IgE sp. GP4 – mieszanka traw późnych

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

717

L91

ALERGOLOGIA

IgE specyficzne GP4 – mieszanka traw późnych. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro w surowicy krwi przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów pyłku  panelu 5 późno kwitnących traw.
Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi metodą chemiluminescencji in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do  alergenów pyłku  panelu 5 późno kwitnących traw, przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen zwany alergenem,  posiadają w krwi co najmniej wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej  IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. Panel traw wczesnych IgE sp. GP4,  jest testem przeznaczonym do ilościowego oznaczenia przeciwciał IgE specyficznych w stosunku do alergenów pyłku 5 późno kwitnących traw:  tymotki wonnej (G1), życicy trwałej (G5), tymotki łąkowej (G6), trzciny pospolitej (G7), żyta (G12) i kłosówki wełnistej (G13), odpowiednio: G1, G5, G7, G12, G13. Zakres raportowania testu plasuje się pomiędzy 0,1-100 kU/l, wyniki powyżej 100 kU/l raportowane są jako >100 kU/l. Ilościowe wyniki wyrażone w kU/l są dodatkowo  przypisywane do odpowiedniej półilościowej klasy skali RAST (klasy 0-6) i opatrywane zwięzłym komentarzem klinicznym.  Wynik liczbowy dotyczy wszystkich alergenów panelu łącznie. W przypadku patologicznego stężenia IgE specyficznych dla panelu,  można oznaczyć IgE specyficzne  dla poszczególnych jego składników. Test wykonywany jest w automatycznym analizatorze immunochemicznym, dlatego możliwe jest natychmiastowe zaprogramowanie wykonania odpowiednich oznaczeń badanej  próbki surowicy pozostającej w analizatorze.

Inne badania z tej kategorii

IgE sp. epitop rBet v 2, brzoza

IgE specyficzne, epitop rBet v 2, brzoza. Ilościowe, chemiluminescencyjne oznaczenie in vitro w suro...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E82 – naskórek królika

 IgE specyficzne E82 – naskórek królika.  Ilościowe, chemiluminescency...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F245 – jajko całe

IgE specyficzne f245 – jajko całe (kurze). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E201 – pióra kanarka

IgE specyficzne E201 – pióra kanarka. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. M6 – Alternaria tenuis

IgE specyficzne M6 – Alternaria tenuis (A. alternata). Ilościowe, chemiluminescencyjne  o...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F76 – alfa laktoalbumina

IgE specyficzne, alfa-laktoalbumina – f76. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. I3 – jad osy

IgE specyficzne,  jad osy (i3). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro ...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów)

Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów). Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E1 naskórek i łupież kota

IgE specyficzne  E1 – sierść kota.  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. GP3 – panel traw 3

IgE specyficzne, panel traw GP3 (IgE sp. GP3).  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczeni...

Sprawdź szczegóły