Panel alergenów pokarmowych

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

705

L91

ALERGOLOGIA

Panel alergenów pokarmowych. Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 istotnych alergenów pokarmowych.
Ilościowe oznaczenie w surowicy krwi in vitro przeciwciał klasy IgE specyficznych w stosunku do panelu 20 istotnych alergenów pokarmowych. Badanie jest  przydatne w diagnostyce klinicznej zależnych od IgE chorób alergicznych. Przeciwciała klasy IgE uczestniczą w mechanizmie prowadzącym do atopowych, anafilaktycznych reakcji alergicznych (miejscowych lub uogólnionych), określonym jako natychmiastowa reakcja nadwrażliwości typu I. Osoby uczulone na obcy antygen, zwany alergenem,  posiadają w krwi, co najmniej, wykrywalne stężenie IgE swoistych dla tego alergenu, podczas gdy u osób zdrowych przeciwciała IgE o takiej swoistości są  nieobecne lub niewykrywalne. Obecne w miejscu wniknięcia alergenu swoiste IgE wzmacniają odpowiedź na alergen, prowadzącą do miejscowego stanu zapalnego, równocześnie nasilając produkcję specyficznej antygenowo IgE, co wzmocnienia i  (czasami) uogólnia alergiczne reakcje zapalne. Nasilenie reakcji alergicznej jest skorelowane ze stężeniem alergenowo-specyficznej IgE, przy czym korelacja ta jest zależna od alergenu. Oznaczenie in vitro poziomu alergenowo-specyficznej IgE, łącznie z wywiadem klinicznym i wynikami innych badań laboratoryjnych, jest pomocne w identyfikacji alergenu odpowiedzialnego za uczulenie. Oznaczenie IgE in vitro nie stanowi zagrożenia dla badanego, które istnieje w przypadków testów skórnych i prowokacji. W panelu pokarmowym  oznaczane są IgE specyficzne w stosunku do alergenów: orzecha laskowego (f17), orzecha ziemnego (f13), orzecha włoskiego (f16), migdała (f20), mleka (f02), białka jaja kurzego (f1), żółtka jaja kurzego (f75), kazeiny (f78), ziemniaka (f35), selera (f85),  marchwi (f31), pomidora (f25), dorsza (f03), krewetki (f24), brzoskwini (f95), jabłka (f49), soji (f14), mąki pszennej (f4), sezamu (f10), mąki żytniej (f5).  Dla każdego z alergenów panelu, ilościowy wynik stężenia alergenowo-specyficznej IgE podawany jest oddzielnie, na wspólnym raporcie testu. Czułość analityczna testu wynosi 0,15 kU/l, zakres raportowania 0,15- 100 kU/l. Stężenia poniżej zakresu raportowane są jako < 0,15 kU/l, powyżej jako > 100 kU/l. Wynik dla każdego alergenu,  wyrażony w kU/l przypisywany jest do jednej z  klas 0-6 półilościowego systemu raportowania RAST, przestawiony graficznie w postaci słupka i opatrzony komentarzem klinicznym.

Inne badania z tej kategorii

IgE sp. F25 – pomidor

IgE specyficzne  f25 – pomidor. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. odchody kanarka

IgE specyficzne , odchody kanarka . Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro  ...

Sprawdź szczegóły

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów)

Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów).  Immunoenzymatyczne, ilościowe oznaczenie w surow...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F221 – kawa

IgE specyficzne  f221 – kawa (palona). Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie i...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. F17 – orzech leszczyny

IgE specyficzne f17 – orzech leszczyny. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vi...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. E86 – pióra kaczki

IgE specyficzne  E86 – pióra kaczki. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznacze...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. W10 – komosa biała

IgE specyficzne W10 – komosa biała. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in vitro ...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. EP71 – mieszanka pierza

IgE specyficzne EP71 – mieszanka pierze. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie in v...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. C204 – amoxycylina

IgE specyficzne, amoksycylina  (C204).  Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczenie i...

Sprawdź szczegóły

IgE sp. G3 – kupkówka pospolita

IgE specyficzne G3 – kupkówka pospolita. Ilościowe, chemiluminescencyjne  oznaczen...

Sprawdź szczegóły