Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

539

R03

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane do oceny ekspozycji na rozpuszczalniki  stanowiące chlorowcopochodne związki etenu (etylenu).
Oznaczenie kwasu trójchlorooctowego  w moczu stosowane jest do oceny ekspozycji na rozpuszczalniki  stanowiące chlorowcopochodne związki etenu (etylenu).Kwas trójchlorooctowy, TCA (ang. trichloroacetic acid)  jest głównym metabolitem trichloroetenu (nazwa handlowa Tri) obecnym w moczu. Tri  jest lotnym rozpuszczalnikiem stosowanym do prania na sucho i do odtłuszczania klejonych powierzchni. Do organizmu wchłaniany jest przez wdychanie lub przez absorpcję przez skórę. W dużych stężeniach powoduje miejscowe podrażnienia skóry i efekt neurotoksyczny. Uważany jest za związek o działaniu rakotwórczym. TCA stwierdzany jest w moczu osób zawodowo narażonych na pary trichloroetenu i innych chlorowcopochodnych rozpuszczalników oraz w moczu osób przyjmujących leki w aerozolu lub jednorazowo narażonych na trichloroeten lub jego pochodne.  Z innych przemysłowych chlorowcopochodnych popularny jest  czterochloroetylen (czterochlorek etylenu,  tetrachloroeten, CCE)  –  znany pod rynkowymi nazwami Tetra, Perchlor, PCE i inne. Rozpuszczalniki tego typu są silnie liopfilne, wiążąc się z tłuszczami (okres półtrwania 72 godziny), a tylko niewielki ich procent jest metabolizowany i wydalany z moczem. Ilość wchłoniętego trichloroetenu (lub innych pochodnych chlorowcopochodnych)  przez osoby narażone zawodowo na tego typu związki wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu (ang. EKA for TRI) w postaci stężenia TCA mierzonego w moczu. Przykładowo, TCA w moczu w stężeniu 100 mg/l, zmierzone po  czterdziestogodzinnym tygodniu pracy (5 dni x 8 godzin), świadczy o wchłonięciu dawki trichloroetenu odpowiadającej  ekspozycji 40 godzinnej na stężenie 50 ppm trichloroetenu (części na milion).  

Inne badania z tej kategorii

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo. Oznaczanie st...

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu eksp...

Sprawdź szczegóły

Mleczany, ilościowo

Mleczany, ilościowo. Oznaczenie stosowane do bieżącego monitorowania chorego lub do diagnostyki wrod...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Osmolalność surowicy – wyliczane
Kod ofertowy: 3699
Kod ICD: N25

Sprawdź szczegóły

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo

Parakwat, dikwat w moczu, jakościowo
Kod ofertowy: 538
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Acetylocholinesteraza krwinkowa. Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej...

Sprawdź szczegóły

Kwas mrówkowy w moczu

 Kwas mrówkowy w moczu. Oznaczenie wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem...

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Methemoglobina, ilościowo. Oznaczenie methemoglobuliny w krwi, przydatne w diagnostyce methemoglobul...

Sprawdź szczegóły

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo. Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest &nb...

Sprawdź szczegóły