Białko oligoklonalne w PMR

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

912

--

INNE

Białko oligoklonalnalne. Oznaczenie w surowicy i PMR stosowane w diagnostyce szeregu chorób neurologicznych, w tym wykluczaniu lub potwierdzaniu stwardnienia rozsianego.
Oznaczenie białka oligoklonalnego metodą ogniskowania izoelektrycznego w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), stosowane jest w diagnostyce szeregu chorób neurologicznych, w tym wykluczaniu lub potwierdzaniu stwardnienia rozsianego (SM). Wykrycie frakcji oligoklonalnej w PMR  może świadczyć o kilku jednostkach chorobowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN),  takich jak: stwardnienie rozsiane (SM), podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE),  kiła układu nerwowego,  ostre zakażenia wirusowe i bakteryjne OUN,  postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa, poróżyczkowe postępujące zapalenie mózgu, sarkoidoza, toczeń rumieniowaty układowy (SLE),  zapalenie wielonerwowe,  zapalenie nerwu wzrokowego,  zespół Guillain-Barré,  chłoniak OUN i inne choroby infekcyjne oraz autoimmunologiczne.  Monoklonalne immunoglobuliny obecne w PMR w 80% pochodzą z surowicy. Aby wykryć oligoklonalną IgG syntetyzowaną wewnątrzpłynowo należy porównywać obraz elektroforetyczny rozdziału białek  w PMR  i obraz uzyskany w surowicy. Obecność w PMR dwóch lub więcej dodatkowych prążków IgG nieobecnych w surowicy (tzw. prążki oligoklonalne) jest dowodem wytwarzania IgG w OUN. Wynik taki uzyskuje się u ok. 90% pacjentów z SM.

Inne badania z tej kategorii

pH PMR

pH PMR
Kod ofertowy: 3977
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF

BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF. Badanie mutacji somatycznych zlokalizowanych w kod...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność kału

Osmolalność kału
Kod ofertowy: 3982
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

VRE – gen opornosci Van A, Van B met. Real Time PCR

VRE –  geny oporności: Van A, Van B  met. Real Time PCR. Wykrywanie odpornych na wan...

Sprawdź szczegóły

FoodScan IgG, IgA 96

FoodScan IgG, IgA 96. Oznaczenie  alergenowo-specyficznych IgG i IgA w diagnostyce nietolerancj...

Sprawdź szczegóły

Termolabilny wariant MTHFR

MTHFR – badanie mutacji MTHFR. Wykrywanie mutacji C677T i A1298C w genie MTHFR. Badanie metodą...

Sprawdź szczegóły

NRAS – badanie mutacji w genie NRAS

NRAS – badanie mutacji w genie NRAS. Badanie określające skuteczność terapii celowanej molekul...

Sprawdź szczegóły

Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 – badanie sześciu najczęstszych mutacji)

Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 – badanie sześciu najczęstszych mutacji)
Kod ofertowy:...

Sprawdź szczegóły

Sekwencjonowanie metodą Sangera – 2 reakcje

Sekwencjonowanie metodą Sangera – 2 reakcje
Kod ofertowy: 10054
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna (delecja/duplikacja w regionie 4q35)

Dystrofia mięśniowa twarzowo-łopatkowo-ramienna (delecja/duplikacja w regionie 4q35). Badanie wykony...

Sprawdź szczegóły