Albumina w PMR

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3571

I09

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Albumina w PMR. Oznaczanie poziomu albumin w PMR, stosowane  do oceny wytwarzania wewnątrzpłynowego przeciwciał oraz oceny sprawności działania bariery krew/PMR. 
Oznaczanie poziomu albumin w PMR (płynie mózgowo-rdzeniowym)  jest stosowane  do oceny wytwarzania wewnątrzpłynowego przeciwciał, głównie IgG,  w ośrodkowym układzie nerwowym (np. w przypadku stwardnienia rozsianego) oraz do oceny sprawności działania bariery krew/PMR.  W warunkach fizjologicznych albumina jest białkiem pochodzącym wyłącznie spoza układu nerwowego i dostaje się do OUN na drodze dyfuzji prostej z krwi, a o jej poziomie decyduje prawidłowo działająca bariera krew/PMR i stężenie białek w surowicy krwi. Do oceny bariery krew-płyn stosowany jest wskaźnik albuminowy QAlbumina = albumina (PMR)/albumian (surowica). W przypadku przeciwciał IgG  wskazanie na syntezę wewnątrzpłynową jako na przyczynę wzrostu stężenia przeciwciał w PMR możliwe jest przez wyznaczenie indeksu IgG zgodnie ze wzorem:     Indeks IgG = [IgG (PMR) / IgG (surowica)] / [albumina (PMR) / albumina (surowica)].

Inne badania z tej kategorii

Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH

Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH.  Badanie wykonywane w diagnostyce chorób wątroby zwią...

Sprawdź szczegóły

Gazometria krwi pępowinowej

Gazometria krwi pępowinowej. Pomiar równowagi kwasowo/zasadowej wykonywany ze wskazań neonato...

Sprawdź szczegóły

Glukoza

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest po...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 5 punktów

Profil glukozy 5 punktów
Kod ofertowy: 4001
Kod ICD: L43

Sprawdź szczegóły

Ferrytyna

  Kliniczna ocena zapasów żelaza w organizmie.

Sprawdź szczegóły

OB

Odczyn Biernackiego (OB) – opad, jest przesiewowym, nieswoistym,  badaniem pozwalającym n...

Sprawdź szczegóły

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

 Próby wątrobowe. Oznaczenie wartości parametrów wątroby (enzymów wątrobow...

Sprawdź szczegóły

PT (INR) z krwi włośniczkowej

PT (INR) z krwi włośniczkowej
Kod ofertowy: 3370
Kod ICD: G21

Sprawdź szczegóły

Potas w moczu

Potas w moczu. Orientacyjne badanie wykonywane w diagnostyce zaburzeń poziomu potasu, przydatne w in...

Sprawdź szczegóły

Wapń zjonizowany

Wapń zjonizowany. Pomiar stężenia wapnia zjonizowanego w  krwi.  Badanie przydatne  ...

Sprawdź szczegóły