KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

21

I19

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

AST. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy asparaginianowej (AST), przydatne  w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby.
AST. Badanie AST wykonuje się w celu: diagnostyki, oceny i różnicowania chorób wątroby. Aminotransferaza asparaginianowa  (AST) jest enzymem występującym w formie mitochondrialnej i cytoplazmatycznej w tkankach organizmu, takich jak mięsień sercowy, mięśnie szkieletowe, nerki, mózg, trzustka, płuca oraz w erytrocytach i leukocytach. Największą aktywnością AST cechują się komórki wątroby i mięśni szkieletowych. W przypadku komórek wątroby, nawet niewielkie zmiany wpływające na właściwości błon komórkowych,  nie wspominając o komórkach degenerujących lub uszkodzonych, uwalniają  do przestrzeni pozakomórkowej aktywne  enzymy komórkowe. Wzrost aktywności AST w osoczu,  w skojarzeniu ze wzrostem aktywności ALT (aminotransferazy alaninowej),  zawsze wskazuje na uszkodzenie komórek wątroby, jednakże w przypadku chorób wątroby AST wykazuje mniejszą czułość niż ALT.  Wskaźnik De Ritisa: Wskaźnik De Ritisa jest stosunkiem  aktywności AST do ALT (aminotransferazy alaninowej):AST/ALT < 1,0 świadczy o łagodnym uszkodzeniu wątroby, AST/ALT >1,0 (a szczególnie > 2,0) świadczy o martwicy komórek wątroby, także w zawale mięśnia sercowego, AST/ALT ok. 1,0 występuje między innymi w marskości wątroby, w ostrej cholestazie zewnątrzwątrobowej, w nowotworach wątroby i przerzutach do wątroby.
Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Inne badania z tej kategorii

APTT

  APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji)  służy do oce...

Sprawdź szczegóły

Potas met. ISE

Sprawdź szczegóły

Albumina w PMR

Sprawdź szczegóły

Mocznik po dializie

Sprawdź szczegóły

Amoniak

Amoniak.  Pomiar stężenia amoniaku w krwi (jon ...

Sprawdź szczegóły

Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2)

Gazometria (ang. blood gases) i stężenie jonów wodoru pH należą do panelu oznaczeń...

Sprawdź szczegóły

OB (Odczyn Biernackiego)

Odczyn Biernackiego (OB) jest nieswoistych badaniem krwi przydatnym w diagnostyce szeregu chor&oa...

Sprawdź szczegóły

Białko całkowite

  Pomiar  stężenia białka całkowitego w surowicy krwi. Poziom bia...

Sprawdź szczegóły

Potas w moczu

Sprawdź szczegóły