Pakiet badań nadkrzepliwości krwi

Dla kogo przeznaczony jest pakiet?

pacjenci z podejrzeniem nadkrzepliwości krwi.

OPIS I ZAWARTOŚĆ PAKIETU

Badania w tym pakiecie służą do oceny wrodzonej lub nabytej skłonności do nadmiernego krzepnięcia krwi, czyli powstawania zakrzepów i zatorów. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są: zakrzepica żył kończyn dolnych, zator płucny, udar niedokrwienny mózgu i zawał mięśnia sercowego. Rzadziej zakrzepy i zatory występują w tętnicach kończyn dolnych lub górnych, w oku czy w naczyniach narządów wewnętrznych np. wątroby czy nerek. Ryzyko zaburzeń nadkrzepliwości jest wysokie u osób, u których choroby te występowały już w młodym wieku, często nawracały lub dotykały innych członków rodziny. Wydaje się, iż czynniki nadkrzepliwości związane są również z niewyjaśnionymi niepowodzeniami w donoszeniu ciąży, a ich obecność należy wykluczyć przed zastosowaniem leków hormonalnych (np. antykoncepcyjnych).

Pakiet zawiera następujące badania

Antykoagulant toczniowy

Antykoagulant  toczniowy. Oznaczenie stosowane w diagnostyce  zespołu antyfosfolipidowego APS.

Antytrombina III, aktywność

Oznaczenie aktywności antytrombiny, wykonywane w diagnostyce niedoborów wrodzonych i nabytych antytrombiny. 

Czynnik V Leiden

Wykrywanie mutacji genu czynnika V (czynnika Leiden). Test przeznaczony do oceny ryzyka i przyczyn żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 

Pokrewne pakiety

Pakiet badań anemii

anemia

Sprawdź szczegóły

Pakiet badań dolegliwości brzusznych

WWW

Sprawdź szczegóły

Pakiet badań alergologiczny

alergologia

Sprawdź szczegóły

Pakiet badań metabolizmu kostnego

matab-kostny

Sprawdź szczegóły