Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

551

N60

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu ekspozycji na ołów jako czynnik toksyczny. 
Oznaczenie cynkoprotoporfiryny w erytrocytach jest oznaczeniem stosowanym  w biologicznym monitoringu ekspozycji na ołów jako czynnik toksyczny. Cynkoprotoporfiryna  (protoporfiryna związana z cynkiem) w diagnostyce zatrucia ołowiem pełni funkcję biomarkera, oznaczanego w płynach ustrojowych (krwi i moczu), tak zwanego biomarkera  ekspozycji na czynnik toksyczny. Pomiar zawartości ołowiu w  krwi dostarcza bezpośredniej informacji o narażeniu na ołów, natomiast oznaczenie cynkoprotoporfiryny pozwala na monitoring wczesnych skutków zdrowotnych zatrucia ołowiem. Wzrost stężenia cynkoporfiryn w krwi (erytrocytach) jest pierwszym wskaźnikiem zaburzenia układu krwiotwórczego wskutek przewlekłego narażenia na ołów, również w dawkach mniejszych niż dopuszczalne stężenie biologiczne. Wzrost stężenia cynkoprotoporfiryny w erytrocytach, traktowany jako odczyn biologiczny,  stwierdzany jest, przykładowo,  u dzieci z regionów o dużej emisji ołowiu do atmosfery.   

Inne badania z tej kategorii

Kwas hipurowy

Kwas hipurowy. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen, przydatne w postępow...

Sprawdź szczegóły

Szczawiany w DZM

Szczawiany w dobowej zbiórce moczu.  Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawia...

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane do oceny ekspozycji na rozpusz...

Sprawdź szczegóły

Mleczany, ilościowo

Mleczany, ilościowo. Oznaczenie stosowane do bieżącego monitorowania chorego lub do diagnostyki wrod...

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Acetylocholinesteraza krwinkowa. Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Osmolalność surowicy – wyliczane
Kod ofertowy: 3699
Kod ICD: N25

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły

Karboksyhemoglobina, ilościowo

Karboksyhemoglobina, ilościowo. Oznaczenie przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i postęp&...

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Methemoglobina, ilościowo. Oznaczenie methemoglobuliny w krwi, przydatne w diagnostyce methemoglobul...

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo
Kod ofertowy: 538
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły