Białko oligoklonalne w PMR

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

912

--

INNE

Białko oligoklonalnalne. Oznaczenie w surowicy i PMR stosowane w diagnostyce szeregu chorób neurologicznych, w tym wykluczaniu lub potwierdzaniu stwardnienia rozsianego.
Oznaczenie białka oligoklonalnego w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR), stosowane jest w diagnostyce szeregu chorób neurologicznych, w tym wykluczaniu lub potwierdzaniu stwardnienia rozsianego (SM). Wykrycie frakcji oligoklonalnej w PMR  może świadczyć o kilku jednostkach chorobowych ośrodkowego układu nerwowego (OUN),  takich jak: stwardnienie rozsiane (SM), podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE),  kiła układu nerwowego,  ostre zakażenia wirusowe i bakteryjne OUN,  postępująca leukoencefalopatia wieloogniskowa, poróżyczkowe postępujące zapalenie mózgu, sarkoidoza, toczeń rumieniowaty układowy (SLE),  zapalenie wielonerwowe,  zapalenie nerwu wzrokowego,  zespół Guillain-Barré,  chłoniak OUN i inne choroby infekcyjne oraz autoimmunologiczne.  Monoklonalne immunoglobuliny obecne w PMR w 80% pochodzą z surowicy. Aby wykryć oligoklonalną IgG syntetyzowaną wewnątrzpłynowo należy porównywać obraz elektroforetyczny rozdziału białek  w PMR  i obraz uzyskany w surowicy. Obecność w PMR dwóch lub więcej dodatkowych prążków IgG nieobecnych w surowicy (tzw. prążki oligoklonalne) jest dowodem wytwarzania IgG w OUN. Wynik taki uzyskuje się u ok. 90% pacjentów z SM.

Inne badania z tej kategorii

Krzem

Krzem. Oznaczanie krzemu we krwi, stosowane głównie do monitorowania stężenia krzemu w trakci...

Sprawdź szczegóły

Kwas homogentyzynowy w DZM

Kwas homogentyzynowy w DZM. Badanie stosowane w diagnostyce alkaptonurii.

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja jakości materiału poronnego

Weryfikacja jakości materiału poronnego.

Sprawdź szczegóły

Galaktozemia typu 2 (gen GALT – badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N)

Galaktozemia typu 2 (gen GALT – badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N)
Kod ofertowy:...

Sprawdź szczegóły

Profil aminokwasów

Profil aminokwasów. Aminogram ilościowo we krwi (HPLC); aminokwasy w moczu, półilościo...

Sprawdź szczegóły

Apo A1

Apolipoproteina A 1 (apoA1), test stosowany do pogłębionej diagnostyki hipercholesterolemii i oceny ...

Sprawdź szczegóły

Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)

Test obciążenia glukozą (2 pkt., 50 g, 2h). Doustny test  tolerancji glukozy – dwupunktow...

Sprawdź szczegóły

1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)

1p/19q – badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH). Badanie wykonywane w pobra...

Sprawdź szczegóły

Dystrofia mięśniowa typu I (gen DMPK)

Dystrofia mięśniowa typu I (gen DMPK). Badanie wykonywane przy podejrzeniu dystrofii miotonicznej ty...

Sprawdź szczegóły

pH płynu dializacyjnego

pH płynu dializacyjnego
Kod ofertowy: 3976
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły