Kwas mrówkowy w moczu

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

4201

--

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

 Kwas mrówkowy w moczu. Oznaczenie wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym lub kwasicy o nieznanej etiologii.
Oznaczenie kwasu mrówkowego w moczu, wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym lub kwasicy o nieznanej etiologii. Do zatruć alkoholem metylowym (metanolem) najczęściej dochodzi przypadkowo w wyniku spożycia metanolu jako zamiennika alkoholu etylowego. Poważnym problemem w toksykologii są zatrucie ostre wywołane doustnym przyjęciem metanolu, związane z szybkim jego wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Metanol charakteryzuje stosunkowo niska toksyczność. Za ciężki przebieg zatrucia odpowiedzialne są jego metabolity – aldehyd mrówkowy, powstający w wyniku działania dehydrogenazy alkoholowej oraz kwas mrówkowy, powstający w następstwie aktywności dehydrogenazy aldehydowej, który wywołuje kwasicę metaboliczną. W przypadku podejrzenia zatrucia metanolem konieczne jest potwierdzenie jego obecności w badanym materiale. Oprócz badania potwierdzającego obecność metanolu, oznaczenie kwasu mrówkowego stanowi istotny element w diagnostyce zatrucia. Wysokie stężenia mrówczanów w krwi/moczu pacjenta stanowią podstawę do potwierdzenie etiologii ciężkiej kwasicy metabolicznej. Ocena stężenia mrówczanów pozwala na wykrycie zatrucia metanolem spożytym w niewielkiej dawce. Oznaczenie wykonywane metodą chromatografii gazowej.

Inne badania z tej kategorii

Szczawiany w DZM

Szczawiany w dobowej zbiórce moczu.  Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawia...

Sprawdź szczegóły

Kwas hipurowy

Kwas hipurowy. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen, przydatne w postępow...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Osmolalność surowicy – wyliczane
Kod ofertowy: 3699
Kod ICD: N25

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo
Kod ofertowy: 538
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Karboksyhemoglobina, ilościowo

Karboksyhemoglobina, ilościowo. Oznaczenie przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i postęp&...

Sprawdź szczegóły

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu eksp...

Sprawdź szczegóły

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo. Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest &nb...

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Methemoglobina, ilościowo. Oznaczenie methemoglobuliny w krwi, przydatne w diagnostyce methemoglobul...

Sprawdź szczegóły

Mleczany w PMR, ilościowo

Mleczany w PMR, ilościowo
Kod ofertowy: 3586
Kod ICD: N11

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły