Aktywność reninowa osocza

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

177

I07

INNE HORMONY I METABOLITY

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Aktywność reninowa osocza. Test przydatny w diagnostyce nadciśnienia i zaburzeń wydzielania aldosteronu.
  Aktywność reninowa osocza (ARO) jest badaniem polegającym na oznaczeniu aktywności reniny w osoczu,  stosowanym w diagnostyce i monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego. Renina jest elementem hormonalno-enzymatycznego układu RAA, w którego skład wchodzą poza nią angiotensyna i aldosteron (RAA lub RAAS, z ang. renin angiotensin aldosterone system). Głównym zadaniem układu RAA jest regulacja poziomu ciśnienia tętniczego krwi przez obkurczanie naczyń krwionośnych i wpływ na objętość krążącej krwi na drodze regulacji retencji wody i jonów sodu i potasu. Stany powodujące zmiany w wydzielaniu reniny skutkują zmianami stężenia aldosteronu. W niektórych przypadkach, np. w podejrzeniu pierwotnego hiperaldosteronizmu, ARO oznacza się po podaniu furosemidu (aktywuje reninę) i odnosi do oznaczenia sodu w 24-godzinnej zbiórce moczu łącznie z oznaczeniem aldosteronu. Renina jest enzymem proteolitycznym wytwarzanym i wydzielanym przez komórki nabłonkowe przykłębkowe w tętniczkach doprowadzających krew do kłębuszka nerkowego. Na wydzielanie enzymu do krążenia mają wpływ: poziom sodu rejestrowany przez chemoreceptory w plamce gęstej nefronu; objętość krwi związana z ciśnienie krwi przepływającej przez tętniczki nerkowe; katecholaminy wydzielane przez układ współczulny; potas; natriuretyczne peptydy przedsionkowe; angiotensyna II. Renina powoduje przekształcenie angiotensynogenu do angiotensyny I, która następnie ulega przekształceniu do angiotensyny II. Angiotensyna II stymulującej sekrecję aldosteronu oraz powoduje zwężenie naczyń krwionośnych,  podnosząc tym samym ciśnienie krwi.  Niskie wartości ARO występują w: aldosteroniźmie pierwotnym z charakterystycznymi objawami: nadciśnienie, wysoki poziom aldosteronu, niskie stężenie potasu oraz w nadciśnieniu z niskim poziomem reniny, powodowanym przez naśladujące działanie aldosteronu mineralokortykosteroidy pochodzenia egzo- i endogennego.  Wysokie aktywności ARO występują w przypadku aldosteronizmu wtórnego, np.: w nadciśnieniu nerkowo-naczyniowym, phaeochromocytoma.
  Lekarz decyduje o zawartości soli w diecie i przyjmowaniu leków przed badaniem. Na dwa tygodnie przed badaniem należy odstawić leki, jak: inhibitory konwertazy angiotensyny, beta blokery, spironolakton.   Parametr wykazuje dobową zmienność wydzielania. Badanie należy wykonać w godzinach porannych. Pacjent musi unikać intensywnego wysiłku i silnego stresu przed badaniem. Przed pobraniem krwi pacjent powinien przez co najmniej dwie godziny przebywać w wybranej pozycji (siedzącej - spionizowanej lub leżącej). W przypadku wyboru pozycji leżącej, pobranie najlepiej przeprowadzić po nocnym odpoczynku przed podniesieniem się z łóżka.

Inne badania z tej kategorii

Gastryna

Gastryna. Diagnostyka zaburzeń wydzielania gastryny i wydzielania nadmiaru kwasu żołądkowego, przyd...

Sprawdź szczegóły

Hormon wzrostu

Hormon wzrostu, GH. Oznaczanie stężenia hormonu wzrostu w krwi wykonywane diagnostyce i leczeniu&n...

Sprawdź szczegóły

Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP)

Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP).  Badanie przydatne w przydatne w diagnostyce i ró...

Sprawdź szczegóły

Aldosteron w DZM

Aldosteron w DZM. Oznaczenie w dobowej zbiórce moczu przydatne w diagnostyce różnicow...

Sprawdź szczegóły

Witamina C (Kwas askorbinowy)

Witamina C, kwas askorbinowy, w surowicy lub osoczu, oznaczenie przydatne w monitorowaniu stężenia w...

Sprawdź szczegóły

Kortyzol – rytm dobowy

Kortyzol – rytm dobowy. Ilościowe oznaczenia kortyzolu w surowicy krwi wykonywane na przestrze...

Sprawdź szczegóły

Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt)

 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt). Oznaczenie metoksykatecholamin:  metanefryny, &...

Sprawdź szczegóły

Amyloid A

Amyloid A. Oznaczenie we krwi przydatne w diagnostyce amyloidozy reaktywnej.

Sprawdź szczegóły

Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA)

Badanie stężenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) w dobowej zbiórce moczu, przydatne ...

Sprawdź szczegóły

Aldosteron

Aldosteron. Oznaczenie w surowicy, przydatne w diagnostyce różnicowej nadciśnienia tętniczeg...

Sprawdź szczegóły