M2-PK w kale met. ELISA

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

589

--

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA  kinazy pirogronianowej M2 nowotworu- M2-PK, przydatne jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.  
Ilościowe oznaczenie w kale metodą ELISA M2-PK – kinazy pirogronianowej M2 nowotworu. Kinaza pirogronianowa M2 nowotworu –  M2-PK (z ang. tumor M2 pyruvate kinase) biochemicznie jest formą dimerową izoenzymu kinazy pirogronianowej, obecnej w złośliwych komórkach nowotworowych bez względu na ich pochodzenie histologiczne i organ dotknięty procesem nowotworowym. W procesie złośliwienia specyficzne tkankowo  izoenzymy kinazy pirogronianowej (M1-PK w mózgu, LPK w wątrobie)  występujące zawsze w formie tetrameru, zastępowane są przez izoenzym dimerowy. Wytwarza się charakterystyczny dla komórek nowotworowych stan dominacji formy M-2PK i związane z tym ukierunkowanie metabolizmu komórki na procesy syntezy konieczne dla szybkich podziałów komórek. Poziom wydzielanego do płynów fizjologicznych izoenzymu M2-PK jest znacznie wyższy w tkankach zmienionych nowotworowo niż w prawidłowych, co znajduje odbicie w podniesionym stężeniu M2-PK w osoczu chorych na raka trzustki, żołądka, przełyku i kale u chorych na raka jelita grubego. W przypadku raka jelita grubego wzrost poziomu M2-PK w kale ma wartość czułego (70-90%) i  swoistego (72-100%) markera nowotworowego, o właściwościach przesiewowych lepszych niż obecność krwi utajonej w kale, osiągającej czułość ok. 50%, lecz wyłącznie w przypadku nowotworów krwawiących. Wskazaniami do wykonania badania przesiewowego jest wiek powyżej 35 lat (badanie co rok), przynależność do grupy ryzyka raka jelita grubego (rodzinna polipowatość, przewlekłe, nieswoiste choroby zapalne jelit, NZJ -IBD: choroba Leśniowskiego-Crohna (CD), wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU), rak jelita grubego u krewnych pierwszego stopnia, choroby nowotworowe u najbliższych krewnych (rak jelita, żołądka, macicy, piersi, jajnika). Oznaczenie jest niezależne od diety i obecności krwi w kale.

Inne badania z tej kategorii

CYFRA 21-1

CYFRA 21-1, cytokeratyna 19. Oznaczenie w surowicy przydatne w diagnozowaniu,  prognozowaniu i...

Sprawdź szczegóły

SCC – Ag

SCC – Ag, antygen raka płaskonabłonkowego. Oznaczenie w surowicy jest przydatne w diagnozowan...

Sprawdź szczegóły

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH

CLL, badanie cytogenetyczne met. FISH
Kod ofertowy: 3916
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CYP1B1

Mutacje w genie CYP1B1. Oznaczenie genetycznej predyspozycji wielonarządowej dla nowotworów, ...

Sprawdź szczegóły

Beta-2-mikroglobulina w moczu

Beta-2-mikroglobulina w moczu. Ilościowe badanie wykorzystywane w różnicowaniu uszkodzenia kł...

Sprawdź szczegóły

Mutacja BRAF – badanie histopatologiczne

Mutacja BRAF – badanie histopatologiczne
Kod ofertowy: 4129
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

S100

S100 . Marker  czerniaka. Oznaczenie S100 w surowicy jest przydatne w diagnostyce, progno...

Sprawdź szczegóły

ROMA (Ca125+HE4+ROMA)

Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA. 

Sprawdź szczegóły

RAS/BRAF – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF

RAS/BRAF – badanie mutacji w genach RAS (KRAS i NRAS) oraz BRAF. Badanie określające skuteczno...

Sprawdź szczegóły

AFP

  AFP, alfa-fetoproteina. W onkologii stężenie AFP w surowicy jest  markerem nowotwor&oacu...

Sprawdź szczegóły