Cholesterol LDL met. bezpośrednią

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

17

K03

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Wysiłek i stres

Unikać stresu

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Pomiar stężenia cholesterolu frakcji LDL, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.
Badanie stężenia cholesterolu frakcji LDL jest badaniem przesiewowym, wykonywanym  w celu oceny ryzyka rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego, takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych itd. . Badanie wchodzi w skład badania profilu lipidowego: "Lipidogramu" i pozwala ocenić czy wzrost stężenia cholesterolu całkowitego jest spowodowany wzrostem stężenia LDL. Podniesione  stężenie LDL – „złego cholesterolu” – jest czynnikiem ryzyka  rozwoju choroby niedokrwiennej, nawet jeśli stężenie całkowitego cholesterolu jest w granicach wartości prawidłowych. LDL (ang. Low-density lipoprotein) – lipoproteina o niskiej gęstości –   syntetyzowana w wątrobie, jest kompleksem białkowo-lipidowym stanowiącym główną frakcję transportującą cholesterol we krwi. Powstaje jako końcowy produkt przemiany cząstek VLDL (ang. very low-density lipoprotein – lipoproteina o bardzo niskiej masie). LDL dostarcza kwasy tłuszczowe, triglicerydy i cholesterol do tkanek obwodowych. Stężenie LDL jest uzależnione od nasilenia syntezy cząstki VLDL, jej przemian i tempa wychwytu LDL przez tkanki. Cząstki LDL mogą ulegać modyfikacji w wyniku procesu oksydacji, prowadzącej do zmian właściwości i dystrybucji cząsteczki. Uważa się, że peroksydacja LDL jest istotnym elementem procesu miażdżycowego.
  Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. Zaleca się stosowanie stałej diety w okresie kilku dni poprzedzających badanie.

Inne badania z tej kategorii

Gazometria krwi pępowinowej

Sprawdź szczegóły

PT (INR) z krwi włośniczkowej

Sprawdź szczegóły

Płyn stawowy – badanie ogólne

Płyn stawowy pobiera się drogą nakłucia stawu w następujących przypadkach: podejrzenie zapalen...

Sprawdź szczegóły

Dehydrogenaza mleczanowa

  Dehydrogenaza mleczanowa. Dehydrogenaza mleczanowa lub dehydrogenaza kwasu mleko...

Sprawdź szczegóły

Żelazo

 Pomiar stężenia żelaza w surowicy krwi . Żelazo (Fe) w organizmie wchodzi w skład: hem...

Sprawdź szczegóły

Cholinoesteraza

Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej (ChE). Cholinoesterazy są enzymami katalizuj...

Sprawdź szczegóły

Mukoproteiny

Oznaczenie mukoproteiny w osoczu. Mukoproteiny, MPT (mukoproteidy, seromukoidy, m...

Sprawdź szczegóły

OB (Odczyn Biernackiego)

Odczyn Biernackiego (OB) jest nieswoistych badaniem krwi przydatnym w diagnostyce szeregu chor&oa...

Sprawdź szczegóły

Mocznik

  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi istotne  głównie w d...

Sprawdź szczegóły

Glukoza w płynie dializacyjnym

Sprawdź szczegóły