Proces rekrutacji

Jak aplikować do DIAGNOSTYKI

Zamieszczamy oferty w prasie, Internecie, na uczelnianych biurach karier

Wybieramy z nadesłanych ofert aplikacje zgodnie z profilem stanowiska oraz aplikacje z naszej bazy

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami zapraszając na wstępne spotkanie rekrutacyjne

Zapraszamy do kolejnego etapu z udziałem przyszłego przełożonego

Składamy ofertę zadrudnienia

Jak aplikować

Jeżeli zobaczysz w mediach lub na naszej stronie internetowej
interesujące Cię ogłoszenie, prześlij swoją aplikacje składającą się z CV
ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego uzasadniającego wybór oferty

Przez Internet

Pocztą na adres

Diagnostyka S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16
31-864 Kraków