KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

576

I13

IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY

Wysiłek i stres

Unikać intensywnego wysiłku

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Aldolaza. Oznaczanie aldolazy w krwi stosowane w diagnostyce dystrofii mięśniowej.
Aldolaza jest enzymem należącym do liaz, uczestniczącym w glikolizie, procesie wytwarzającym energię w komórce.   Zapoczątkowuje jeden z głównych jej etapów:  rozpad pochodnej glukozy do trioz, fragmentów trzywęglowych. Jako enzym uczestniczący w zyskiwaniu przez komórkę energii występuje w tkankach wymagających dużych ilości energii: w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach, krwinkach czerwonych i mięśniu sercowym. Kliniczna rola aldolazy jako indykatora zmian patologicznych,  polega na przenikaniu do płynu pozakomórkowego z uszkodzonej  komórki.  Badanie poziomu aldolazy w krwi, obok stężenia kinazy keratynowej (CPK), wykorzystane jest przede wszystkim  do diagnozowania i leczenia dystrofii  mięśniowej i innych chorób mięśni polegających na . Dystrofia należy do chorób neuromięśniowych o podłożu genetycznym (wyróżnia się 9 typów), dotykającej chłopców. Zmiany w miocytach wiążą się z przenikaniem  na zewnątrz aldolazy. Jej stężenie rośnie znacznie u chłopców, natomiast  nieznaczny wzrost jest obserwowany u 2/3 kobiet  będących jedynie nosicielkami wady.  

Inne badania z tej kategorii

Alfa-1-antytrypsyna

Alfa-1 antytrypsyna (AAT, a1-antyrypsyna, A1AT)  jest krążącym w krwi inhib...

Sprawdź szczegóły

IgG1-4, zestaw podklas

Ilościowe oznaczenie metodą nefelometryczną podklas IgG1-4 przeciwciał klasy IgG. ...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie kappa

Ilościowe oznaczenie łańcuchów lekkich kappa w krwi. Cząsteczki  immunoglobuli...

Sprawdź szczegóły

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50

Dopełniacz, całkowita aktywność CH50. Układ dopełniacza (ang. complement system), komple...

Sprawdź szczegóły

Łańcuchy lekkie lambda w moczu

Cząsteczki  immunoglobulin składają się z łańcuchów ciężkich i lekkich.&nb...

Sprawdź szczegóły

Ceruloplazmina

Oznaczenie ceruloplazminy w krwi, stosowane w diagnostyce metabolizmu miedzi i choroby Wilsona...

Sprawdź szczegóły

IgG met. nefelometrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg oraz do wylicze...

Sprawdź szczegóły

IgM

Immunoglobuliny klasy IgM są globulinami w formie pentameru (kompleksu 5 podjednostek), nie p...

Sprawdź szczegóły

C1 inhibitor, aktywność

Oznaczenie aktywności inhibitora dla składnika C1 dopełniacza (C1 inhibitor) stosowane j...

Sprawdź szczegóły

C1 inhibitor, stężenie

Oznaczenie stężenia inhibitora dla składnika C1 dopełniacza (C1 inhibitor) stosowane je...

Sprawdź szczegóły