 3618
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Witamina A

Witamina A, retinol w surowicy, test przydatny w diagnostyce zespołu złego wchłaniania, ślepoty zmie...

Sprawdź szczegóły

Chromogranina A

Oznaczenie stężenia białka chromograniny A w surowicy, przydatne w diagnostyce i monitorowaniu lecz...

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG, IgA 112

FoodScan IgG, IgA 112. Oznaczenie  alergenowo-specyficznych IgG i IgA w diagnostyce nietoleranc...

Sprawdź szczegóły

Proteinogram białek płynu z jamy ciała

Rozdział elektroforetyczny białek PMR

Sprawdź szczegóły

Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 2 szk.)

Cytologia materiału z biopsji cienkoigłowej oraz imprinty (do 2 szk.)
Kod ofertowy: 3680
Kod...

Sprawdź szczegóły

Fibromax – raport

FibroMax – raport. Test służący do nieinwazyjnej oceny stopnia zwłóknienia wątroby i st...

Sprawdź szczegóły

BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwodowej

BRCA-NGS – badanie mutacji germinalnych w genach BRCA1 i BRCA2 techniką NGS w DNA z krwi obwod...

Sprawdź szczegóły