3-4KRAS/NRAS – uzupełniające badanie mutacji RAS

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3771

INNE

3-4KRAS/NRAS – uzupełniające badanie mutacji RAS. Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie ukierunkowanej na receptor EGFR u chorych na raka.
Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie ukierunkowanej na receptor EGFR u chorych na raka jelita grubego wykonywane w preparacie utrwalonego materiału biologicznego zawierającego tkankę raka jelita grubego. Czynniki wzrostu są prawidłowymi białkami, stymulującymi wzrost komórek, proliferację i różnicowanie. Nadmierna ekspresja receptora dla czynnika wzrostu, zaburzenia jego aktywacji i szlaku przewodzenia sygnałów, stają się przyczyną powstawania i progresji nowotworów (m.in. jelita grubego, trzustki, nerki itd.). Receptor czynnika wzrostu naskórka, EGFR (ang. epidermal growth factor receptor), ulegający  nadekspresji w m.in. komórkach przerzutującego raka jelita grubego, jest odpowiedzialny za proliferację komórek (szlak sygnału RAS-RAF-MAPK) i tworzenie przerzutów, tj. przeżycie komórek transformowanych i zdolność inwazji (szlak PI3K-PTEN-AKT). Leki  przeciwnowotworowe ukierunkowane na EGFR (tzw. inhibitory EGFR) działają na prawidłową postać EGFR i prawidłowy szlak transmisji sygnałów (wilde-type), a są bezskuteczne w przypadku zmutowanych wariantów receptora i jego szlaku transmisji (przykładowo w przypadku mutacji aktywującej). Wykazano, że status genetyczny biomarkerów RAS (egzony 2, 3 i 4 onkogenów KRAS i NRAS) pozwala na ocenę odpowiedzi na stosowanie terapii przeciwciałami anty-EGFR oraz, że chorzy na nowotwory o dzikim genotypie RAS są znacznie bardziej podatni na leczenie oparte anty-EGFR.  Określenie u chorych na nowotwory mutacji w obrębi genów EGFR i szlaku transmisji sygnału pozwala na wybór optymalnej terapii ukierunkowanej molekularnie na receptor (np. antagonizującej receptor) i określenie pierwotnej i wtórnej oporności  nowotworu na leczenie. W badaniu identyfikowane są mutacje somatyczne zlokalizowane w eksonie 3 i 4 KRAS oraz NRAS.

Inne badania z tej kategorii

Badanie w kierunku chłonki

Badanie w kierunku chłonki
Kod ofertowy: 3580
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Cynk w moczu, ilościowo

Cynk w moczu. Cynk w moczu, wydalanie dobowe (w DZM), oznaczenie przydatne w diagnostyce niedobor&oa...

Sprawdź szczegóły

CADASIL – mutacja w eksonie 4 genu NOTCH3

CADASIL – mutacja w eksonie 4 genu NOTCH3. Test mający na celu analizę mutacji genu NOTCH3 w ...

Sprawdź szczegóły

Aspergillus spp.IgG, ilościowo

Diagnostyka serologiczna zakażenia Aspergillus fumigatus. Ilościowe oznaczanie IgG specyficznych dl...

Sprawdź szczegóły

Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 – test CBA

Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 – metodą cytometrii przepływowej, CBA (ang. Cytometric ...

Sprawdź szczegóły

3-4KRAS/NRAS/BRAF – uzupełniające badanie mutacji RAS/BRAF

3-4KRAS/NRAS/BRAF – uzupełniające badanie mutacji RAS/BRAF. Badanie określające skuteczność te...

Sprawdź szczegóły

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia. Badanie wykonywane w materiale poronnym...

Sprawdź szczegóły

Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 – fragment)

Zespół Pfeiffera (gen FGFR1 – fragment)
Kod ofertowy: 4269
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie SHOX) – test MLPA

Zespół Leriego-Weilla, dyschondrosteoza (analiza delecji/duplikacji w regionie promotorowym i genie ...

Sprawdź szczegóły

NRAS – badanie mutacji w genie NRAS

NRAS – badanie mutacji w genie NRAS. Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekul...

Sprawdź szczegóły