Przyjazny Integrator Laboratoriów

Wyzwania i zagrożenia dla laboratoriów

Obiektywna sytuacja rynkowa

Ostatnie lata to czas intensywnych zmian w medycznej diagnostyce laboratoryjnej. Pojawiło się wiele czynników, które spowodują, że prowadzenie takiej działalności staje się coraz większym wyzwaniem. Proces ten odczuwają zarówno duże jak i małe laboratoria. Jednak mniejszym trudniej jest unieść wysiłek inwestycyjny i organizacyjny związany z zachodzącymi zmianami.

Jakość

 • nowe wymogi jakościowe, wprowadzone przepisami prawa
 • wzrost wymagań jakościowych ze strony klienta

Nowe regulacje prawne

 • fiskalizacja usług medycznych
 • normy czasu pracy

Rozwój zasięgu dużych sieci laboratoryjnych w zakresie:

 • oferty
 • poziomu cen
 • usług dodatkowych

Wzrost wymagań klientów w zakresie:

 • cen
 • zakresu oferowanych badań
 • jakości badań i standardu obsługi
 • dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną

Czy zatem laboratoria są skazane na porażkę?

Dostosowanie się do zachodzących zmian jest kosztowne i wymaga dużego wysiłku organizacyjnego. Z drugiej strony, równie ważnym wyzwaniem jest rosnąca presja oczekiwań ze strony rynku.

model Win-Win

W DIAGNOSTYCE doskonale zdajemy sobie sprawę z mocnych stron lokalnych laboratoriów. To przede wszystkim:

 • zaangażowani właściciele i kierownicy;
 • związani z firmą pracownicy;
 • doskonała znajomość lokalnego rynku i potrzeb klientów (placówek medycznych i pacjentów);
 • bezpośrednie, często długoletnie relacje z klientami.

Dlatego DIAGNOSTYKA uruchomiła Program Przyjazny Integrator Laboratoriów. Założeniem programu jest połączenie sił grupy DIAGNOSTYKA z laboratoriami lokalnymi. Projekt DIAGNOSTYKI zbudowany jest na filozofii Win-Win, w której obie strony korzystają.

Dostęp do pełnej oferty badań wykonywanych w Sieci DIAGNOSTYKA

W tym badań wysokospecjalistycznych (m. in. genetyczne, autoimmunologiczne, markery nowotworowe). DIAGNOSTYKA posiada również korzystne umowy ze sprawdzonymi podwykonawcami, dzięki czemu każde laboratorium może zaoferować klientom praktycznie każde możliwe badanie

Obniżenie kosztów zakupów

Dzięki efektowi skali, Grupa DIAGNOSTYKA korzysta z preferencyjnych stawek zakupów odczynników, systemu zamkniętego pobierania krwi i wszelkich innych materiałów wykorzystywanych w laboratoriach.

Outsourcing procesów

Zadania takie jak księgowość, kadry i płace, rekrutacja, szkolenia, marketing, remonty czy IT realizowane są przez Działy Centralne Sieci. Umożliwia to zdecydowane obniżenie kosztów.

Optymalizacja procesów laboratoryjnych

DIAGNOSTYKA wypracowała szereg procedur, rozwiązań organizacyjnych, logistycznych i technologicznych, pomagających pracować maksymalnie efektywnie. Każde laboratorium Grupy może z tych doświadczeń korzystać.

Laboratoryjny System Informatyczny e-Lab

Laboratoria Grupy DIAGNOSTYKA korzystają z najnowocześniejszego, dostępnego na rynku, systemu informatycznego; e-Lab wspiera pracę laboratorium, obsługuje sprzedaż oraz pozwala na dostarczanie wyników drogą elektroniczną.

Rozwój zawodowy personelu

Pracownicy Grupy DIAGNOSTYKA mają możliwość zdobywania stopni specjalizacyjnych, uczestniczenia w konferencjach czy w wewnętrznych programach szkoleniowych.

Zwiększenie potencjału

Laboratorium dysponujące zapleczem całej sieci DIAGNOSTYKA jest w stanie skutecznie konkurować o kontrakty i profesjonalnie obsługiwać każdy rodzaj klienta. nawet jeśli podmiotem jest duża, wysokospecjalistyczna placówka, stawiająca laboratorium bardzo wysokie wymagania.

Podstawowe warianty połączenia z Grupą DIAGNOSTYKA

Sprzedaż części udziałów

W tym wariancie dotychczasowy Właściciel (jeśli sobie tego życzy) pozostaje Prezesem Spółki i nadal prowadzi działalność, wykorzystując potencjał całej Sieci do zwiększania skali działalności.

Sprzedaż całości udziałów

Sprzedaż całości udziałów. W tym wariancie, dotychczasowy Właściciel może rozpocząć dalszą karierę w ramach DIAGNOSTYKI, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w dalszej pracy w branży laboratoryjnej. Może również wycofać się z działalności.

