Dobre warunki zatrudnienia

Z dużą dbałością podchodzimy do swoich zobowiązań wobec Pracowników, przestrzegając przepisów prawa pracy, terminowych wypłat wynagrodzeń, standardów BHP. Zapewniamy zatrudnionym pracownikom opiekę medyczną, ciekawe rozwiązania socjalne, zniżki na wszystkie badania laboratoryjne wykonywane przez DIAGNOSTYKĘ.

Przyjazna atmosfera w pracy

Firma DIAGNOSTYKA stara się realizować szereg działań skierowanych na Pracowników, które sprzyjają budowaniu dobrych relacji i pozytywnie wpływają na atmosferę pracy w firmie, m.in. spotkania świąteczne, imprezy integracyjne i sportowe, badanie klimatu organizacji, wewnętrzna gazeta pracowników DIAGNOSTYKI.

Praca wśród najlepszych specjalistów

Obecnie DIAGNOSTYKA zatrudnia największą liczbę specjalistów z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

DIAGNOSTYKA to także zespół menadżerów, programistów, informatyków, serwisantów, logistyków i innych osób pracujących w centrali, których doświadczenie pozwala sprawnie funkcjonować laboratoriom.