IgE sp. FP5 – mieszanka żywności (dziecięca)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

718

L91

ALERGOLOGIA

IgE specyficzne FP5 – mieszanka żywności (dziecięca). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  panelu 5 alergenów  pokarmowych istotnych dla odżywiania dzieci.
Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  panelu 5 alergenów  pokarmowych istotnych dla odżywiania dzieci, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. IgE specyficzne FP5,  jest testem przeznaczonym do ilościowego oznaczenia przeciwciał IgE specyficznych  w stosunku do  panelu 5 alergenów istotnych w wieku dziecięcym: białka jaja,  mleka krowiego ,  dorsza,  mąki pszennej,  orzecha ziemnego i  soji, odpowiednio:  F1, F2, F3, F4, F13, F14. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym.  Wynik liczbowy dotyczy wszystkich alergenów panelu łącznie. W przypadku patologicznego stężenia IgE specyficznych dla panelu,  można oznaczyć IgE specyficzne  dla poszczególnych jego składników. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania odpowiednich oznaczeń badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.  Dzięki bardzo niskiej granicy wykrywalności testów wykonywanych w systemie, w przypadku niektórych alergenów (np. alergeny mleka, jajka kurzego), możliwe jest prognozowanie rozwoju alergii w przyszłości: tzw. marszu alergicznego (ang. allergic march, atopic march).

Inne badania z tej kategorii

IgE sp.C91 – metamizol

IgE specyficzne,  metamizol (c91). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro&nb...

Sprawdź szczegóły

Panel alergenów oddechowych

Panel alergenów oddechowych. Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitr...

Sprawdź szczegóły

Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów)

Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów).  Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczen...

Sprawdź szczegóły

Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów – POLYCHECK

Panel orzeszki ziemne, 6 alergenów – POLYCHECK. Ilościowe oznaczenie in vitro  met...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F86 – pietruszka

IgE specyficzne  f86 – pietruszka. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F8 – kukurydza

IgE specyficzne F8 – kukurydza. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w su...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla

IgE sp. E 98 naskórek, włos szynszyla, metodą ELISA. Ilościowe oznaczenie in vitro  w su...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. B312 – Laktoza

IgE sp. B312 – Laktoza. Badanie stosowane w różnicowaniu nietolerancji laktozy i alergi...

Sprawdź szczegóły

Panel alergenów mieszany IgE sp. (40 alergenów) BiolC

Panel alergenów mieszany IgE sp. (40 alergenów) BiolC
Kod ofertowy: 3966
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

IgE sp. alfa-amylaza

IgE specyficzne k87 – alfa-amylaza.  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in ...

Sprawdź szczegóły