KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

576

I13

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

Wysiłek i stres

Unikać intensywnego wysiłku

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Aldolaza. Oznaczanie aldolazy w krwi stosowane w diagnostyce dystrofii mięśniowej.
Aldolaza jest enzymem należącym do liaz, uczestniczącym w glikolizie, procesie wytwarzającym energię w komórce.   Zapoczątkowuje jeden z głównych jej etapów:  rozpad pochodnej glukozy do trioz, fragmentów trzywęglowych. Jako enzym uczestniczący w zyskiwaniu przez komórkę energii występuje w tkankach wymagających dużych ilości energii: w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach, krwinkach czerwonych i mięśniu sercowym. Kliniczna rola aldolazy jako indykatora zmian patologicznych,  polega na przenikaniu do płynu pozakomórkowego z uszkodzonej  komórki.  Badanie poziomu aldolazy w krwi, obok stężenia kinazy keratynowej (CPK), wykorzystane jest przede wszystkim  do diagnozowania i leczenia dystrofii  mięśniowej i innych chorób mięśni polegających na . Dystrofia należy do chorób neuromięśniowych o podłożu genetycznym (wyróżnia się 9 typów), dotykającej chłopców. Zmiany w miocytach wiążą się z przenikaniem  na zewnątrz aldolazy. Jej stężenie rośnie znacznie u chłopców, natomiast  nieznaczny wzrost jest obserwowany u 2/3 kobiet  będących jedynie nosicielkami wady.  

Inne badania z tej kategorii

Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA

Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związany...

Sprawdź szczegóły

C1 inhibitor, aktywność

Oznaczenie aktywności inhibitora dla składnika C1 dopełniacza, przydatne w  badaniach zaburzeń ...

Sprawdź szczegóły

IgG1, podklasa

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklasy IgG1 przeciwciał klasy IgG.  

Sprawdź szczegóły

Proteinogram białek moczu

Proteinogram białek moczu, badanie przydatne identyfikacji  białek Bence Jonesa (BJP), w  ...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

Łańcuchy lekkie lambda w moczu. Test stosowany  diagnostyce gammapatii i chorób limfopro...

Sprawdź szczegóły

IgG

Immunoglobulina IgG. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z niedo...

Sprawdź szczegóły

IgG w PMR

IgG w PMR
Kod ofertowy: 3573
Kod ICD: L93

Sprawdź szczegóły

IgM

Immunoglobuliny IgM. Oznaczenie przydatne w diagnostyce chorób i patologii związanych z limfo...

Sprawdź szczegóły

Ceruloplazmina

Ceruloplazmina. Oznaczenie stosowane w diagnostyce metabolizmu miedzi i choroby Wilsona. 

Sprawdź szczegóły

Dopełniacz, składowa C-3c

Dopełniacz, składowa C3c. Badanie przydatne w diagnostyce nabytych i wrodzonych niedoborów uk...

Sprawdź szczegóły