CRP, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

61

I81

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

CRP ilościowo. CRP (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, martwicy niedokrwiennej mięśni lub urazu. Badanie jest przydatne w diagnostyce i monitorowania leczenia stanów zapalnych i uszkodzenia tkanek w przebiegu infekcji (głównie bakteryjnych), chorób reumatycznych i nowotworowych, zawału serca i  stanów pourazowych.
CRP (białko C-reaktywne), jest czułym wskaźnikiem ostrych stanów zapalnych o różnym pochodzeniu. Poziom CRP, jednego z tzw. białek ostrej fazy, wzrasta w surowicy i osoczu w trakcie ogólnej, niespecyficznej odpowiedzi na infekcje (głównie bakteryjne) oraz  w wyniku stanu zapalnego  bez tła infekcyjnego, jak: arterioskleroza (miażdżyca), uszkodzenie mięśnia sercowego o podłożu niedokrwiennym, choroby reumatyczne, urazy (np. rozległe oparzenia, zranienia, zabiegi operacyjne) i choroby nowotworowe. Widoczny wzrost stężenia CRP następuje w 4 do 8 godz. od pojawienia się przyczyny, stąd, w odróżnieniu od OB, oznaczenie CRP jest istotne w stanach ostrych. Wykorzystywane jest także w monitorowaniu przebiegu leczenia wymienionych stanów chorobowych. Ilościowe oznaczenie CRP ma zastosowanie w ocenie rokowania u chorych z niektórymi chorobami nowotworowymi, a ultraczułe w ocenie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. CRP jest białkiem ostrej fazy, syntetyzowanym w wątrobie pod wpływem cytokin prozapalnych (szczególnie IL-6). Fizjologiczne stężenie CRP nie przekracza 5 mgL, stężenie większe niż 10 mg/ uznawane jest za patologiczne, a dalszy jego wzrost może być drastyczny – po 24-48 godzinach od pojawienia się przyczyny nawet 1000-krotny. Fizjologiczna rola CRP polega na rozpoznawaniu i eliminacji obcych patogenów (bakterii, grzybów i pasożytów) oraz potencjalnie toksycznych substancji endogennych uwalnianych z uszkodzonych tkanek (fragmenty komórek, DNA).
Brak szczególnych wskazań.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Prokalcytonina, półilościowo

  Wskazaniem do oznaczenia prokalcytoniny (PCT) jest: ...

Sprawdź szczegóły

anty-CCP

  Badanie wykorzystywane w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów ...

Sprawdź szczegóły

CK-MB, aktywność

  CK-MB, aktywność. Podstawowym  zastosowaniem  klinicznym oznaczenia ...

Sprawdź szczegóły

RF, ilościowo

  Ilościowe oznaczenie RF jest pomocne w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia st...

Sprawdź szczegóły

hs CRP

Podstawowym zastosowaniem klinicznym badania „hs CRP” (wysoko czułe białko C-...

Sprawdź szczegóły

Identyfikacja wyizolowanych mykobakterii tuberculosis – test NAP

Sprawdź szczegóły

Odczyn Waalera-Rosego

  Odczyn Waalera-Rosego służy do wykrywania czynnika reumatoidalnego (RF) metod...

Sprawdź szczegóły

RF, jakościowo

Jakościowe  oznaczenie RF jest pomocne w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia ...

Sprawdź szczegóły

ASO, ilościowo

  ASO, ilościowo. Pomiar ASO (antystreptolizyny O) jest przydatny w ustaleniu, cz...

Sprawdź szczegóły

ASO, jakościowo

ASO, jakościowo.  Oznaczenie ASO (antystreptolizyny O) jest przydatne w ustaleniu, czy o...

Sprawdź szczegóły