KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

201

I63

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

PSA wolny. Marker raka prostaty (CaP) w krwi, wykorzystywany do obliczania stosunku PSA wolny/PSA całkowity, przydatnego w diagnostyce CaP.
Wyliczanie stosunku PSA wolnego, fPSA (ang. free PSA)  do PSA całkowitego, tPSA (ang. total PSA), fPSA/ tPSA w krwi stanowi wskaźnik  prawdopodobieństwa raka prostaty (CaP).Specyficzny antygen prostaty, PSA (ang. Prostate Specific Antygen)  jest uwalnianym do krwi białkiem, wytwarzanym u mężczyzn wyłącznie przezkomórki prostaty, co przesądza o jego swoistości jako biochemicznego markera stanów fizjologicznych  i patologicznych prostaty.  PSA  jest bez wątpienia najważniejszym markerem raka prostaty CaP (łac. Carcinoma prostatae), a jego odkrycie spowodowało znaczny postęp w profilaktyce, diagnostyce oraz monitorowaniu zaawansowania i przebiegu leczenia tej choroby.  Interpretacja wyników pomiaru  PSA wymaga znajomości  wieku badanego,  wywiadu w kierunku chorób układu moczo-płciowego i odniesienia do  stanu klinicznego pacjenta. Wzrost stężenia PSA nie jest swoisty dla CaP, gdyż towarzyszy również łagodnemu rozrostowi prostaty, BPH (ang. benign prostatic hyperplasia),  stanom zapalnym prostaty (prostatitis), zakażeniom układu moczopłciowego, urazom mechanicznym, w tym związanym z badaniem palpacyjnym per rectum, DRE  (ang. Digital Rectal Examination), z masażem prostaty i punkcją  prostaty. Diagnostycznie, optymalne jest śledzenie zmian stężenia PSA, zachodzących  w czasie (tzw. delta change). Stężenie PSA w krwi rośnie wraz z wiekiem i dlatego zakresy referencyjne przedstawiane są w przedziałach wiekowych, najczęściej dekadach, choć optymalne jest odnoszenie stężenia u badanego do ciągłego wykresu zmian wraz z  wiekiem. Znaczenie diagnostyczne PSA w diagnostyce CaP wzrosło wraz z identyfikacją jego form w krążeniu. Formą dominująca, rozpoznawaną przez rutynowe testy immunochemiczne (immunoreaktywną), jest PSA związany z alfa1-antychymotrypsyną: PSA-ACT, stanowiący 55-95%  całości oznaczanego PSA (PSA całkowitego, tPSA, ang. total PSA). 5 do 45% immunoreaktywnego PSA występuje w formie wolnej (fPSA, ang. free PSA). Oznaczenie fPSA wykonywane pojedynczo nie ma istotnego znaczenia klinicznego. Wysoką przydatność diagnostyczną, najwyższą z wariantów oznaczeń różnych form PSA, ma wyliczenie stosunku fPSA do tPSA (na ogół w %), którego wyliczenie jest zasadnie diagnostycznie, gdy stężenie tPSA jest ?4 ng/ml. Porównaj badania: 200, 202, 216, 3700, 3899.
Badanie należy wykonać przed inwazyjnymi lub diagnostycznymi zabiegami na prostacie lub 2-3 tygodni po ich przeprowadzeniu.

Inne badania z tej kategorii

Fosfataza kwaśna sterczowa

Oznac...

Sprawdź szczegóły

BCR/ABL met. RT-PCR, jakościowo

Sprawdź szczegóły

p16 i Ki67 – ekspresja białek

Test immunocytochemiczny do jednoczasowego oznaczania białka p16 i Ki-67 w materiale cytologicznym ...

Sprawdź szczegóły

BCR/ABL met. Q-PCR, ilościowo

Sprawdź szczegóły

PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)

Wyliczanie stosunku PSA wolnego, fPSA (ang. free PSA)  do PSA całkowitego, tPSA (ang. to...

Sprawdź szczegóły

SCC – Ag

 ...

Sprawdź szczegóły

Noradrenalina

Oznaczanie noradrenaliny w osoczu jest przydatne w diagnostyce nowotworów wydzielający...

Sprawdź szczegóły