1784858564-vimg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obroty trzech wybranych spółek, od momentu połączenia z Grupą DIAGNOSTYKA

Chcesz rozwijać własne laboratorium?

Ścięcie kosztów:

 • Zakupu odczynników i innych technologii
 • Administracji
 • IT
 • Marketingu

Zapewnienie konkurencyjności i wzrost rentowności

 

Nowe możliwości laboratorium

 • zwiększenie ilości badań
 • zwiększenie ilości kontrahentów
 • zwiększenie obrotów

Chcesz rozwijać swoją karierę?

Możliwość rozwoju zawodowego w dużej firmie, z dużymi perspektywami

Właściciele laboratoriów, które związały się z grupą DIAGNOSTYKA to dziś Prezesi spółek grupy, Dyrektorzy, Kierownicy dużych laboratoriów.

Możliwość rozwoju zawodowego dla diagnostów

Zmniejszenie ilości obowiązków administracyjnych i zarządczych, to możliwość skoncentrowania się na diagnostyce. W laboratoriach i pracowniach DIAGNOSTYKI można ze wsparciem firmy zwiększać swoje kompetencje.

Inne plany życiowe.

Zdarza się, że z różnych względów, Właściciel laboratorium decyduje się sprzedać swoją firmę. Wtedy, często poza ceną, liczy się możliwość oddania laboratorium „w dobre ręce”. DIAGNOSTYKA jest partnerem, dzięki któremu nie żałuje się transakcji.

Andrzej Napieraj

Dyrektor Regionu Zachodniego DIAGNOSTYKI

W latach 2000 - 2016 Prezes Zarządu DIAGNOSTYKA Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski – spółka współzależna, powiązana kapitałowo z Grupą DIAGNOSTYKA.

Jakie powody kierowały Pana decyzją o „połączeniu sił” z innym podmiotem?

Od 1997 roku prowadziliśmy razem z żoną pracownię badań hormonalnych. Nasza przewaga i hasło „dzisiaj pobranie – dzisiaj wynik” spowodowały, że w bardzo krótkim okresie czasu większość badań z grupy hormonów tarczycy i hormonów płciowych oraz markerów nowotworowych trafiało do naszej pracowni. Już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że taka hossa nie może trwać długo z powodu zbyt małego zakresu badań. Ponieważ od samego początku znaliśmy właścicieli nowo powstałej firmy diagnostyki laboratoryjnej o nazwie DIAGNOSTYKA, nie byliśmy zaskoczeni ofertą ściślejszej współpracy.

Anna Oleksiuk

Menadżer Oddziału Lubelskiego Regionu Pd-Wsch DIAGNOSTYKI

W latach 2005-2009 współwłaścicielka laboratorium TOP-LAB w Lublinie

Jakie powody  kierowały Pani decyzją o sprzedaży swojego laboratorium?

Pojawienie się na rynku lubelskim dużych laboratoriów sieciowych stanowiło poważną konkurencję dla naszego niedużego laboratorium. coraz trudniej było konkurować ze stale obniżanymi przez konkurencję cenami badań oraz ich szeroką ofertą z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Również rosnące wymagania lokalowe i sprzętowe stawiane laboratoriom, w świetle zmieniających się ciągle przepisów, stanowiły dla nas poważny problem. Brakowało środków finansowych na dostosowanie pomieszczeń do wymaganych standardów jak również na wymianę aparatury. Poza tym w małej firmie, oprócz pracy diagnostycznej, trzeba samemu prowadzić sprawy kadrowe, księgowe, bhp, zaopatrzenia firmy we wszystkie niezbędne materiały, opracowywać wymagane procedury, pozyskiwać nowych klientów, dbać o już posiadanych, itd. ogrom stawianych wymagań, stale zmieniające się przepisy…

Henryka Szydełko

Kierownik Laboratorium DIAGNOSTYKA w Kobierzycach

W latach 01.01.2003 do 31.08.2009r właścicielka laboratorium medycznego NZOZ LABORATORIUM ANALITYCZNE „HENLAB” w Kobierzycach

Jakie powody kierowały Pani decyzją o sprzedaży swojego laboratorium?

Powodów było kilka jak to zwykle w życiu bywa w pewnym momencie trzeba dokonać wyboru. Prowadzenie samodzielnie laboratorium to spore wyzwanie ale też ciekawa przygoda. Pracy związanej z prowadzeniem działalności było sporo i czasami bywałam zmęczona. Zasadniczym jednak powodem było przeanalizowanie swoich możliwości i skonfrontowanie ich z rosnącymi wymaganiami stawianym przed tego typu placówkami. Jestem za podnoszeniem standardów i dążeniem do tego aby usługa jaką sprzedajemy odzwierciedlała rzeczywisty stan pacjenta. Świadomość tego, że jako małe laboratorium nie jestem w stanie, przy utrzymującej się wciąż tendencji do obniżania cen za badania, dostosować się do oczekiwań lekarzy i pacjentów skłoniła mnie do podjęcia decyzji o połączeniu się z większym laboratorium.