Metale – panel 6 metali

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3922

TOKSYKOLOGIA-METALE

Metale – panel 6 metali. Metale – panel 6 metali (nikiel Ni, kobalt Co, chrom Cr, mangan Mn, tytan Ti, aluminium Al). Badanie przydatne w monitorowaniu narażenia na pierwiastki w różnych grupach zawodowych.
Określanie narażenia na metale z panelu:  nikiel (Ni), kobalt (Co), chrom (Cr), mangan (Mn), tytan (Ti), aluminium (Al) jest istotne w szeregu grup zawodowych, głównie w przemyśle metalowym, wydobywczym rud manganu, przy wytapianiu stali manganowej, spawaczy, w produkcji suchych ogniw, w przemyśle garbarskim, w wytwórstwie protez chirurgicznych i stomatologicznych, w przemyśle samochodowym, lotniczym, w grupie osób mających kontakt z pestycydami (Mn),  itd. Pomiary wykonywane są metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS, ang. inductively coupled plasma – mass spectrometry) i absorbcji atomowej w kuwecie grafitowej.

Inne badania z tej kategorii

Wolfram

Wolfram. Badanie w surowicy krwi wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia wolframem.

Sprawdź szczegóły

Nikiel

Nikiel w osoczu. Oznaczenie stosowane dla oceny zawodowego i środowiskowego narażenia na nikiel i or...

Sprawdź szczegóły

Ołów w moczu, wskaźnik wydalania

Ilościowe oznaczenie ołowiu  w bieżącej próbce moczu, przydatne w diagnostyce i leczeniu...

Sprawdź szczegóły

Tytan w surowicy

Tytan w surowicy. Badanie przydatne w monitorowaniu ekspozycji na tytan z różnych źród...

Sprawdź szczegóły

Miedź w moczu, ilościowo

Miedź w moczu, ilościowo. Ilościowe oznaczenie miedzi w dobowej zbiórce moczu (DZM), przydatn...

Sprawdź szczegóły

Ołów we krwi, ilościowo

Ilościowe oznaczenie ołowiu  w krwi pełnej, przydatne w diagnostyce i leczeniu stanów zw...

Sprawdź szczegóły

Bar

Bar. Monitorowanie stężenia baru we krwi lub w moczu osób przyjmujących medyczne preparaty ba...

Sprawdź szczegóły

Chrom

Chrom w surowicy. Oznaczanie chromu (Cr) w surowicy, stosowane w podejrzeniu nadmiaru lub niedoboru ...

Sprawdź szczegóły

Kadm w moczu, wskaźnik wydalania

Oznaczanie ilościowe kadmu w bieżącej próbce moczu,  przydatne w diagnostyce długotrwałe...

Sprawdź szczegóły

Cynk w surowicy, ilościowo

Cynk ilościowo, oznaczenie w surowicy krwi przydatne w określaniu deficytu cynku.

Sprawdź szczegóły