Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

539

R03

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane do oceny ekspozycji na rozpuszczalniki  stanowiące chlorowcopochodne związki etenu (etylenu).
Oznaczenie kwasu trójchlorooctowego  w moczu stosowane jest do oceny ekspozycji na rozpuszczalniki  stanowiące chlorowcopochodne związki etenu (etylenu).Kwas trójchlorooctowy, TCA (ang. trichloroacetic acid)  jest głównym metabolitem trichloroetenu (nazwa handlowa Tri) obecnym w moczu. Tri  jest lotnym rozpuszczalnikiem stosowanym do prania na sucho i do odtłuszczania klejonych powierzchni. Do organizmu wchłaniany jest przez wdychanie lub przez absorpcję przez skórę. W dużych stężeniach powoduje miejscowe podrażnienia skóry i efekt neurotoksyczny. Uważany jest za związek o działaniu rakotwórczym. TCA stwierdzany jest w moczu osób zawodowo narażonych na pary trichloroetenu i innych chlorowcopochodnych rozpuszczalników oraz w moczu osób przyjmujących leki w aerozolu lub jednorazowo narażonych na trichloroeten lub jego pochodne.  Z innych przemysłowych chlorowcopochodnych popularny jest  czterochloroetylen (czterochlorek etylenu,  tetrachloroeten, CCE)  –  znany pod rynkowymi nazwami Tetra, Perchlor, PCE i inne. Rozpuszczalniki tego typu są silnie liopfilne, wiążąc się z tłuszczami (okres półtrwania 72 godziny), a tylko niewielki ich procent jest metabolizowany i wydalany z moczem. Ilość wchłoniętego trichloroetenu (lub innych pochodnych chlorowcopochodnych)  przez osoby narażone zawodowo na tego typu związki wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu (ang. EKA for TRI) w postaci stężenia TCA mierzonego w moczu. Przykładowo, TCA w moczu w stężeniu 100 mg/l, zmierzone po  czterdziestogodzinnym tygodniu pracy (5 dni x 8 godzin), świadczy o wchłonięciu dawki trichloroetenu odpowiadającej  ekspozycji 40 godzinnej na stężenie 50 ppm trichloroetenu (części na milion).  

Inne badania z tej kategorii

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Oznaczenie stężeń metabolitów benzenu u osób eksponowanych na fenol. W celu oceny nara...

Sprawdź szczegóły

Cytryniany w moczu

Cytryniany w moczu. Oznaczenie przydatne w diagnostyce i ocenie ryzyka kamicy nerkowej.

Sprawdź szczegóły

Kwas hipurowy

Kwas hipurowy. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen, przydatne w postępow...

Sprawdź szczegóły

Kwas mrówkowy w moczu

 Kwas mrówkowy w moczu. Oznaczenie wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem...

Sprawdź szczegóły

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu eksp...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Osmolalność surowicy – wyliczane
Kod ofertowy: 3699
Kod ICD: N25

Sprawdź szczegóły

Szczawiany w DZM

Szczawiany w dobowej zbiórce moczu.  Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawia...

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Methemoglobina, ilościowo. Oznaczenie methemoglobuliny w krwi, przydatne w diagnostyce methemoglobul...

Sprawdź szczegóły

Karboksyhemoglobina, ilościowo

Karboksyhemoglobina, ilościowo. Oznaczenie przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i postęp&...

Sprawdź szczegóły