Pakiet badań funkcji serca

Dla kogo przeznaczony jest pakiet?

pacjenci z podejrzeniem nieprawidłowości pracy serca.

OPIS I ZAWARTOŚĆ PAKIETU

Zestaw badań w tym Pakiecie pozwala na ocenę funkcjonowania układu krążenia, stanu aktywacji krzepnięcia krwi oraz zaburzeń gospodarki lipidowej. Poszczególne badania są pomocne w ocenie ryzyka choroby niedokrwiennej serca, niewydolności mięśnia sercowego oraz zaburzeń rytmu i nadciśnienia.

Pakiet zawiera następujące badania

CK

CK, aktywność kinazy keratynowej.  Diagnostyka chorób mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego,  diagnostyka zawału mięśnia sercowego.

D-dimer, ilościowo

D-dimer, ilościowo. Oznaczenie D-dimerów w surowicy,  wykonywane w podejrzeniu nasilenia procesów krzepnięcia i fibrynolizy, przydatne  w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia: zakrzepicy […]

Elektrolity (Na, K)

  Elektrolity (sód, potas). Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej i diagnostyka zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Fibrynogen

Fibrynogen. Badanie wykonywane w ocenie funkcji układu krzepnięcia, diagnostyce stanów zapalnych, chorób wątroby, choroby wieńcowej i DIC.  

Homocysteina

Oznaczenia homocysteiny jako czynnika przyspieszającego miażdżycę oraz żylne i tętnicze powikłania zatorowo-zakrzepowe. Ocena  ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, naczyniowo-mózgowych i naczyń obwodowych.

hs CRP

  Badanie służy do oceny ryzyka chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym: ostrego zespołu wieńcowego i stabilnej choroby wieńcowej oraz […]

Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

Lipidogram – ilościowa ocena frakcji cholesterolu i trójglicerydów, przydatna w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych.

NT pro-BNP

  Diagnostyka i monitorowanie leczenia zastoinowej niewydolności serca, ocena ryzyka w zastoinowej niewydolności serca i ostrych zespołach wieńcowych. 

Pokrewne pakiety

Pakiet badań funkcji tarczycy

WWW

Sprawdź szczegóły

Pakiet badań funkcji wątroby

WWW

Sprawdź szczegóły

Pakiet badań funkcji nerek

nerki

Sprawdź szczegóły