Kwas hipurowy

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

553

--

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Kwas hipurowy. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen, przydatne w postępowaniu z chorymi na fenyloketonurię.
Oznaczenie kwasu hipurowego w moczu,  stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen i przydatne w postępowaniu z chorymi na fenyloketonurię. Kwas hipurowy, kwas benzyloaminooctowy, należy do aminokwasów. W moczu występuje jako produkt metabolizmu związków aromatycznych, ich naturalnej detoksykacji w wątrobie  i dlatego w toksykologii  jest jednym z najczęściej oznaczanych biomarkerów ekspozycji na trujące związki aromatyczne np. toluen. Poza zatruciem węglowodorami aromatycznymi,  podniesiony poziom kwasu hipurowego w moczu występuje w przypadku leczenia fenuloketonurii za pomocą liazy fenyloalaninowej PAL (ang. phenylalanine ammonia lyase), przekształcającej  fenyloalaninę do kwasu cynamonowego, który po przyłączeniu glicyny tworzy kwas hipurowy,  wydalany z moczem. Naturalny kwas hipurowy występuje w żurawinie. Wywiera silne  działanie bakteriostatyczne w środowisku lekko kwaśnym i powoduje, że żurawina i jej preparaty są stosowane jako naturalne środki leczenia zakażeń układu moczowego.

Inne badania z tej kategorii

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo. Oznaczanie st...

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane do oceny ekspozycji na rozpusz...

Sprawdź szczegóły

Cytryniany w moczu

Cytryniany w moczu. Oznaczenie przydatne w diagnostyce i ocenie ryzyka kamicy nerkowej.

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo
Kod ofertowy: 538
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Kwas mrówkowy w moczu

 Kwas mrówkowy w moczu. Oznaczenie wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem...

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły

Szczawiany w DZM

Szczawiany w dobowej zbiórce moczu.  Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawia...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane w przypadku stałego narażenia na rtęć w formie pary lu...

Sprawdź szczegóły

Mleczany w PMR, ilościowo

Mleczany w PMR, ilościowo
Kod ofertowy: 3586
Kod ICD: N11

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Osmolalność surowicy – wyliczane
Kod ofertowy: 3699
Kod ICD: N25

Sprawdź szczegóły