Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3078

--

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo. Oznaczanie stężeń metabolitów benzenu u osób eksponowanych na benzen i fenol.
Oznaczanie stężeń metabolitów benzenu stosowane jest u osób eksponowanych na benzen (oraz fenol – hydroksybenzen), głównie w środowisku pracy. Niebezpieczeństwo zatrucia benzenem – groźną trucizną przemysłową, wiąże się z możliwością powstawania jego dużych stężeń w powietrzu. Poza wchłanianiem z dróg oddechowych benzen może być wchłaniany przez skórę i z przewodu pokarmowego. Fenol może ulegać wchłanianiu przez płuca, z przewodu pokarmowego i przez skórę, w tym również w postaci par. Niemetabolizowany benzen wydalany jest przez płuca. Metabolizm benzenu, zachodzący głównie w wątrobie pod wpływem cytochromu P-450, prowadzi do powstania szeregu metabolitów, m.in. kwasu t,t-mukonowego (o działaniu rakotwórczym) i kwasu S-fenylomerkapturowego, które oznaczane w moczu, stanowią markery zatrucia benzenem i fenolem. Wyniki pomiarów metabolitów benzenu korygowane są w stosunku do stężenia kreatyniny w moczu (stężenia oznaczone i dopuszczalne stężenie biologiczne – DSB, wyrażone są w przeliczeniu na gram kreatyniny). Ze względu na wpływ palenia tytoniu na poziom metabolitów benzenu w moczu, wynik powinien być interpretowany z uwzględnieniem stężenia w moczu kotyniny, stanowiącej metabolit nikotyny. Oznaczenie wykonywane jest wysokosprawną chromatografią cieczową z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS).

Inne badania z tej kategorii

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach

Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach.  Oznaczenie stosowane  w biologicznym monitoringu eksp...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie stosowane w przypadku stałego narażenia na rtęć w formie pary lu...

Sprawdź szczegóły

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo. Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest &nb...

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie stosowane w diagnostyce porfirii.

Sprawdź szczegóły

Mleczany w PMR, ilościowo

Mleczany w PMR, ilościowo
Kod ofertowy: 3586
Kod ICD: N11

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Acetylocholinesteraza krwinkowa. Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej...

Sprawdź szczegóły

Methemoglobina, ilościowo

Methemoglobina, ilościowo. Oznaczenie methemoglobuliny w krwi, przydatne w diagnostyce methemoglobul...

Sprawdź szczegóły

Kwas hipurowy

Kwas hipurowy. Oznaczenie w moczu stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen, przydatne w postępow...

Sprawdź szczegóły

Mleczany, ilościowo

Mleczany, ilościowo. Oznaczenie stosowane do bieżącego monitorowania chorego lub do diagnostyki wrod...

Sprawdź szczegóły

Karboksyhemoglobina, ilościowo

Karboksyhemoglobina, ilościowo. Oznaczenie przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i postęp&...

Sprawdź szczegóły