ROMA (Ca125+HE4+ROMA)

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

198

--

DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA. 
ROMA (z ang. Risk of ovarian malignancy algorithm) jest algorytmem oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego jajnika oraz prawdopodobieństwa, że istniejąca zmiana w miednicy małej o niejasnym statusie ma charakter złośliwy. Model opiera się na równoczesnym oznaczeniu w surowicy dwóch krążących markerów nowotworowych: antygenu Ca 125 (z ang. carcinoma antygen 125) i HE4 (ang. human epididymis protein 4). Skojarzone oznaczenie HE4 i Ca 125  posiada parametry diagnostyczne lepsze niż oba wyniki interpretowane pojedynczo, przy czym izolowane oznaczenie HE4 daje możliwości diagnostyczne znacznie przewyższające oznaczenie pojedyncze Ca 125. Opracowanie matematyczne wyników obu oznaczeń, z uwzględnieniem statusu hormonalnego badanej, pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa złośliwego charakteru wykrytej zmiany i w konsekwencji wybór odpowiedniej procedury leczniczej (rodzaj terapii/stopień referencyjności ośrodka) lub na ocenę ryzyka  nowotworu złośliwego, kwalifikację badanej do odpowiedniej grupy ryzyka i w konsekwencji wybór optymalnego postępowania profilaktycznego. Wielkości liczbowe progu decyzyjnego  w algorytmie oceny ryzyka ROMA zależne są od statusy hormonalnego badanych. Dla kobiet przed menopauzą niskie ryzyko zachorowania dotyczy kobiet o wskaźniku < 11,4%,wysokie  ≥ 11,4. W przypadku kobiet po menopauzie analogiczna wartość decyzyjna wynosi 29,9%. Wielkości  te odnoszą się wyłącznie do oznaczeń wykonywanych w aparacie Cobas i mogą być równe w przypadku innych systemów.  Algorytm ROMA nie może być stosowany w przypadku kobiet, które nie ukończyły 18 lat, w trakcie chemioterapii i leczonych na chorobę nowotworową. 
Brak szczególnych wskazań.

Inne badania z tej kategorii

PSA wolny

Wyliczanie stosunku PSA wolnego, fPSA (ang. free PSA)  do PSA całkowitego, tPSA (ang. total PS...

Sprawdź szczegóły

PSA całkowity

 ...

Sprawdź szczegóły

HE4

Oznaczenie markera HE4 jest przydatne w diagnostyce i różnicowaniu raka nabłonkowe...

Sprawdź szczegóły

BRCA 1 met. biologii molekularnej

Badanie genetycznych predyspozycji do raka piersi i jajnika - analiza 16 mutacji genu BRCA1 istotnyc...

Sprawdź szczegóły

NSE (Neuroswoista enolaza)

 ...

Sprawdź szczegóły

CA 15-3

 ...

Sprawdź szczegóły

BCR/ABL met. Q-PCR, ilościowo

Sprawdź szczegóły

Mutacje w genie CYP1B1

Sprawdź szczegóły