M2-PK w kale met. ELISA

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

589

--

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA  kinazy pirogronianowej M2 nowotworu- M2-PK, przydatne jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.  
Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA M2-PK – kinazy pirogronianowej M2 nowotworu. Kinaza pirogronianowa M2 nowotworu –  M2-PK (z ang. tumor M2 pyruvate kinase) biochemicznie jest formą dimerową izoenzymu kinazy pirogronianowej, obecnej w złośliwych komórkach nowotworowych bez względu na ich pochodzenie histologiczne i organ dotknięty procesem nowotworowym. W procesie złośliwienia specyficzne tkankowo  izoenzymy kinazy pirogronianowej (M1-PK w mózgu, LPK w wątrobie)  występujące zawsze w formie tetrameru, zastępowane są przez izoenzym dimerowy. Wytwarza się charakterystyczny dla komórek nowotworowych stan dominacji formy M-2PK i związane z tym ukierunkowanie metabolizmu komórki na procesy syntezy konieczne dla szybkich podziałów komórek. Poziom wydzielanego do płynów fizjologicznych izoenzymu M2-PK jest znacznie wyższy w tkankach zmienionych nowotworowo niż w prawidłowych, co znajduje odbicie w podniesionym stężeniu M2-PK w osoczu chorych na raka trzustki, żołądka, przełyku i kale u chorych na raka jelita grubego. W przypadku raka jelita grubego wzrost poziomu M2-PK w kale ma wartość czułego (70-90%) i  swoistego (72-100%) markera nowotworowego, o właściwościach przesiewowych lepszych niż obecność krwi utajonej w kale, osiągającej czułość ok. 50%, lecz wyłącznie w przypadku nowotworów krwawiących. Wskazaniami do wykonania badania przesiewowego jest wiek powyżej 35 lat (badanie co rok), przynależność do grupy ryzyka raka jelita grubego (rodzinna polipowatość, przewlekłe, nieswoiste choroby zapalne jelit, NZJ -IBD: choroba Leśniowskiego-Crohna (CD), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU), rak jelita grubego u krewnych pierwszego stopnia, choroby nowotworowe u najbliższych krewnych (rak jelita, żołądka, macicy, piersi, jajnika). Oznaczenie jest niezależne od diety i obecności krwi w kale.

Inne badania z tej kategorii

AFP

  AFP, alfa-fetoproteina. W onkologii stężenie AFP w surowicy jest  markerem nowotwor&oacu...

Sprawdź szczegóły

BRCA – test małopolski

BRCA – test małopolski. Badanie DNA z krwi obwodowej techniką sekwencjonowania  mutacji g...

Sprawdź szczegóły

CA 72-4

CA 72-4. Marker raka przewodu pokarmowego (głównie żołądka) oraz jajnika. Oznaczenie w surow...

Sprawdź szczegóły

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH
Kod ofertowy: 3916
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

CEA

CEA. Antygen karcynoembrionalny. Oznaczenie CEA w surowicy,  przydatne w diagnostyce, prognozo...

Sprawdź szczegóły

Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot

 P/c. onkoneuronalne met. IIF. Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych  w surowicy, przyd...

Sprawdź szczegóły

PSA całkowity

PSA całkowity. Marker przerostu prostaty w krwi, przydatny w diagnostyce, leczeniu i monitorowanie ...

Sprawdź szczegóły

CML, ALL, AML, CLL, MM, NHL, badanie cytogenetyczne met. FISH

CML, ALL, AML, CLL, MM, NHL, badanie cytogenetyczne met. FISH
Kod ofertowy: 3917
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

SCC – Ag

SCC – Ag, antygen raka płaskonabłonkowego. Oznaczenie w surowicy jest przydatne w diagnozowan...

Sprawdź szczegóły

Kalprotektyna w kale

Oznaczenie kalprotektyny w kale, przydatne w diagnostyce i różnicowaniu stanów zapalny...

Sprawdź szczegóły