KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

101

O69

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

Kliniczna ocena stanu czynnościowego tarczycy – diagnostyka i monitorowanie leczenia chorób tarczycy. 
Oznaczenie stężenia wolnej frakcji tyroksyny (FT4). Badanie służy do diagnostyki i monitorowania leczenia chorób tarczycy. Wzrost stężenia FT4 towarzyszy nadczynności, a spadek - niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z oznaczeniem TSH (hormon tyreotropowy) oznaczenie FT4 stanowi podstawę diagnostyki stanu czynnościowego tarczycy u pacjentów ambulatoryjnych. FT4 jest niezwiązaną z białkami frakcją osoczową tyroksyny (T4) –  głównego hormonu wytwarzanego i wydzielanego przez tarczycę, która w 99,95% związana jest z białkami nośnikowymi.  Najważniejszymi białkami transportującymi T4 jest globulina wiążąca tyroksynę (TBG) i albumina wiążąca tyroksynę. T4 nie wykazuje większej aktywności biologicznej i pełni funkcję prohormonu, który w tkankach obwodowych przekształcany jest w trijodotyroninę (T3). Jej wolna frakcja (FT3) wykazuje aktywność biologiczną w stosunku do komórek docelowych. Poziom  stężenia FT4 jest silniej skorelowany z stanem metabolicznym  tarczycy niż poziom całkowitej T4 (T4 i FT4 łącznie), gdyż wahania stężenia TBG  i jej zdolności do wiązania T4 mogą maskować istotne zmiany poziomu T4, wynikłe  bezpośrednio ze stanu czynnościowego tarczycy. Poziom FT4  jest  stabilniejszy  niż T4, a jego wahania mieszczą się w węższym zakresie. Algorytm postępowania diagnostycznego w chorobach tarczycy zakłada wstępne oznaczenie FT4 łącznie z TSH. Zmiana stężeń TSH wyprzedza zmianę stężeń FT4, a amplituda zmian jest kilkadziesiąt razy większa. Dalsze ambulatoryjne różnicowanie chorób tarczycy polega na oznaczeniu FT3 łącznie z TRH (hormon uwalniający TSH). Wyniki uzyskane tymi testami pozwalają na diagnozę i różnicowanie nadczynności/ niedoczynności tarczycy: pierwotnej (związanej ze zmianami w obrębie gruczołu) i wtórnej (związanej z regulacją przez przysadkę/podwzgórze) oraz subklinicznej postaci nadczynności. Rola hormonów tarczycy Wydzielanie i synteza hormonów tarczycy pozostaje pod kontrolą TSH. Hormony tarczycy pobudzają w tkankach procesy fosforylacji oksydacyjnej, wpływają na transport błonowy, modulują syntezę białek, wpływają na działanie innych hormonów. Biorą udział w kontroli funkcjonowania wielu narządów i układów: krążenia, nerwowego (kluczowe w okresie płodowym), pokarmowego, rozrodczego, nerek. Regulują metabolizm lipidów i węglowodanów. 

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Tyreoglobulina

  Badanie polega na oznaczeniu stężenia tyreoglobuliny (Tg) we krwi. Tg jest ...

Sprawdź szczegóły

anty-TPO

 ...

Sprawdź szczegóły

P/c. p. receptorom TSH (TRAb)

Badanie poziomu autologicznych przeciwciał skierowanych przeciw rece...

Sprawdź szczegóły

T4

Oznaczenie stężenia tyroksyny  krążącej  w surowicy (T4). Badanie służy do...

Sprawdź szczegóły

FT3

Oznaczenie stężenia wolnej frakcji trijodotyroniny (FT3). Badanie służy do diagnostyki ...

Sprawdź szczegóły

Odwrotna trójjodotyronina (rT3)

Sprawdź szczegóły

TSH

Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) wykonywane  jest główn...

Sprawdź szczegóły

anty-TG

  Przeciwciała (anty-Tg) są  prz...

Sprawdź szczegóły

T3

  Oznaczenie stężenia całkowitej trijodotyroniny (T3). Badanie służy do di...

Sprawdź szczegóły