P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgG

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

134

--

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

P/c. p. plemnikom w nasieniu w klasie IgG. Oznaczenie w nasieniu autoprzeciwciał klasy IgG swoistych w stosunku do antygenów obecnych na  plemnikach, wykonywane  w diagnostyce zaburzeń płodności męskiej. 
Przeciwciała przeciwplemnikowe – ASA (ang. anti-sperm antibodies) są autoprzeciwciałami klasy IgA, IgM lub IgG, obecnymi w krwi i nasieniu,  skierowanymi przeciw antygenom różnych struktur  własnych plemników. Przeciwciała takie wytwarzane są w przypadku uszkodzenia bariery krew-jądro w wyniku: mechanicznego uszkodzenia jądra, w tym na skutek zabiegów chirurgicznych, podwiązania nasieniowodów,  zapalenia jąder lub najądrza, zapalenia przyusznic (świnki), długotrwałego niedokrwienia jądra, w przypadku zbyt wysokiej temperatury jądra na skutek wnętrostwa lub żylaków powrózka nasiennego. Znaczenie kliniczne mają przeciwciała przeciwplemnikowe obecne w nasieniu, zmniejszające szansę dotarcia plemników do komórki jajowej i zapłodnienia  wskutek zlepiania (aglutynacji)  plemników. Obecność autoprzeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu może być przyczyną zmniejszenia płodności męskiej lub całkowitego jej zahamowania. Oznaczenie najczęściej wykonuje się łącznie z seminogramem.
Właściwe przygotowanie badanego jest warunkiem uzyskania  rzetelnych wyników. Przed badaniem wymagany jest okres  2-7 dniowej  abstynencji seksualnej. Dłuższy lub krótszy czas od ostatniej ejakulacji może wpływać na wynik. Nasienie uzyskane drogą masturbacji bezpośrednio do jałowego,  plastikowego pojemnika  na mocz dostarczać do laboratorium  w ciągu godziny. Pobrania nasienia można dokonać na miejscu w laboratorium, w  przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Nasienie transportować w temperaturze ok. 37-38°C (w przybliżeniu w temperaturze ciała).

Inne badania z tej kategorii

HCG Wolna podjednostka beta (KRYPTOR)

Wolna podjednostka beta-HCG w surowicy. Marker w przesiewowych badania prenatalnych w kierunku &nbs...

Sprawdź szczegóły

Inhibina A

Inhibina A. Oznaczenie stężenia inhibiny A stosowane w ocenie ryzyka i diagnostyce  zaburzeń ci...

Sprawdź szczegóły

Niepłodność męska – badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)

Identyfikacja mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za niepłodność męską. 

Sprawdź szczegóły

AMH

Oznaczenie hormonu anty-Mullerowskiego  (AMH) w krwi żylnej, przydatne  w ocenie płodności...

Sprawdź szczegóły

Androstendion

Diagnostyka zaburzeń hormonalnych u kobiet i mężczyzn. Diagnostyka wydzielania androgennych hormon&o...

Sprawdź szczegóły

Estradiol

Diagnostyka hormonalna zaburzeń cyklu miesiączkowego, nieprawidłowych krwawień miesięcznych i zaburz...

Sprawdź szczegóły

HCG całkowite

HCG całkowita. Pomiar stężenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (HCG) w surowicy, stosowany...

Sprawdź szczegóły

PAPP-A (Roche)

PAPPA-A w krwi. Oznaczenie osoczowego białka ciążowego A w surowicy,  stosowane w przesiewowyc...

Sprawdź szczegóły

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

Cytologia cienkowarstwowa (LBC). Badanie przydatne w profilaktyce i diagnostyce raka szyjki mac...

Sprawdź szczegóły

DHEA-SO4

Diagnostyka wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Diagnostyka chorób nadner...

Sprawdź szczegóły