Kwas moczowy

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

36

M45

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Kwas moczowy. Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, przydatny w badaniu  diagnostyki dny moczanowej i monitorowaniu chorób rozrostowych. 
Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi. Kwas moczowy jest końcowym metabolitem przemiany zasad purynowych. Jego stężenie zależy od tempa procesów syntezy i wydalania z organizmu. Nadmierny wzrost stężenia (hiperurykemia) może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Pierwotna hiperurykemia rozwija się w wyniku wrodzonych defektów metabolizmu, np. zespół Lescha-Nyhana  (ok. 1% przypadków)  lub zaburzeń sekrecji w kanalikach nerkowych (99% przypadków). Wtórna hiperurykemia  jest konsekwencją zwiększonej podaży niektórych związków w diecie, niedożywienia (wzrost syntezy kwasu moczowego w wyniku nasilonych procesów katabolicznych), zburzeń funkcji nerek, czy masywnego rozpadu komórek w wyniku chemioterapii nowotworów,  szczególnie chłoniaków nieziarniczych,  NHL (ang. non-Hodgkin lymphoma) –  tzw.  ostry zespół  rozpadu guza. Powikłaniami hiperurykemi może być dna moczanowa i uszkodzenie nerek. Patologicznie zmniejszone stężenie kwasu moczowego (hipourykemia) pojawia się w przebiegu zaburzeń metabolicznych np. w ksantynurii lub w wyniku zwiększenia wydzielania nerkowego, np. w zespole niewłaściwego uwalniania wazopresyny,  SIADH (ang. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion) . Może być także spowodowane kombinacją obydwu tych stanów. Wskazaniem do oznaczeń stężenia kwasu moczowego są: diagnostyka i kontrola terapii dny moczanowej, diagnostyka chorób nerek, kontrola przebiegu i leczenia chorób rozrostowych oraz leczenia cyklosporyną.
Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.  

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH

Dehydrogenaza glutaminianowa GLDH.  Badanie wykonywane w diagnostyce chorób wątroby zwią...

Sprawdź szczegóły

Amoniak

Amoniak. Pomiar stężenia amoniaku w krwi, przydatny w diagnostyce chorób wątroby i  wrod...

Sprawdź szczegóły

Insulina po posiłku

Insulina po posiłku. Badanie wykonywane w diagnostyce hipoglikemii reaktywnej i oznaczeniu insulinoo...

Sprawdź szczegóły

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)

 Próby wątrobowe. Oznaczenie wartości parametrów wątroby (enzymów wątrobow...

Sprawdź szczegóły

GGTP

GGTP. Oznaczenie aktywności GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy),  przydatne  w diagnostyc...

Sprawdź szczegóły

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.). Różnicowanie przyczyn hiperprolaktynemii w teście czyn...

Sprawdź szczegóły

Potas

Potas. Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej. Badanie przydatne w ...

Sprawdź szczegóły

Cholinoesteraza

Cholinoesteraza. Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej stosowane w ocenie funkcji wydzieln...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – białko całkowite

Weryfikacja – białko całkowite
Kod ofertowy: 3504
Kod ICD: 3504

Sprawdź szczegóły

Wapń zjonizowany

Wapń zjonizowany. Pomiar stężenia wapnia zjonizowanego w  krwi.  Badanie przydatne  ...

Sprawdź szczegóły