3-4KRAS/NRAS/BRAF – uzupełniające badanie mutacji RAS/BRAF

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3772

INNE

3-4KRAS/NRAS/BRAF – uzupełniające badanie mutacji RAS/BRAF. Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie (hamowanie receptora EGFR) u chorych na nowotwory .
Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie ukierunkowanej na  receptor EGFR u chorych na raka jelita grubego, wkonywane w preparacie utrwalonego materiału biologicznego zawierającego tkankę raka jelita grubego. Czynniki wzrostu są prawidłowymi białkami, stymulującymi wzrost komórek, proliferację i różnicowanie. Nadmierna ekspresja receptora dla czynnika wzrostu, zaburzenia jego aktywacji i szlaku przewodzenia sygnałów, stają się przyczyną powstawania i progresji nowotworów (m.in. jelita grubego, trzustki, nerki itd.). Receptor czynnika wzrostu naskórka, EGFR (ang. epidermal growth factor receptor), ulegający nadekspresji w m.in. komórkach przerzutującego raka jelita grubego, jest odpowiedzialny za proliferację komórek (szlak sygnału RAS-RAF-MAPK) i tworzenie przerzutów, tj. przeżycie komórek transformowanych i zdolność inwazji (szlak PI3K-PTEN-AKT). Leki  przeciwnowotworowe ukierunkowane na EGFR (tzw. inhibitory EGFR) działają na prawidłową postać EGFR i prawidłowy szlak transmisji sygnałów (wilde-type), a są bezskuteczne w przypadku zmutowanych wariantów receptora i jego szlaku transmisji (przykładowo w przypadku mutacji aktywującej). Określenie u chorych na nowotwory mutacji w obrębi genów EGFR i szlaku transmisji sygnału pozwala na wybór optymalnej terapii ukierunkowanej molekularnie na receptor (np. antagonizującej receptor) i określenie pierwotnej i wtórnej oporności  nowotworu na leczenie. Wykazano, że status genetyczny biomarkerów RAS (egzony 2, 3 i 4 onkogenów KRAS i NRAS) pozwala na ocenę odpowiedzi na stosowanie terapii przeciwciałami anty-EGFR oraz, że chorzy na nowotwory o dzikim genotypie RAS są znacznie bardziej podatni na leczenie oparte anty-EGFR.  Występowanie zmutowanego genu KRAS stwierdza się w guzach ok. 45 proc. chorych na raka jelita grubego. Badanie dotyczy mutacji somatycznych zlokalizowanych w eksonie 3 i 4 KRAS, NRAS oraz eksonie 15 BRAF.

Inne badania z tej kategorii

Neuropatia Lebera

Neuropatia Lebera. Leber, Zanik nerwów wzrokowych (LHON). Wykrywanie dziedzicznej neuropatii ...

Sprawdź szczegóły

PPARgamma met. PCR

PPARgamma – (gen receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów gamma) – okr...

Sprawdź szczegóły

KIT – badanie mutacji genu KIT

KIT – badanie mutacji genu KIT. Badanie  wykonywane w utrwalonym materiale zawierającym t...

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG 112

FoodScan IgG 112. Oznaczenie  alergenowo-specyficznych IgG w diagnostyce nietolerancji pokarmow...

Sprawdź szczegóły

ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK

ALK-FISH – badanie rearanżacji genu ALK. Badanie metodą FISH rearanżacji w obrębie genu ALK ko...

Sprawdź szczegóły

Wody płodowe – badanie ogólne

Ocena stopnia ryzyka poronieniem.

Sprawdź szczegóły

Komórki LE

Komórki LE. Ocena ilości komórek LE jest pomocne w diagnostyce chorób autoimmun...

Sprawdź szczegóły

Apo A1

Apolipoproteina A 1 (apoA1), test stosowany do pogłębionej diagnostyki hipercholesterolemii i oceny ...

Sprawdź szczegóły

ImuPro SCREEN + (44 alergeny)

Ilościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych w stosunku do panelu 44 alergenów pokarmow...

Sprawdź szczegóły

Białko TAU w PMR, met. ELISA

Białko TAU w PMR, met. ELISA
Kod ofertowy: 3588
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły