3-4KRAS/NRAS – uzupełniające badanie mutacji RAS

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3771

INNE

3-4KRAS/NRAS – uzupełniające badanie mutacji RAS. Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie ukierunkowanej na receptor EGFR u chorych na raka.
Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie ukierunkowanej na receptor EGFR u chorych na raka jelita grubego wykonywane w preparacie utrwalonego materiału biologicznego zawierającego tkankę raka jelita grubego. Czynniki wzrostu są prawidłowymi białkami, stymulującymi wzrost komórek, proliferację i różnicowanie. Nadmierna ekspresja receptora dla czynnika wzrostu, zaburzenia jego aktywacji i szlaku przewodzenia sygnałów, stają się przyczyną powstawania i progresji nowotworów (m.in. jelita grubego, trzustki, nerki itd.). Receptor czynnika wzrostu naskórka, EGFR (ang. epidermal growth factor receptor), ulegający  nadekspresji w m.in. komórkach przerzutującego raka jelita grubego, jest odpowiedzialny za proliferację komórek (szlak sygnału RAS-RAF-MAPK) i tworzenie przerzutów, tj. przeżycie komórek transformowanych i zdolność inwazji (szlak PI3K-PTEN-AKT). Leki  przeciwnowotworowe ukierunkowane na EGFR (tzw. inhibitory EGFR) działają na prawidłową postać EGFR i prawidłowy szlak transmisji sygnałów (wilde-type), a są bezskuteczne w przypadku zmutowanych wariantów receptora i jego szlaku transmisji (przykładowo w przypadku mutacji aktywującej). Wykazano, że status genetyczny biomarkerów RAS (egzony 2, 3 i 4 onkogenów KRAS i NRAS) pozwala na ocenę odpowiedzi na stosowanie terapii przeciwciałami anty-EGFR oraz, że chorzy na nowotwory o dzikim genotypie RAS są znacznie bardziej podatni na leczenie oparte anty-EGFR.  Określenie u chorych na nowotwory mutacji w obrębi genów EGFR i szlaku transmisji sygnału pozwala na wybór optymalnej terapii ukierunkowanej molekularnie na receptor (np. antagonizującej receptor) i określenie pierwotnej i wtórnej oporności  nowotworu na leczenie. W badaniu identyfikowane są mutacje somatyczne zlokalizowane w eksonie 3 i 4 KRAS oraz NRAS.

Inne badania z tej kategorii

Fibromax – raport

FibroMax – raport. Test służący do nieinwazyjnej oceny stopnia zwłóknienia wątroby i st...

Sprawdź szczegóły

1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)

1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH). Badanie wykonywane w pobra...

Sprawdź szczegóły

KRAS ekson 2 – podstawowe badanie mutacji KRAS

KRAS ekson 2 – podstawowe badanie mutacji KRAS. Badanie określające skuteczność terapii celowa...

Sprawdź szczegóły

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia. Badanie wykonywane w materiale poronnym...

Sprawdź szczegóły

Oznaczanie 6 antygenów CD

Oznaczanie 6 antygenów CD
Kod ofertowy: 4106
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Hemochromatoza (mutacjia E168X w genie HFE)

Hemochromatoza (mutacja E168X w genie HFE). Test wykonywany w diagnostyce hemochromatozy.

Sprawdź szczegóły

Izoformy transferyny

Izoformy transferyny
Kod ofertowy: 3423
Kod ICD: O48

Sprawdź szczegóły

MGMT – badanie metylacji promotora genu MGMT

MGMT – badanie metylacji promotora genu TERT. Badanie ma na celu określenie czynników p...

Sprawdź szczegóły

Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo

Diagnostyka zakażenia Candida albicans i innymi gatunkami chorobotwórczymi rodzaju Candida.I...

Sprawdź szczegóły

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia. Badanie wykonywane w materiale poronnym...

Sprawdź szczegóły