Kwas mrówkowy w moczu

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

4201

--

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

 Kwas mrówkowy w moczu. Oznaczenie wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym lub kwasicy o nieznanej etiologii.
Oznaczenie kwasu mrówkowego w moczu, wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym lub kwasicy o nieznanej etiologii. Do zatruć alkoholem metylowym (metanolem) najczęściej dochodzi przypadkowo w wyniku spożycia metanolu jako zamiennika alkoholu etylowego. Poważnym problemem w toksykologii są zatrucie ostre wywołane doustnym przyjęciem metanolu, związane z szybkim jego wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Metanol charakteryzuje stosunkowo niska toksyczność. Za ciężki przebieg zatrucia odpowiedzialne są jego metabolity – aldehyd mrówkowy, powstający w wyniku działania dehydrogenazy alkoholowej oraz kwas mrówkowy, powstający w następstwie aktywności dehydrogenazy aldehydowej, który wywołuje kwasicę metaboliczną. W przypadku podejrzenia zatrucia metanolem konieczne jest potwierdzenie jego obecności w badanym materiale. Oprócz badania potwierdzającego obecność metanolu, oznaczenie kwasu mrówkowego stanowi istotny element w diagnostyce zatrucia. Wysokie stężenia mrówczanów w krwi/moczu pacjenta stanowią podstawę do potwierdzenie etiologii ciężkiej kwasicy metabolicznej. Ocena stężenia mrówczanów pozwala na wykrycie zatrucia metanolem spożytym w niewielkiej dawce. Oznaczenie wykonywane metodą chromatografii gazowej.

Inne badania z tej kategorii

Kwas hipurowy

Kwas hipurowy. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen, przydatne w postępow...

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane do oceny ekspozycji na rozpusz...

Sprawdź szczegóły

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo. Oznaczanie st...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane w przypadku stałego narażenia na rtęć w formie pary lu...

Sprawdź szczegóły

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu eksp...

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo
Kod ofertowy: 538
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Acetylocholinesteraza krwinkowa. Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej...

Sprawdź szczegóły

Mleczany w PMR, ilościowo

Mleczany w PMR, ilościowo
Kod ofertowy: 3586
Kod ICD: N11

Sprawdź szczegóły

Mleczany, ilościowo

Mleczany, ilościowo. Oznaczenie stosowane do bieżącego monitorowania chorego lub do diagnostyki wrod...

Sprawdź szczegóły

Szczawiany w DZM

Szczawiany w dobowej zbiórce moczu.  Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawia...

Sprawdź szczegóły