6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3595

TOKSYKOLOGIA- LEKI

6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo. Monitorowanie leczenia nieswoistych, zapalnych chorób jelit lekami o działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym: 6–merkaptopuryną i azatiopryną.
6–merkaptopuryna i azatiopryna są lekami immunosupresyjnymi stosowanymi również w leczeniu nieswoistych zapalnych chorób jelit. Monitorowanie skuteczności leczenia tymi preparatami oparte jest obecnie na pomiarze stężenia 6–tioguaniny (aktywnego metabolitu 6–merkaptopuryny) we krwi. Wykazano, że stężenia przekraczające 235 pmol/8×108 komórek korelują z dobrą odpowiedzią na leczenie 6–merkaptopuryną, natomiast stężenie równe 260 pmol/8×108 komórek uznawane jest za górną granicę stężenia terapeutycznego. 6–merkaptopuryna jest inaktywowana przez oksydazę ksantynową do kwasu tiomoczowego oraz przez metylotransferazę tiopurynową do 6–metylomerkaptopuryny. Dlatego chorym leczonym równocześnie allopurynolem (inhibitorem oksydazy ksantynowej) należy podawać 6–merkaptopurynę w bardzo małych dawkach oraz mierzyć stężenie 6–tioguaniny we krwi. Pomiar stężeń metabolitów jest szczególnie przydatny w przypadku chorych, którzy nie odpowiadają na leczenie, gdyż na ich podstawie można ustalić przyczynę braku odpowiedzi. Natomiast w leczeniu chorych, którzy przyjmują 6–merkaptopurynę lub azatioprynę w celu podtrzymania remisji, pomiar stężenia 6–tioguaniny we krwi i utrzymanie go w zakresie terapeutycznym zwiększa szansę na długotrwałą remisję choroby. Oprócz monitorowania stężenia metabolitów, można dokonywać pomiarów stężenia metylotransferazy tiopurynowej, szczególnie w przypadku chorych kwalifikowanych do podawania dużych dawek 6–merkaptopuryny lub azatiopryny doustnie lub dożylnie. U 11% populacji stwierdza się mniejszą aktywność enzymu, a zatem w przypadku takich osób dawki omawianych leków powinny być mniejsze niż zalecane standardowo.

Inne badania z tej kategorii

Propafenon, ilościowo

Oznaczenie stężenia propafenonu w surowicy krwi żylnej. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia...

Sprawdź szczegóły

Oksykodon w moczu, jakościowo

Oksykodon w moczu, jakościowo. Badanie wskazujące na obecność oksykodonu w organizmie. 

Sprawdź szczegóły

Digoksyna, ilościowo

Oznaczenie stężenia digoksyny w surowicy krwi żylnej. Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia z...

Sprawdź szczegóły

Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo

Oznaczenie stężenia trójcyklicznych leków antydepresyjnych w krwi żylnej. Badanie wyko...

Sprawdź szczegóły

Profil leków psychotropowych we krwi

Profil leków psychotropowych we krwi, badanie wykonywane przy przedawkowaniu lub ostrym zatru...

Sprawdź szczegóły

Profil leków antypsychotycznych we krwi

Profil leków antypsychotycznych we krwi, badanie wykonywane przy przedawkowaniu lub ostrym za...

Sprawdź szczegóły

Salicylany w moczu, jakościowo

Salicylany w moczu, jakościowo
Kod ofertowy: 3020
Kod ICD: P91

Sprawdź szczegóły

Profil leków beta-adrenolityków we krwi

 Profil leków β-adrenolityków we krwi, badanie wykonywane przy przedawkowani...

Sprawdź szczegóły

Profil leków psychotropowych w moczu

Profil leków psychotropowych w moczu, badanie wykonywane przy przedawkowaniu lub ostrym zatru...

Sprawdź szczegóły

Lit, ilościowo

Oznaczenie stężenia litu w surowicy krwi żylnej, przydatne w monitorowaniu leczenia solami litu i p...

Sprawdź szczegóły