Morfologia krwi (pełna)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

3

C55

HEMATOLOGIA

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Zalecane: na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej,  krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów). Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.) obejmująca analizę pięciu frakcji leukocytów. Podstawowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.
Morfologia krwi (pełna) - morfologia 5 diff., jest badaniem, pozwalającym na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (erytrocyty, hematokryt, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie,  m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe), stopień zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe) oraz stopień anizocytozy (RDW). Badanie przydatne również w monitorowaniu leczenia niedokrwistości, w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach oraz istotne dla podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku. Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny "rozmaz" z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne). Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych). Morfologia krwi (pełna) - opis parametrów: LEUKOCYTY (ang. White Blood Cells, WBC) – liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./μL. Obejmuje  rozdział krwinek białych na 3 grupy. ERYTROCYTY (ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/μL. HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl (mmol/l) całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej. HEMATOKRYT (ang. Hematocrit) – parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi.  Wskaźniki czerwonokrwinkowe:  MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – średnia objętość krwinki (SOK),  MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince (SWH),  MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince (SSH), RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek może być wyrażone jako odchylenie standardowe – SD (wyrażane w femtolitrach – fL) lub współczynnik zmienności – CV (SD wyrażone jako odsetek MCV) rozkładu objętości RBC. PŁYTKI KRWI  PLT (ang. Platelets) – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys/μL,  MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi, PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla RDW charakteryzującego krwinki czerwone, PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy, P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL).  
Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Mielogram

Mielogram. Badanie przydatne w rozpoznawaniu rozrostowych chorób krwi, weryfikacji badań &nbs...

Sprawdź szczegóły

Rozmaz krwi – ocena cyfrowa

Rozmaz krwi – ocena cyfrowa. Rozmaz krwi jest mikroskopową, szczegółową ocena kom&oacut...

Sprawdź szczegóły

Morfologia krwi (podstawowa)

Obraz (morfologia)  krwi obwodowej odzwierciedla ogólną kondycję organizmu. Odpowiednio ...

Sprawdź szczegóły

Retikulocyty

Retikulocyty. Ocena funkcji krwiotwórczych szpiku i diagnostyka różnicowa niedokrwisto...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – D-dimer, ilościowo

Weryfikacja – D-dimer, ilościowo
Kod ofertowy: 3518
Kod ICD: G49

Sprawdź szczegóły

Białko S, aktywność

Białko S, aktywność
Kod ofertowy: 3371
Kod ICD: G07

Sprawdź szczegóły

Morfologia + CRP

Morfologia + CRP
Kod ofertowy: 4999
Kod ICD: ---

Sprawdź szczegóły

Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną

Retikulocyty – analiza parametrów metodą automatyczną, przydatna w klasyfikacji stopnia...

Sprawdź szczegóły

Markery aktywacji limfocyta T

Markery aktywacji limfocyta T. Oznaczanie markerów aktywacji limfocytów T w pełnej krw...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – fibrynogen

Weryfikacja – fibrynogen
Kod ofertowy: 3517
Kod ICD: G53

Sprawdź szczegóły