KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

7

G11

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Zalecane: na czczo, o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00; odradzane: po bogatotłuszczowym posiłku.

  APTT. Parametr oceny wewnątrzpochodnej  drogi aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, VIII, V, II, fibrynogen). Podstawowy parametr dla  monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Przydatny  w diagnostyce przyczyn krwawień, niedoborów czynników krzepnięcia,  DIC i antykoagulantu toczniowego.
  APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)  służy do oceny aktywności czynników wewnątrzpochodnej drogi aktywacji układu krzepnięcia (czynniki: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, fibrynogen, wielkocząsteczkowy kininogen oraz prekalikreina). Jest badaniem wykorzystywanym do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną, przydatnym  w diagnostyce przyczyn krwawień i nadkrzepliwości związanych z niedoborami i zaburzeniami funkcji czynników krzepnięcia,  np. niedoboru czynnika VIII (hemofilia A), niedoboru czynnika IX (hemofilia B) czy niedoboru czynnika XI (hemofialia C), wtórnego niedoboru czynnika VIII (choroby von Willebranda).  APTT jest wykorzystywany w przesiewowej diagnostyce obecności antykoagulantu toczniowego (przedłużony czas APTT in vitro) i diagnostyce zespołu rozsianego wykrzepiania  wewnątrznaczyniowego (z ang. DIC).
Badanie powinno być wykonywane na czczo. Należy unikać nadmiernego wysiłku i stresu.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

AST

AST. Badanie AST wykonuje się w celu: diagnostyki, oceny i różnicowania c...

Sprawdź szczegóły

GGTP

Oznaczanie aktywności GGTP (gamma-glutamylotranspeptydazy) jest przydatne w diagn...

Sprawdź szczegóły

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

  Lipidogram – profil lipidowy organizmu – ...

Sprawdź szczegóły

Kwas moczowy

  Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi. Kwas moczowy jest końcowym m...

Sprawdź szczegóły

Amoniak

Amoniak.  Pomiar stężenia amoniaku w krwi (jon ...

Sprawdź szczegóły

Klirens kreatyniny

  Klirens kreatyniny. Klirens kreatyniny jest podstawowym badaniem czynnoś...

Sprawdź szczegóły

Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA

Diagnostyka i monitorowanie chorób peroksysomalnych, związanych z zaburzeniami beta-oksydacji bard...

Sprawdź szczegóły

Sód met. ISE

Sprawdź szczegóły

Kreatynina w moczu met. enzymatyczną

Sprawdź szczegóły

Potas w moczu

Sprawdź szczegóły