3-4KRAS/NRAS/BRAF – uzupełniające badanie mutacji RAS/BRAF

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3772

INNE

3-4KRAS/NRAS/BRAF – uzupełniające badanie mutacji RAS/BRAF. Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie (hamowanie receptora EGFR) u chorych na nowotwory .
Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekularnie ukierunkowanej na  receptor EGFR u chorych na raka jelita grubego, wkonywane w preparacie utrwalonego materiału biologicznego zawierającego tkankę raka jelita grubego. Czynniki wzrostu są prawidłowymi białkami, stymulującymi wzrost komórek, proliferację i różnicowanie. Nadmierna ekspresja receptora dla czynnika wzrostu, zaburzenia jego aktywacji i szlaku przewodzenia sygnałów, stają się przyczyną powstawania i progresji nowotworów (m.in. jelita grubego, trzustki, nerki itd.). Receptor czynnika wzrostu naskórka, EGFR (ang. epidermal growth factor receptor), ulegający nadekspresji w m.in. komórkach przerzutującego raka jelita grubego, jest odpowiedzialny za proliferację komórek (szlak sygnału RAS-RAF-MAPK) i tworzenie przerzutów, tj. przeżycie komórek transformowanych i zdolność inwazji (szlak PI3K-PTEN-AKT). Leki  przeciwnowotworowe ukierunkowane na EGFR (tzw. inhibitory EGFR) działają na prawidłową postać EGFR i prawidłowy szlak transmisji sygnałów (wilde-type), a są bezskuteczne w przypadku zmutowanych wariantów receptora i jego szlaku transmisji (przykładowo w przypadku mutacji aktywującej). Określenie u chorych na nowotwory mutacji w obrębi genów EGFR i szlaku transmisji sygnału pozwala na wybór optymalnej terapii ukierunkowanej molekularnie na receptor (np. antagonizującej receptor) i określenie pierwotnej i wtórnej oporności  nowotworu na leczenie. Wykazano, że status genetyczny biomarkerów RAS (egzony 2, 3 i 4 onkogenów KRAS i NRAS) pozwala na ocenę odpowiedzi na stosowanie terapii przeciwciałami anty-EGFR oraz, że chorzy na nowotwory o dzikim genotypie RAS są znacznie bardziej podatni na leczenie oparte anty-EGFR.  Występowanie zmutowanego genu KRAS stwierdza się w guzach ok. 45 proc. chorych na raka jelita grubego. Badanie dotyczy mutacji somatycznych zlokalizowanych w eksonie 3 i 4 KRAS, NRAS oraz eksonie 15 BRAF.

Inne badania z tej kategorii

NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Crohna

NOD2 – badanie wariantów genetycznych związanych z predyspozycją do choroby Leśniowskiego-Croh...

Sprawdź szczegóły

Polimorfizm metodą dyskryminacji alleli

Polimorfizm metodą dyskryminacji alleli
Kod ofertowy: 3829
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Wskaźniki syntezy wewnątrzpłynowej w PMR

Wskaźniki syntezy wewnątrzpłynowej w PMR
Kod ofertowy: 3570
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

CD 34/45, badanie ilości i żywotności komórek

CD 34/45, badanie ilości i żywotności komórek
Kod ofertowy: 3460
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Łuszczyca (HLA-Cw6)

Łuszczyca (HLA-Cw6). Identyfikacja genu HLA-Cw6 jest przydatna w różnicowaniu postaci łuszczy...

Sprawdź szczegóły

Choroba Charcot-Marie-Tooth

Choroba Charcot-Marie-Tooth. Ilościowa identyfikacja metodą MLPA mutacji odpowiedzialnych za rozw&oa...

Sprawdź szczegóły

Koenzym Q10 (Ubichinon)

Koenzym Q10 (Ubichinon). Oznaczenie we krwi koenzymu Q10 – koenzymu dla reakcji oksydacyjno/re...

Sprawdź szczegóły

Zespół Retta

Zespół Retta. Badanie mutacji w regionie kodującym genu MECP2 stanowi wstępny etap procedury ...

Sprawdź szczegóły

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia

Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia. Badanie wykonywane w materiale poronnym...

Sprawdź szczegóły

Kwas homogentyzynowy w DZM

Kwas homogentyzynowy w DZM. Badanie stosowane w diagnostyce alkaptonurii.

Sprawdź szczegóły