Karboksyhemoglobina, ilościowo

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

544

P41

TOKSYKOLOGIA- METABOLITY

Karboksyhemoglobina, ilościowo. Oznaczenie przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i postępów leczenia.
Oznaczenie karboksyhemoglobiny w krwi, przydatne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla i postępów leczenia. Tlenek węgla (CO) wykazuje ponad 200 krotnie większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen.  Wiązanie CO  jest szybsze, a powstały kompleks:  karboksyhemoglobina (HbCO)  wykazuje większą stabilność.  Hemoglobina (Hb) wysycona  CO (HbCO)  jest niedostępna dla tlenu. Związanie przez hemoglobinę  cząsteczki CO  powoduje zmiany konformacyjne jej cząsteczki, utrudniające oddanie w tkankach związanego równocześnie tlenu. Innymi słowy,  wzrost ilości CO we wdychanym powietrzu powoduje upośledzenie zdolności hemoglobiny do wysycenia tlenem (krzywa saturacji przesunięta w lewo), upośledzenie przenoszenia tlenu z płuc do narządów  i oddawania tlenu w tkance . Efektem jest nasilenie hipoksji tkanek. Oznaczanie poziomu HbCO jest pomocne w diagnostyce zatrucia tlenkiem węgla, chociaż stężenie HbCO nie jest ściśle skorelowane z nasileniem objawów zatrucia i rokowaniem. Ze względu na to, że kliniczne objawy zatrucia CO nie są specyficzne,  znajomość stężenia HbCO jest jednak pomocna  w rozpoznaniu zatrucia. Stężenie HbCO  spada z prędkością ok. 15% na godzinę w przypadku oddychania prawidłowym  powietrzem. Oddychanie czystym tlenem przyśpiesza spadek HbCO czterokrotnie. Zastosowanie komory hiperbarycznej powoduje dalsze kilkakrotne przyśpieszenie spadku stężenia HbCO w czasie. Oznaczanie  HbCO jest więc przydatne w monitorowaniu leczenia zatrucia CO. Poziom HbCO w palaczy jest  prawidłowo 4 do 6 razy wyższy niż u osób niepalących.

Inne badania z tej kategorii

Szczawiany w DZM

Oznaczenie stosowane do oceny wchłaniania szczawianów w organizmie, diagnozowania kamicy ner...

Sprawdź szczegóły

Porfiryny całkowite w moczu

Porfiryny całkowite w moczu. Oznaczenie całkowitych porfiryn w moczu, stosowane w diagnostyc...

Sprawdź szczegóły

Rtęć w moczu, ilościowo

Rtęć w moczu, ilościowo. Oznaczenie przydatne w przypadkach stałego narażenia na pary rt...

Sprawdź szczegóły

Osmolalność surowicy – wyliczane

Sprawdź szczegóły

Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo

Oznaczenie kwasu trójchlorooctowego  w moczu stos...

Sprawdź szczegóły

Kwas hipurowy

Oznaczenie kwasu hipurowego w moczu,  stosowane w diagnostyce ekspozycji na toluen i przy...

Sprawdź szczegóły

Acetylocholinesteraza krwinkowa

Ilościowe oznaczenie acetylocholinesterazy krwinkowej w krwi pełnej stosowane w diagnostyce zatruc...

Sprawdź szczegóły

Metabolity benzenu (kwas S-fenylomerkapturowy i kwas t,t-mukonowy) w moczu, ilościowo

Oznaczenie stężeń metabolitów benzenu u osób eksponowanych na fenol. W celu oceny n...

Sprawdź szczegóły

Kwas mrówkowy w moczu

Oznaczenie kwasu mrówkowego w moczu, wykonywane w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem me...

Sprawdź szczegóły

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Stężenie kwasów żółciowych w krwi jest  jednym z wskaźników &nb...

Sprawdź szczegóły