KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

576

I13

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

Wysiłek i stres

Unikać intensywnego wysiłku

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Aldolaza. Oznaczanie aldolazy w krwi stosowane w diagnostyce dystrofii mięśniowej.
Aldolaza jest enzymem należącym do liaz, uczestniczącym w glikolizie, procesie wytwarzającym energię w komórce.   Zapoczątkowuje jeden z głównych jej etapów:  rozpad pochodnej glukozy do trioz, fragmentów trzywęglowych. Jako enzym uczestniczący w zyskiwaniu przez komórkę energii występuje w tkankach wymagających dużych ilości energii: w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach, krwinkach czerwonych i mięśniu sercowym. Kliniczna rola aldolazy jako indykatora zmian patologicznych,  polega na przenikaniu do płynu pozakomórkowego z uszkodzonej  komórki.  Badanie poziomu aldolazy w krwi, obok stężenia kinazy keratynowej (CPK), wykorzystane jest przede wszystkim  do diagnozowania i leczenia dystrofii  mięśniowej i innych chorób mięśni polegających na . Dystrofia należy do chorób neuromięśniowych o podłożu genetycznym (wyróżnia się 9 typów), dotykającej chłopców. Zmiany w miocytach wiążą się z przenikaniem  na zewnątrz aldolazy. Jej stężenie rośnie znacznie u chłopców, natomiast  nieznaczny wzrost jest obserwowany u 2/3 kobiet  będących jedynie nosicielkami wady.  

Inne badania z tej kategorii

HLA-B27

HLA-B27. Oznaczenie genu antygenu  HLA-B27, przydatne w diagnostyce zesztywniającego zapalenia ...

Sprawdź szczegóły

Alfa-1-antytrypsyna

Alfa-1-antytrypsyna. Oznaczenie niedoborów alfa-1-antytrypsyny,  przydatne w diagnostyce...

Sprawdź szczegóły

IgD

IgD. Oznaczenie stosowane w rozpoznawaniu HIDS, okresowej gorączki związanej z hiperimmunoglobulinem...

Sprawdź szczegóły

IgG1-4, zestaw podklas

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklas IgG1-4 przeciwciał klasy IgG.  

Sprawdź szczegóły

IgG w PMR

IgG w PMR
Kod ofertowy: 3573
Kod ICD: L93

Sprawdź szczegóły

IgG3, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG3 przeciwciał klasy IgG.  

Sprawdź szczegóły

IgA w PMR

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg. Może być także wykorzyst...

Sprawdź szczegóły

C1 inhibitor, aktywność

Oznaczenie aktywności inhibitora dla składnika C1 dopełniacza, przydatne w  badaniach zaburzeń ...

Sprawdź szczegóły

IgA

Immunoglobuliny IgA. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z limfo...

Sprawdź szczegóły

Haptoglobina

Haptoglobina. Oznaczenie stężenia haptoglobiny,  przydatne w wykrywaniu i ocenie niedokrwistośc...

Sprawdź szczegóły